Sprawozdanie z projektu „Czysty las”- kategoria „Las w sztuce” - PowerPoint PPT Presentation

darryl-mack
sprawozdanie z projektu czysty las kategoria las w sztuce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprawozdanie z projektu „Czysty las”- kategoria „Las w sztuce” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprawozdanie z projektu „Czysty las”- kategoria „Las w sztuce”

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Sprawozdanie z projektu „Czysty las”- kategoria „Las w sztuce”
122 Views
Download Presentation

Sprawozdanie z projektu „Czysty las”- kategoria „Las w sztuce”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sprawozdanie z projektu „Czysty las”- kategoria „Las w sztuce” Świetlica „Pszczółki” przy Publicznej szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki w połańcu. Realizacja VII ogólnopolskiego konkursu CZYSTY LAS Kwiecień-czerwiec 2012r.

 2. Świetlica „Pszczółki” –Las w sztuce Kategoria: Las w sztuce. Nazwa placówki biorącej udział w konkursie: świetlica przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T.Kościuszki w Połańcu. Adres: ul. Żapniowska 1 28-230 Połaniec Powiat: Staszów Województwo: świętokrzyskie Numer telefonu/ faksu: 158650987 Adres poczty elektronicznej: psppolaniec@poczta.onet.pl Nauczyciele odpowiedzialni za udział w konkursie: mgr Grażyna Kamińska, mgr Maria Myślak, mgr Katarzyna Chrząstowska - Chabior. Numer telefonu nauczyciela: 158655528 Adres poczty elektronicznej: kambog9@poczta.onet.pl Liczba zaangażowanych uczniów: 120 Teren objęty działaniami konkursowymi: głównie świetlica szkolna, szkoła. Nadleśnictwo współpracujące: Staszów Imię i nazwisko dyrektora placówki : mgr Ewa Bialik

 3. Cele projektu „LAS W SZTUCE” Zainteresowanie światem przyrody i jej pięknem Uświadomienie ogromnego znaczenia lasu dla życia zwierzą i ludzi Wprowadzenie pojęcia las Kształtowanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkańców Podnoszenie świadomości ekologicznej Zapoznanie z pracą leśnika Rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych, recytatorskich, literackich, technicznych Stosowanie różnorodnych środków artystycznego wyrazu Rozwój możliwości twórczych w wyniku działań plastycznych Rozwijanie zdolności manualnych i percepcyjnych Kształtowanie postaw i umiejętności w kontaktach z ludźmi i obcowaniu z przyrodą Rozwijanie umiejętności współpracy z grupą, autoprezentacji i podnoszenia poczucia własnej wartości Umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć i stanów emocjonalnych poprzez ekspresję artystyczną Stwarzanie sytuacji przynoszących radość i poczucie sukcesu dzieciom

 4. Harmonogram działań Zajęcia wstępne: 1. 31.05. 12 r. - Spotkanie z leśnikiem przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Zagrożenia dla lasu” oraz bajki edukacyjnej, pogadanka na temat pracy leśnika, zabawy integracyjne o lesie, zagadki, quiz o zwierzętach. Wręczenie pamiątek.

 5. Spotkanie z leśnikiem

 6. Harmonogram działań Zajęcia wstępne: 2. Maj/czerwiec - edukacyjne zajęcia o lesie w świetlicy urządzenie wystawy „Czysty las” oraz gazetek ściennych. Wykorzystywanie zgromadzonych albumów, bajek, czasopism, kart pracy, gier edukacyjnych, eksponatów przyrodniczych do poszerzania wiedzy o lesie. 3. Audycje nadane przez radiowęzeł dla całej społeczności szkolnej: 28.04.2012 r. „Nie marnuję – myślę ekologicznie” 15.06.2012 r. „Czysty las cieszy nas” 4. Społeczne kampanie edukacyjno- informacyjne: „Nie marnuj! Myśl ekologicznie”- audycja, gazetka, prezentacja multimedialna, „Nie śmiecę w lesie”. Zapoznanie dzieci z ideami kampanii i zgłoszenie ich poparcia, wykonanie gazetek na holach szkoły.

 7. Zajęcia wstępne

 8. Zajęcia wstępne

 9. Harmonogram działań Zajęcia wstępne: 5. Zbieranie i segregowanie surowców wtórnych przez rok szkolny2011/2012: z inicjatywy świetlicy zbieranie plastikowych nakrętek przez całą społeczność szkolną dla chorej Kasi, zbieranie makulatury i plastików dla przedszkolaków z „Tęczowego Przedszkola”, zbieranie baterii.

 10. Harmonogram działań Zajęcia w terenie - maj, czerwiec: 1. Warsztatyplastyczne – malowanie kredą na asfalcie.

 11. Harmonogram działań 2. Warsztaty plastyczne - malujemy las w jego naturalnym środowisku przy użyciu pasteli olejowych i suchych, kredek świecowych i ołówkowych, wykorzystanie sztalug malarskich.

 12. Harmonogram działań 3. Czerwiec - warsztaty teatralne z wykorzystaniem kukiełek i czapeczek teatralnych.

 13. Harmonogram działań 4. Wyjście do klasy „0” na przedstawienie pt. „Śnieżka w lesie”

 14. Harmonogram działań Zajęcia artystyczne: 1. Maj/ czerwiec - warsztaty plastyczne w świetlicy. Praca nad projektami plastycznymi pt. „Czysty las” z wykorzystaniem różnych technik.

 15. Harmonogram działań 2. Prace przestrzenne z plasteliny.

 16. Harmonogram działań 3. Leśne origami.

 17. Harmonogram działań 4. Zabawy literackie; układanie przez dzieci wierszy i scenariuszy do scenek świetlicowego teatrzyku.

 18. Harmonogram działań 5.Teatrzyk świetlicowy pt.„Wielkie zmartwienie” , „Witamy w zaczarowanym lesie”.

 19. Zakończenie projektu 25.06.2012 r. zakończenie realizacji projektu „LAS W SZTUCE”. Prezentacja prac dzieci na holu głównym szkoły, publikacja na stronie internetowej, podsumowanie projektu w świetlicy, zabawa przy leśnych piosenkach.

 20. Zakończenie projektu My jesteśmy eko-krasnoludki…