Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miről szeretnék beszélni? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miről szeretnék beszélni?

Miről szeretnék beszélni?

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Miről szeretnék beszélni?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -a felsőnyárádi óvodábanValló Péterintézményi folyamat szaktanácsadóvallo.peter@vbcomp.hu 1

 2. Miről szeretnék beszélni? TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0164 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 • A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban • A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban • átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél • a pályázat négy alappillére: • továbbképzések, szaktanácsadói szolgáltatások, eszközbeszerzés, intézményi innováció • A felsőnyárádi pályázat konkrétan 2

 3. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban • A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködésekkialakítása • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségükmegteremtése a közoktatásban • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 3

 4. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban:átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 1. • Kompetencia alapú oktatás bevezetése • Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárásokbevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) • A digitális írásbeliségelterjesztése, digitális készségek fejlesztése • Esélyegyenlőségjavítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 4

 5. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban:átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 2. Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 5

 6. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban:átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 3. Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása (amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz); 6

 7. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban:átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 4. Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területenkompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; 7

 8. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban:átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél 5. • óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása 8

 9. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban:a pályázat négy alappillére 1. • Továbbképzések • Pedagógiai módszertan • IKT és digitális képességek • Kompetenciaterületi képzések • Vezetők képzése • Szaktanácsadói szolgáltatások • Helyzetelemzés (komplex és IKT helyzetelemző szaktanácsadó) • Folyamat-tanácsadás (intézményi folyamatok) • Pedagógiai mentorálás • Esélyegyenlőségi terület (roma, SNI) • IKT tanácsadás, mentorálás 9

 10. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A TÁMOP 3.1.4-08/2. pályázat általánosságban:a pályázat négy alappillére 2. • Eszközbeszerzés • Megvalósítók számára (ERFA típusú) • Kompetencia alapú programcsomagok, tankönyvek • Kompetenciafejlesztéshez szükséges eszközök • Intézményi innováció • HT, PP fejlesztése • „Jó gyakorlatok” átvétele • Pedagógusok saját fejlesztései • Intézményi szintű innovációs tevékenység 10

 11. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A felsőnyárádi pályázat konkrétan • Megpályázott és elnyert keretösszeg: 7.000.000,0 Ft • Nincs önrész! • Résztvevő feladatellátási helyek: • Nyárfácska Napköziotthonos Óvoda(3721 Felsőnyárád, Alkotmány u. 10.) 11

 12. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A felsőnyárádi pályázat konkrétan - Továbbképzések 12

 13. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A felsőnyárádi pályázat konkrétan – Szaktanácsadói szolgáltatások 13

 14. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A felsőnyárádi pályázat konkrétan – Eszközbeszerzés 14

 15. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 A felsőnyárádi pályázat konkrétan – Intézményi innováció 15

 16. TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0223 Köszönöm a figyelmet!Valló Pétervallo.peter@vbcomp.hu 16