regulativtyper
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regulativtyper

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Regulativtyper - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Regulativtyper. Keep it simpel. Regulativtyper. MANNING Robert 1816 –1897 . Regulativtyper. Keep it simpel Q = M * a * r 2/3 * s 1/2 Vandføring = Manningtal x areal x (hydraulisk radius) 2/3 x fald 1/2 m 3 /s = m 1/3 /s * m 2 * m. Regulativtyper. Grundlag:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regulativtyper' - darius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regulativtyper

Regulativtyper

Keep it simpel

regulativtyper1

Regulativtyper

MANNING Robert

1816 –1897.

regulativtyper2

Regulativtyper

Keep it simpel

Q = M * a * r2/3*s1/2

Vandføring = Manningtalx areal x (hydraulisk radius)2/3 x fald1/2

m3/s = m1/3 /s * m2* m

regulativtyper3

Regulativtyper

Grundlag:

VLL § 27: Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, …

regulativtyper4
Regulativtyper
 • Vandføringsevne - m3/s.

Den mængde vand (m3 ) som vandløbet kan føre/aflede pr. tidsenhed (s) under en given vandspejlskote.

regulativtyper5
Regulativtyper

Advarsel

Regulativtyper baseret på principper om

 • Arealkote Tværsnitsareal
 • Dynamisk skikkelse Arealfordeling
 • Styrekote Q under en given kote

er ikke forenelige med vandløbslovens bestemmelser

regulativtyper6

Regulativtyper

Skikkelsesregulativ:

Bundbredde, bundkote og skråningsanlæg.

Eneste anvendelige regulativtype på stuvningspåvirkede strækninger.

En ”gammeldags” måde at kontrollere vandføringsevnen på.

Nemt at beregne – vanskelig at kontrollere

regulativtyper7

Regulativtyper

Skikkelsesregulativ

regulativtyper8

Regulativtyper

Skikkelsesregulativ.

Hvordan findes vandløbets dimensioner og dermed vandføringsevnen?

Oplandsareal km2

Specifik afstrømning l/sec/km2

1 l/sec/ha.!!!!!!!!!!

Mannings formel

Skikkelse

Hvordan findes den vandføringsevne, der skal vedligeholdes?

regulativtyper9

Regulativtyper

Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984

Vandløbets fysiske tilstand skal fastlægges i regulativet.

I denne forbindelse henleder man opmærksomheden på, at der bør tages udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand. Dog bør den hidtil fastlagte skikkelse i det gældende regulativ lægges til grund i de tilfælde, hvor vandløbets fysiske miljøkvalitet er ringere, end hvad der følger af regulativet.

regulativtyper10
Regulativtyper

Vandføringsevneregulativer.

Hvordan findes vandløbets vandføringsevne?

 • Placering af vandføringsmålestationer.
 • Gentagne målinger af Q og H ved varierende forhold – stor spredning.
 • Opstilling af krav- og vedligeholdelseskurve.

Q = A(h-h0)n

regulativtyper13
Regulativtyper

Krav til vedligeholdelsesbestemmelser

 • Klare og entydige
 • Administrerbare
 • Tilgodese afvandings- og miljøhensyn
 • Sikre, at vandføringsevnen ikke ændres over en længere periode.
regulativtyper14

Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevnen.

Skikkelsesregulativ.

Bundbredde, anlæg og fald

Hvordan gør man det?

regulativtyper15

Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne.

Skikkelsesregulativ.

Bundbredde, anlæg og fald

regulativtyper16

Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne.

Skikkelsesregulativ.

Bundbredde, anlæg og fald

regulativtyper18

Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne.

Skikkelsesregulativ:

Fixpunkter

GPS, totalstation, niv. Instrument.

Koter og stationer

Databehandling

Udtegning

Stuvningsberegning/vandspejlsberegning

Beslutning om vedligeholdelsesindsats.

Pris pr. km for opmåling og udtegning ca. Kr./km ca. 7000 kr./km.

regulativtyper19
Regulativtyper

Kontrol af vandføringsevne

Q/H – regulativ

 • Vedligeholdelse af skalapæle/alternativ GPS
 • Vandføringsmåling – Skal der måles ved alle kravkurvestationer?
 • Databehandling
 • Udtegning.
 • Beslutning om vedligeholdelsesindsats.
 • Pris pr. Q/H-station: 12–1500 kr. incl. databehandl.

-

- Hvor ofte skal vandføringsevnen kontrolleres?

regulativtyper21

Regulativtyper

Hvilken regulativtype hvor?

SkikkelsesregulativQ/H-regulativ

- Stuvningspåvirkede - Strækninger med godt

strækninger fald

- Strækninger med lille -

fald

Vurdering af

de lokale forhold,

tidligere vedligeholdelseserfaringer

kontrolomkostningerne

§ 36a For private vandløb

regulativtyper24
Regulativtyper

Husk, du skal kunne forklare og forsvare overfor dommeren,

 • at regulativet er fagligt korrekt og i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser,
 • at kontrollen af vandføringsevnen er udført faglig korrekt og til de fastsatte terminer,
 • at evt. vedligeholdelse er iværksat umiddelbart eller i overensstemmelse med regulativets bestemmelser – Husk dokumentation for arbejdets udførelse.
regulativtyper25

Regulativtyper

Keep it simpel

Tak for opmærksomheden

ad