Ml n l za
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Mlé č ná ž láza. Fibrózn ĕ cystické zm ĕ ny (mastopatie). velmi časté komplexní změny cysty periduktální fibróza mastitis duktální hyperplazie adenóza (prostá, floridní, sklerozující, mikroglandulární, duktální). Fibrózn ĕ cystické zm ĕ ny (mastopatie). vztah ke karcinomu prsu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darnell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ml n l za l.jpg
Mléčná žláza


Fibr zn cystick zm ny mastopatie l.jpg
Fibróznĕcystické zmĕny (mastopatie)

 • velmi časté

 • komplexní změny

 • cysty

 • periduktální fibróza

 • mastitis

 • duktální hyperplazie

 • adenóza (prostá, floridní, sklerozující, mikroglandulární, duktální)


Fibr zn cystick zm ny mastopatie3 l.jpg
Fibróznĕcystické zmĕny (mastopatie)

vztah ke karcinomu prsu

 • neproliferativní (adenóza, cysty, dukt-ektázie, fibróza, metaplazie…)- nezvyšuje riziko

 • proliferativní (střední nebo floridní duktální hyperplazie, papilomatóza)- 1,5-2x vyšší riziko

 • proliferativní s atypiemi (atypická lobulární či duktální hyperplazie)- 4-5x vyšší riziko


Dukt ln hyperplazie epiteli za l.jpg
Duktální hyperplazie (epitelióza)

 • zvýšená proliferace epitelu duktů

 • sekundární lumen nepravidelného tvaru a velikosti, často periferně

 • různá architektonická úprava - solidní, papilární, kribriformí

 • heterogenní buňky - variabilní velikost jádra, často příměs myoepitelií, buněk s apokrinní metaplazií

 • 1,5-2x zvýšené riziko vzniku invazivního karcinomuN dory prsu6 l.jpg

benigní

maligní

epitelové

smíšené (fibroepiteliální)

myoepiteliální

mezenchymální

Nádory prsu


Epitelov n dory prsu l.jpg

benigní

papilom -solitární intraduktální -mnohotné intraduktální -juvenilní -papilární adenom bradavky (floridní papilomatóza)

adenom -tubulární -laktační

atypická hyperplazie

in situ karcinomy

lobulární

duktální

maligní

invazivní duktální karcinom

invazivní lobulární karcinom

tubulární karcinom

medulární karcinom

mucinózní karcinom

neuroendokrinní karcinomy

invazivní papilární karcinom

metaplastický karcinom

apokrinní karcinom

sekreční karcinom

onkocytární karcinom

adenoidně-cystický karcinom

inflamatorní (erysipeloidní) karcinom

sebaceózní karcinom

Pagetova choroba bradavky

Epitelové nádory prsu


N dory prsu8 l.jpg

benigní

papilom

adenom

carcinoma in situ

lobulární

duktální

maligní

invazivní duktální karcinom

invazivní lobulární karcinom

inflamatorní (erysipeloidní) karcinom

Pagetova choroba bradavky

fibroadenom

phyllodes tumor

- benigní

- maligní

Nádory prsu

Epitelové nádory

Fibroepiteliální (smíšené) nádory


Benign epitelov n dory l.jpg
Benigní epitelové nádory

 • intraduktální papilom - centrální - periferní

 • tubulární adenom


Intradukt ln papilom centr ln l.jpg
Intraduktální papilom- centrální

 • nejčastěji 4-5 dekáda

 • jenostranná sekrece z bradavky (hemoragická či serózně-hemoragická)

 • velikost: několik mm až 3-4cm

 • Histopatologický nález:

 • komplexní struktury s papilami (fibrovaskulární stroma, vrstva myoepitelií a epitelií)Lobul rn carcinoma in situ l.jpg
Lobulární carcinoma in situ

 • lobulární intraepiteliální neoplazie (zahrnuje atypickou lobulární hyperplazii a lobulární carcinoma in situ)

 • v 85% multicentrický, ve 30% bilaterální

 • prekurzor invazivního karcinomu (duktálního i lobu-lárního) - 6,9-12x vyšší riziko vzniku invazivního karcinomu

 • Histopatologický nález:

 • léze lokalizovaná v terminální dukto-lobulární jednotce, asi v 75% s pagetoidním šířením v terminálním duktu

 • lobulární architektura zachována, lobuly expandovány monomorfními málo kohezivními většinou malými buňkami s pravidelnými jádry


Dukt ln carcinoma in situ l.jpg
Duktální carcinoma in situ

 • většina lézí původ v terminální dukto-lobulární jednotce, méně často ve větších duktech

 • 8-11x vyšší riziko vzniku invazivního karcinomu

 • asi 85% případů detekováno zobrazovacími metodami- ve většině případů mikrokalcifikace (po zavedení screeningu vzestup incidence z 2,4/ 100 tis. žen na 15,8/ 100 tis. žen)

 • Histopatologický nález:

