OPŠTINA TIVAT
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

OPŠTINA TIVAT. KRATKI PODACI O OPŠTINI. Povr šina 46 km², broj stanovnika cca. 15 000 Skupština - 32 odbornika, Opština -89 zaposlenih Poslove lokalne samouprave vrše 3 sekretarijata: S ekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne poslove S ekretarijat za finansije i budžet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kratki podaci o op tini
KRATKI PODACI O OPŠTINI

 • Površina 46 km², broj stanovnika cca. 15 000

 • Skupština - 32 odbornika, Opština -89 zaposlenih

 • Poslove lokalne samouprave vrše 3 sekretarijata:

  • Sekretarijat za urbanizam i stambeno komunalne poslove

  • Sekretarijat za finansije i budžet

  • Sekretarijat za privredu i društvene djelatnosti

 • 3 službe i 2 direkcije

 • 2 Javna preduzeća, 2 Javne ustanove

 • Lokalni javni radio difuzni servis- Radio Tivat

 • 80 NVO


Kratki podaci o op tini1
KRATKI PODACI O OPŠTINI

 • Usvojen veliki broj detaljnih planova, projekata i studija lokacije

 • Utoku je izgradnja primarne, sekundarne i tercijarne kanalizacione mreže

 • Završena javna rasprava na PUP (Prostorno Urbanistički Plan) za Opštinu u skladu sa novim zakonom – očekuje se usvajanje

 • U toku su državne studije lokacije za atraktivne zone u zoni morskog dobra

 • Intezivna investiciona aktivnost (Porto Montenegro, Gradska kuća)


Op tina tivat

 • Lokalna samouprava je mnogo više i šire od onog što se na prvi pogled vidi

 • Okrenuti se ka sopstvenim kapacitetima

 • Prihvatanje novih ideja, izazova, inovacija

 • Korak više na planu stvaranja jedne moderne lokalne uprave koja će biti istinski servis građana


Primjer o dobroj praksi
PRIMJER O DOBROJ PRAKSI:

 • Izmjena Poslovnika o radu Skupštine i korišćenje “ SLOBODNE STOLICE „ - transparentan i otvoren rad lokalnog parlamenta i organa lokalne uprave


Koji je problem koji smo eljeli kroz dobru praksu da rije imo
KOJI JE PROBLEM KOJI SMO ŽELJELI KROZ DOBRU PRAKSU DA RIJEŠIMO

 • Poslovnikom o radu SO koji je bio na snazi prije izmjena, samo jedan predstavnik NVO je mogao da učestvuje u radu Skupštine 

 • Nejasna procedura izbora i nerazrađeni kriterijumi za izbor predstavnika NVO

 • Ostavljeno diskreciono pravo Predsjedniku Skupštine da bira predstavnika NVO


Op tina tivat

REZULTAT : RIJEŠIMO

 • Nekompetentnost

 • Nekredibilnost

 • Nepostojanje interesovanja za učešće predstavnika NVO u radu Skupštine

 • U radu lokalnog Parlamenta učestvuju samo odbornici koji u radu Skupštine prenose svoje stavove i zastupaju interese svojih partija

 • Netransparentnost rada Skupštine


4 to smo eljeli da postignemo kroz dobru praksu
4. ŠTO SMO ŽELJELI DA POSTIGNEMO KROZ DOBRU PRAKSU RIJEŠIMO

 • Unapređenje komunikacije na relaciji

  NVO-lokalna samouprava,

 • Veća zainteresovanost i motivisanost za procese donošenja i implementacije odluka,samim tim i veća odgovornost

 • Kroz usvojene kriterijume i način izbora doprinijeti građenju kapaciteta i unapređenju profesionalnosti NVO


Op tina tivat


Kako smo inicirali i pripremili dobru praksu
KAKO SMO INICIRALI I PRIPREMILI DOBRU PRAKSU građana, u radu radnih grupa za donošenje i implementaciju strateških dokumenata

 • Pokretač inicijative: Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija

 • Inicijativa je odmah prihvaćena od strane lokalne samouprave uz svesrdnu podršku Predsjednika Opštine , Predsjednika Skupštine , odbornika i samih NVO.

