Miejski zarz d budynk w mieszkalnych sp z o o ul biernackiego 1 w mielcu
Download
1 / 24

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU. WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008. Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu. ROK POWOŁANIA. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU' - darrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Miejski zarz d budynk w mieszkalnych sp z o o ul biernackiego 1 w mielcu

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU

WYNIKI MZBM SP. Z O.O.

W MIELCU ZA ROK 2008

Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu


Rok powo ania
ROK POWOŁANIA.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od

1 stycznia 1997 roku.


Cel funkcjonowania i zakres dzia alno ci
CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki

jest zarządzanie i administrowanie lokalami

mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością

Gminy Miejskiej Mielec i wspólnot

mieszkaniowych.G wne zadania wyznaczone przez w a ciciela i rad nadzorcz na 2008 rok
GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ na 2008 rok

Główne zadania wyznaczone przez właściciela

i Radę Nadzorczą Spółki na 2008 i 2009 rok to:

 • docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków,

 • windykacja opłat czynszowych.


 • W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi: NADZORCZĄ na

 • docieplono i wykonano remonty elewacji 10

 • budynków,

 • dokonano wymiany zaworów grzejnikowych w 10

 • budynkach,

 • wymieniono skrzynki pocztowe w 49 budynkach,

 • dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 13

 • budynkach,

 • wykonano również szereg innych prac remontowych,

 • między innymi pomalowano klatki schodowe,

 • dokonano pokrycia i naprawy dachów, itp.


W ramach bieżącej eksploatacji budynków NADZORCZĄ na i usuwania awarii w 2008 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych (sprawdzono szczelność), kanalizacyjnychi wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wykonano także szereg innych remontów lokali użytkowych itp.


Windykacja op at czynszowych
WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH NADZORCZĄ na

W Spółce występuje wysoki stan należności ze względu na różnorodność i specyfikę działalności. Są to należności narastające z lat ubiegłych. Udział procentowy zadłużenia bieżącego w stosunku do naliczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. ogółem wynosi 1,69 %, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3,23 %. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych.


Inwestycje
INWESTYCJE NADZORCZĄ na

W 2008 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na odnowienie posiadanej bazy sprzętowejw wysokości ok. 28 tys. zł. Udzielano również pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia.

W 2009 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi.


Przychody ze sprzeda y
PRZYCHODY NADZORCZĄ na ZE SPRZEDAŻY

Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych, między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie sprzedaży za rok 2008 przedstawia się następująco:

 • wykonanie w roku 2007 ................. 12.473 tys. zł

 • plan na rok 2008 ............................ 13.236 tys. zł

 • wykonanie planu w 2008 roku ….... 13.349 tys. zł

 • wykonanie 2008/2007 ............................. 107 %

 • wykonanie/plan 2008 .............................. 101 %

 • plan na rok 2009 ………………………….14.002 tys. złKoszty mzbm sp z o o
KOSZTY MZBM SP. Z O.O. NADZORCZĄ na

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej Spółki za rok 2008 przedstawia się następująco:

 • wykonanie w roku 2007 .................. 12.041 tys. zł

 • plan na rok 2008 .............................. 12.785 tys. zł

 • wykonanie planu w roku 2008 ......... 12.938 tys. zł

 • wykonanie 2008/2007 ............................ 107 %

 • wykonanie/plan 2008 ............................. 101 %

 • plan na rok 2009……………………………13.565 tys. złWynik finansowy brutto
WYNIK FINANSOWY BRUTTO NADZORCZĄ na

 • wykonanie w roku 2007 …............. 101 tys. zł

 • plan na rok 2008 ........................... 101 tys. zł

 • wykonanie planu w roku 2008 ....... 78 tys. zł

 • wykonanie 2008/2007 ....................... 77 %

 • wykonanie/plan 2008 ........................ 77 %


Wynik finansowy netto
WYNIK FINANSOWY NETTO NADZORCZĄ na

W roku 2008 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 21.145,13 zł.

Na rok 2009 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości 20.401 zł.


Stan nale no ci na dzie 31 12
STAN NALEŻNOŚCI NADZORCZĄ na na dzień 31.12.

 • wykonanie w roku 2007 ............... 4.030 tys. zł

 • plan na rok 2008 .......................... 4.000 tys. zł

 • wykonanie planu w roku 2008 …... 3.788 tys. zł

 • wykonanie 2008/2007 ....................... 94 %

 • wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %Stan zobowi za na dzie 31 12
STAN ZOBOWIĄZAŃ NADZORCZĄ na na dzień 31.12.

 • wykonanie w roku 2007 ............... 2.470 tys. zł

 • plan na rok 2008 .......................... 2.200 tys. zł

 • wykonanie planu w roku 2008 ..... 2.095 tys. zł

 • wykonanie 2008/2007 ....................... 85 %

 • wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %


Zobowi zania w sp ce w latach 2007 2008
Zobowiązania w Spółce w latach NADZORCZĄ na 2007-2008


Rotacja nale no ci z tytu u dostaw i us ug
ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NADZORCZĄ na

 • wykonanie w roku 2007 .................. 113,5 dni

 • plan na rok 2008 ............................. 110,3 dni

 • wykonanie planu w roku 2008 ........ 98,9 dni

 • wykonanie 2008/2007 ....................... 87 %

 • wykonanie/plan 2008 ........................ 90 %


Rotacja zobowi za z tytu u dostaw i us ug
ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NADZORCZĄ na

 • wykonanie w roku 2007 .................... 58,3 dni

 • plan na rok 2008 ............................... 57,0 dni

 • wykonanie planu w roku 2008 .......... 43,8 dni

 • wykonanie 2008/2007 ....................... 75 %

 • wykonanie/plan 2008 ........................ 75 %


Graficzny obraz rotacji nale no ci i zobowi za sp ki
Graficzny obraz rotacji należności NADZORCZĄ na i zobowiązań Spółki


Wysoko kapita u w asnego na dzie 31 12
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO NADZORCZĄ na na dzień 31.12.

 • wykonanie w roku 2007 ............... 3.166 tys. zł

 • plan na rok 2008 .......................... 3.179 tys. zł

 • wykonanie planu w roku 2008 ….. 3.188 tys. zł

 • wykonanie 2008/2007 ....................... 101 %

 • wykonanie/plan 2008 ........................ 101 %


Udzia kapita u w asnego w finansowaniu maj tku trwa ego
UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO NADZORCZĄ na W FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO

 • wykonanie w roku 2007 .................... 645,5 %

 • plan na rok 2008 ............................... 650,0 %

 • wykonanie planu w roku 2008 .......... 671,8 %

 • wykonanie 2008/2007 ....................... 104 %

 • wykonanie/plan 2008 ........................ 103 %


ad