 • architektonika- solidní, papilární, kribriformní, komedonový

 • cytologie (grading) – od pravidelných buněk až po výrazně atypické s četnými mitózamiEpidemiologie l.jpg
Epidemiologie

 • u mužů vzácný (nejsou jednoznačné údaje, v roce 1992 mortalita v USA a EU 2 případy/ 1mil. mužů)

 • nejčastější zhoubný nádor žen (18-20% všech zhoubných nádorů)

 • během posledních 20 let zdvojnásobení počtu

 • přesun do nižších věkových kategorií

 • 1995 v ČR 83,8/ 100 tis. žen

 • 2002 v ČR 102,7/ 100 tis. žen

 • 2002 Evropa 83,6/ 100 tis. žen

 • 2002 svět 60,2/ 100 tis. žen

zdroj: ÚZISRizikov faktory vysok riziko l.jpg
Rizikové faktory (vysoké riziko)

 • věk (největší nárůst incidence po 50 roce věku)

 • geografická lokalizace (vyspělé země- Severní Amerika, Evropa)

 • anamnéza předchozího karcinomu prsu

 • atypická hyperplazie (zejména ve spojení s rodinnou anamnézou)

 • rodinná anamnéza- bilaterální karcinom prsu či karcinom prsu v premenopauze v 1. příbuzenské linii (asi 10% familiární výskyt, AD dědičnost s různou penetrancí)- BRCA1 gen (40-50%), BRCA2 gen, často současně jiné karcinomy (střevo, ovárium, prostata, žaludek, pankreas..)


Rizikov faktory st edn riziko l.jpg
Rizikové faktory (střední riziko)

 • věk v době menarche a menopauzy (riziko zvyšuje časná menarche- před 11 r.- nebo pozdní menopauza- ženy s menopauzou po 55 r. 2x vyšší riziko než ženy před 45 r.)

 • nuliparita a pozdní věk prvního porodu (nad 30-35 let)

 • vyšší socioekonomická skupina

 • obezita

 • radiace


Rizikov faktory diskutovan riziko l.jpg
Rizikové faktory (diskutované riziko)

 • konzumace alkoholu

 • orální kontraceptiva (nemají časný kancerogenní efekt- nedostatečná data v dlouhodobém horizontu, snad mírně h incidence)

 • hormonální substituční léčba (prevence osteoporózy a kardiovaskulárních chorob; zvyšuje riziko karcinomu prsu až o 50%- až po 10-15 letech užívání)


Prevence karcinomu prsu l.jpg

Primární

omezené užívání exogenních estrogenů

dieta s nízkým obsahem tuků

Sekundární

samovyšetřování (všechny ženy nad 20let-1x měsíčně)

vyšetření prsů lékařem (žena mezi 20-40rokem- 1x za 2-3 roky)

screening (ženy nad 50 event. 40 let, 1x za 1,5-2 roky)

Prevence karcinomu prsu


Screening l.jpg
Screening

 • snižuje úmrtnost o více než 40% u žen, které se účastní screeningového programu

 • výtěžnost je největší u žen nad 50 let věku

 • nad 40 event. nad 50 let

 • interval 18-24 měsíců

 • mamografie, ultrasonografie


Klinick p znaky l.jpg
Klinické příznaky

 • hmatné ložisko (60-70%)

 • bolest (14-18%)

 • změny tvaru prsu

 • změny bradavky (7-9%)- sekrece, retrakce, záněty

 • deformity, zánět


Prognostick faktory l.jpg
Prognostické faktory

 • grading (stupeň diferenciace)

 • staging (TNM klasifikace)

 • histologický typ nádoru (WHO klasifikace)

 • stav hormonálních receptorů (ER a PR- imunohistochemické stanovení)

 • stav c-erbB-2 receptoru (imunohistochemicky, FISH)

 • proliferační aktivita (imunohistochemicky- Ki-67 index)

 • angioinvaze


Estrogenov a progesteronov receptory l.jpg
Estrogenové a progesteronové receptory

 • asi 60% karcinomů ER pozitivní

 • ER-pozitivní nádory lepší prognóza- pomalejší růst, ale nemají nižší metastatický potenciál

 • detekce- nejčastěji imunohistochemicky

 • odpověď na hormonální léčbu (tamoxifen)

 • ER+/PR+ 60-70%

 • ER+/PR- 40%

 • ER-/PR- 10%


C erbb 2 proto onkogen her2 neu l.jpg
c-erbB-2 proto-onkogen (HER2-neu)

 • homolog epidermálního růstového faktoru

 • lokalizace na 17q12

 • 185-kD transmembránový glykoprotein s vnitřní tyrozin-kinázovou aktivitou

 • ligand nebyl identifikován, zřejmě tvoří heterodimery s dalšími receptory této rodiny a amplifikuje jejich signály

 • overexprese u 20-30% karcinomů (většina má zároveň amplifikaci genu)

 • léčba blokátorem receptoru – trastuzumab (Herceptin ®)