 • Potvrđena konstatacija da smo otvoreni za inicijative koje dolaze od NVO tj.građana

 • U kratkom roku urađeni su amandmani na Poslovnik o radu Skupštine


Realizacija dobre prakse
REALIZACIJA DOBRE PRAKSE građana, u radu radnih grupa za donošenje i implementaciju strateških dokumenata

 • Izvršene izmjene Poslovnika na način da se predstavnicima NVO dostavi poziv za Skupštinu i materijal u istom roku i na isti način kao i za odbornike

 • Imaju pravo da iznesu svoje predloge, sugestije i mišljenja o pitanjima koja su na dnevnom redu


Op tina tivat

 • Utvrđeni jasni kriterijumi koje moraju ispunjavati NVO: građana, u radu radnih grupa za donošenje i implementaciju strateških dokumenata

  • da je registrovana najmanje godinu dana

  • da ime sjedište u Tivtu

  • da ima realizovan projekat vrijednosti 5.000 € ili neku značajniju aktivnost i

  • da u svojim aktima ima utvrđen interes za predmetnu oblast odnosno temu.


Op tina tivat

PROCEDURA: građana, u radu radnih grupa za donošenje i implementaciju strateških dokumenata

 • NVO dostavljaju dokumentaciju skupštinskoj službi kojima dokazuju da ispunjavaju navedene kriterijume

 • Skupštinska služba poziva predstavnike NVO (koje su ispunile prethodne kriterijume) na zajedničkom sastanku prije svake sjednice skupštine

 • NVO same vrše izbor predstavnika

 • Uspostavljeno pravo većem broju predstavnika NVO zavisno od kompetencija znanja i zainteresovanosti da učestvuju u radu lokalnog parlamenta odnosno po pojedinim tačkama dnevnog reda


Koji su rezultati dobre prakse
KOJI SU REZULTATI DOBRE PRAKSE građana, u radu radnih grupa za donošenje i implementaciju strateških dokumenata

 • Učešćem više predstavnika NVO u radu skupštine čuju se različita mišljenja, predlozi sugestije

 • Predstavnici NVO „ koji su produžena ruka građana“ preuzimaju dio odgovornosti za odluke i njihovo sprovođenje i postaju svojevrsni kontrolori efikasnosti rada skupštine i organa lokalne uprave

 • Olakšava se realizacija usvojenih odluka jer predstavnici NVO učestvuju u procesu od samog njegovog početka


Op tina tivat

 • Građani mogu preko predstavnika NVO da utiču na kvalitet veoma važnih odluka na lokalnom nivou

 • Skupštine koje se inače javno prenose postaju sadržajnije, zanimljivije, a od skupštine do skupštine mijenjaju se predstavnici NVO koji učestvuju u njenom radu

 • Stvara se povoljan ambijent , gradi se međusobno povjerenje, postiže otvorenost i demokratičnost u radu organa lokalne samouprave


Koji s u resursi i kakva je odr ivost dobre prakse
KOJI S U RESURSI I KAKVA JE ODRŽIVOST DOBRE PRAKSE veoma važnih odluka na lokalnom nivou

 • Nije potrebno izdvajati neka značajnija i posebna sredstva već redovna budžetska sredstva za rad Parlamenta

 • Ljudski resursi su isti kao i za rad lokalnog Parlamenta -najvažniji resurs je postojanje političke volje, postojanje potrebne doze tolerancije da se sasluša i neko ko je van političkih struktura, da se uvaži njegovo mišljenje, predlog, sugestija


Op tina tivat

 • Održiva veoma važnih odluka na lokalnom nivou

 • Rezultati mjerljivi i jasni (vodi se redovna evidencija prisustva i kroz zapisnike o radu Skupštine, bilježe primjedbe predlozi i sugestije predstavnika NVO)

 • Stimulativna

 • Lako primjenjiva (neophodna politička volja svih aktera u lokalnoj samoupravi)


Primjenljivost i podr ka za uvo enje dobre prakse
PRIMJENLJIVOST I PODRŠKA ZA UVOĐENJE DOBRE PRAKSE veoma važnih odluka na lokalnom nivou

 • Postoji naša spremnost za konkretnu pomoć u realizaciji dobre prakse u onoj lokalnoj samoupravi koja je spremna da to uradi


Nau ene lekcije i preporuke
NAUČENE LEKCIJE I PREPORUKE veoma važnih odluka na lokalnom nivou

 • Da ova dobra praksa nije teško sprovodljiva samo kad postoji volja svih da se ona realizuje

 • Da doprinosi jačanju demokratije na lokalnom nivou, izgradnji prosperitetnog i otvorenog društva, a sve u kontekstu evropskih i evroatlantskih integracija

 • Ponosni smo na našu dobru praksu


Op tina tivat

I na kraju: veoma važnih odluka na lokalnom nivou

“Prihvatite našu dobru praksu, nećete se pokajati !!!”


Op tina tivat

HVALA NA PA veoma važnih odluka na lokalnom nivouŽNJI