slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Studenckie Koło Naukowe przy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Studenckie Koło Naukowe przy - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie M. Marciniak, K. Słupek, J. Kolbusz Opiekun pracy : P. Jędrusik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studenckie Koło Naukowe przy' - darrin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Studenckie Koło Naukowe przy

Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Akademii Medycznej w Warszawie

M. Marciniak, K. Słupek, J. Kolbusz

Opiekun pracy : P. Jędrusik

CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO–NACZYNIOWEGOU OSÓB Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZNYM W OKRESIE PIĘCIOLETNIEJ OBSERWACJI
cel pracy
CEL PRACY

Ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w pięcioletniej obserwacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, objętych opieką Kliniki Dziennej w ośrodku referencyjnym trzeciego stopnia.

pacjenci i metody
PACJENCI I METODY
 • Grupa badana n = 200
  • 114 kobiet
  • 86 mężczyzn
  • Średni wiek: 52,0 ± 14,0 lat
 • Mediana czasu od rozpoznania NT: 5 lat
pacjenci i metody1
PACJENCI I METODY
 • Pacjenci Kliniki Dziennej KKCHWNTiA
  • Pierwsza wizyta: 2000 r.
  • Ponowna wizyta – zaproszenie: 2005 r.
   • Zaproszenie listowne
   • Ankieta telefoniczna
pacjenci i metody2
PACJENCI I METODY

Profil kliniczny –2000 rok

Ch. ukł. krążenia

Cukrzyca

Białkomocz/NN

9%

12%

31%

n=24

n=18

n=62

NS

CHNS

25,5%

10,5%

n=51

n=21

pacjenci i metody3
PACJENCI I METODY
 • Złożony punkt końcowy
  • Zgon
  • Zawał miesnia sercowego
  • Udar / TIA
  • Niewydolnośc serca
  • Hospitalizacjaz powodu chorób sercowo-naczyniowych(CV)
pacjenci i metody4
PACJENCI I METODY

Punkt końcowy

n=44

22,2 %

77,8 %

n=155

pacjenci i metody5
PACJENCI I METODY

Charakterystyka podgrup

p=0,01

60

(n=93)

57,5

54

(n=24)

50,1

46

(n=20)

40

(n=20)

[yrs]

[%]

wiek

kobiety

mężczyźni

pacjenci i metody6
PACJENCI I METODY

Charakterystyka grup – ABPM

NS

p=0,001

138

136

127

119

NS

86

[mmHg]

NS

85

73

70

nSBP

nDBP

dSBP

dDBP

pacjenci i metody7
PACJENCI I METODY

Charakterystyka grup – badania laboratoryjne

p=0,009

392

NS

211

352

194

NS

157

NS

NS

132

129

[mg/dL]

120

110

105

p=0,02

55

49

fibrynogen

cholesterol

LDL

HDL

Tg

Glc

pacjenci i metody8
PACJENCI I METODY

Charakterystyka podgrup – rozpoznania kliniczne

p<0,0001

58,5

(n=24)

NS

45,5

(n=20)

41,6

(n=65)

p=0,006

32,5

p=0,004

p=0,0005

(n=13)

26

26

(n=11)

[%]

(n=11)

19

(n=27)

12,5

9

(n=17)

7

(n=13)

(n=10)

CHNS

NS

LVH

hiperurykemia

palenie

pacjenci i metody9
PACJENCI I METODY
 • Analiza statystyczna:
  • test t-Studenta
  • test Chi²
  • analizy jednoczynnikowe i wieloczynnikowe
  • oprogramowanie SAS v.8
  • p < 0,05
wyniki
WYNIKI

Analiza jednoczynnikowa

OR

(95%PU)

p

1,41

(1,09 -1,83)

0,0159

Wiek

1,55

nSBP

(1,06 -2,25)

0,008

HDL

(0,23 -4,28)

0,027

0,98

Fibrynogen

1,01

(1,00 -1,01)

0,006

5,03

NS

(1,23 -20,63)

<0,0001

Ch. wieńcowa

7,34

(2,52 -21,41)

0,0005

Przerost LK

2,23

(0,68 -7,34)

0,0064

2,59

(0,73 - 9,20)

0,0046

Hiperurykemia

wyniki1
WYNIKI

Analiza wieloczynnikowa

OR

(95%PU)

fibrynogen/10

1,07

(1,00 -1,14)

nSBP/10

3,03

(1,53 -6,00)

CHF

4,07

(1,21 -13,65)

CAD

5,98

(2,35 -15,24)

hiperurykemia

3,47

(1,05 -11,44)

wnioski
WNIOSKI
 • Oprócz choroby układu sercowo-naczyniowego w wywiadach najsilniejszymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w pięcioletniej obserwacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT) są stężenie fibrynogenu i średnie ciśnienie skurczowe w nocy
 • Wskazuje to na znaczenie czynników prozakrzepowych i ABPM w ocenie ryzyka
ad