 • efektivní u 20% pacientek s amplifikací

 • pacientky s overexpresí- málo účinná léčba alkylačními látkami, dobrá účinnost antracyklinů

 • detekce: amplifikace - fluorescenční in situ hybridizace . : overexprese- imunohistochemické metody


Invazivn karcinomy prsu l.jpg
Invazivní karcinomy prsu

 • ivazivní duktální karcinom

 • invazivní lobulární karcinom

 • tubulární karcinom

 • medulární karcinom

 • mucinózní karcinom

 • erysipeloidní (inflamatorní) karcinom


Invazivn dukt ln karcinom l.jpg
Invazivní duktální karcinom

 • nejčastější typ karcinomu prsu (50-80%)

 • 10leté přežití 35-50%

 • až v 80% ložiska duktálního carcinoma in situ

 • Histopatologický nález

 • heterogenní, záleží na stupni diferenciace

 • uspořádání- tubulární, glandulární, trabekulární, solidní

 • nádorové buňky- čato objemná, eosinofilní cytoplasma, jádra od pravidelných až po výrazně atypická s makronukleoly a četnými mitózami


Invazivn lobul rn karcinom l.jpg
Invazivní lobulární karcinom

 • 5-15% invazivních karcinomů

 • posledních 20let h incidence (možná souvislost s hormonální terapií)

 • často složka lobulárního carcinoma in situ

 • Histopatologický nález:

 • menší poměrně pravidelné nádorové buňky bez výraznějších jaderných atypií (klasický typ; pleomorfní typ- atypická jádra)

 • dyskohezivní, jednotlivé buňky ve vazivu, často řádkují či jsou koncentricky kolem duktů

 • solidní, alveolární varianta


Inflamatorn erysipeloidn karcinom l.jpg
Inflamatorní (erysipeloidní) karcinom

 • klinická forma pokročilého karcinomu prsu (1-10%)

 • difúzní erytém, edém, zvětšení prsu, zvýšená teplota, indurace

 • špatná prognóza, 5leté přežití 25-50%

 • Histopatologický nález:

 • v dermis výrazná nádorová lymfangiopatie

 • asociováno s různými typy karcinomů, většinou s invazivním duktálním karcinomem G3


Pagetova choroba bradavky l.jpg
Pagetova choroba bradavky

 • maligní žlazové buňky lokalizované v dlaždicovém epitelu velkých duktů a v povrchové epidermis

 • naprostá většina případů asociována s intraduktálním karcinomem

 • etiologie

 • epidermotropní migrace nádorových buněk z intraduktálního karcinomu

 • přímá extenze

 • in situ neoplastická transformace multipotentních buněk bazální vrstvy epidermis a velkých duktů


Karcinom prsu metast zov n l.jpg
Karcinom prsu- metastázování

 • lymfogenní, hematogenní, přímá extenze

 • nejčastěji stejnostranné axilární lymfatické uzliny

 • plíce, játra, kostní dřeň

 • může metastázovat kamkoliv- zvl. lobulární karcinom často metastázy na neobvyklá místa (GIT, peitoneum, retroperitoneum, vnitřní genitál…..)


Fibroepiteli ln n dory l.jpg

fibroadenom

phyllodes tumor - benigní - borderline - maligní

bifázické léze tvořené epiteliální složkou a komponentou mezenchymální (stromální)

obě složky mohou být benigní i maligní v různých kombinacích

Fibroepiteliální nádory


Fibroadenom l.jpg
Fibroadenom

 • nejčastěji u mladých žen (kolem 30 roku)

 • klinický obraz

 • nebolestivý, tuhý, dobře ohraničený uzel, pomalý růst, velikost obvykle do 3cm (vzácně větší- až do 20cm)

 • většinou solitární, může být mnohotný

 • histopatologický nález

 • stromální složka variabilně buněčná

 • epiteliální komponenta- široké spektrum hyperplazie, event. metaplazie (apokrinní, dlaždicobuněčná

 • podle způsobu růstu intrakanalikulární a perikanalikulární fibroadenom (nemá klinický význam)


Phyllodes tumor l.jpg
Phyllodes tumor

 • převážně ženy středního věku (4-5 dekáda)

 • 0,3-1% všech nádorů prsu

 • 2,5% fibroepiteliálních nádorů

 • většinou benigní (dřívější název cystosarcoma phyllodes- obsolentní!)

 • klinický obraz

 • nebolestivý, tuhý útvar průměrně 4-5cm velký, bez souvislosti s kůží

 • histopatologický nález

 • typicky intrakanalikulární, epiteliální složka obdobný charakter jako u fibroadenomu

 • stroma buněčnější, malingní nádory infiltrativní růst, ve stromatu zřetelné známky malignity (sarkomatózní charakter- atypie, mitózy, výrazněji buněčné; obvykle charakter fibrosarkomu, ale může být i heterologní diferenciace- liposarkom, osteosarkom, rhabdomyosarkom, chondrosarkom)


ad