slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
František Hrubín PowerPoint Presentation
Download Presentation
František Hrubín

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

František Hrubín - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

František Hrubín. Život, dílo, citáty. Úvodní faktografie. 1910 v Praze – 1971v Českých Budějovicích. Spisovatelem z povolání od r.1946, nedokončil filosofická studia. Básník, prozaik, dramatik, překladatel (z francouzštiny), autor básní pro děti, m.j.spjatý s časopisem Mateřídouška.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'František Hrubín' - darius-mcdonald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
franti ek hrub n

František Hrubín

Život, dílo, citáty

vodn faktografie
Úvodní faktografie
 • 1910 v Praze – 1971v Českých Budějovicích.
 • Spisovatelem z povolání od r.1946, nedokončil filosofická studia.
 • Básník, prozaik, dramatik, překladatel (z francouzštiny), autor básní pro děti, m.j.spjatý s časopisem Mateřídouška.
 • Mládí strávil v milovaném Posázaví.
tvorba obecn rysy
Tvorba – obecné rysy
 • Básně lyrického ladění, s bohatou metaforikou a hojným využíváním kontrastu.
 • Též básně epického charakteru, mnohdy s varovným mementem.
 • Vedle básnické tvorby i tvorba dramatická, obsahující kritické momenty.
 • Tvorba pro děti.
 • Do literatury vstupuje ve 30.letech.
b snick sb rky 30 a 40 let
Básnické sbírky 30.a 40.let
 • „Zpíváno z dálky“ – prvotina, přír.lyrika.
 • Krásná po chudobě“ – přírodní a vlastenecká lyrika.
 • „Včelí plást“, „Země sudička“, „Cikády“ – duchovní lyrika, spiritualismus, zamýšlení se nad hodnotami života i světa.
 • „Chléb s ocelí“ – reakce na osvobození.
 • „Jobova noc“ – pětidílná básnická skladba (mj.silný vlastenecký motiv).
 • „Hirošima“ – báseň varující před atomovými zbraněmi.
b snick sb rky 50 70 let
Básnické sbírky 50. – 70.let
 • „Proměna“ – podobenství o Daidalovi a Ikarovi, konfrontace antického mýtu s Hrubínovou současností.
 • „Romance pro křídlovku“ – básnická povídka – poema, s mnoha motivy – rodný kraj (Lešany), smrt dědečka, láska k dívce (ovšem zde zakončená její smrtí), překážky v lásce (Shakespearovský motiv).
tvorba pro d ti
Tvorba pro děti
 • „Říkejte si se mnou“ – inspirace lidovými říkadly.
 • „Špalíček veršů a pohádek“.
 • „Běží ovce, běží“ – hádanky.
dramata
Dramata
 • „Srpnová neděle“ – obraz 50.let v české společnosti, zamýšlení se nad hodnotami jedinců, egoismem, nevšímavostí, generačními rozdíly,…
prozaick tvorba
Prozaická tvorba
 • „Zlatá reneta“ – psychologická novela, hl.hrdinou ušlápnutý padesátník, který bilancuje svůj dosavadní (neúspěšný) život a šanci začít znovu (mj. zfilmováno O.Vávrou).
vybran cit ty
Vybrané citáty
 • In memoriam

„Při vzpomínce na tvůj jasný hlas všichni muži, co tě líbávali, s rtů svých stírající si hebký popel, při vzpomínce na tvůj jasný hlas, který hloubka vzdaluje a kalí.

Prší na tvou milovanou hruď přes hlínu a přes kořínky země, a v nejdelší noci jiná tíha tiskne tvoji milovanou hruď chvíli sladce, chvíli nepříjemně.

Do tvých dávných vlasů sáhla smrt jak vichřice do plavého lánu - na špičkách těch posledních dnů svítí zlato vlasů, jež rozčísla smrt, proud k nám a proud na neznámou stranu.“

vybran cit ty1
Vybrané citáty
 • „Ach, Čechy krásně, Čechy mé.Obraze, rámu prastarého,kolikrát vytrhli tě z něho,že odprýskaly barvy tvéaž po tmu hrobu. A v den slavnýznovu pro zraky žárlivénapjal tě rámař starodávný.Ach, Čechy krásné, Čechy mé.A v opuštěných domovechzimou se na zdích sráží dech,dech dávno mrtvých i těch živých,jež vichr z krajin loupeživýchtak vyvracet zná v kořenech,že ve světnicích rodných praskápodlaha, kterou drhne vztek.Co rakví a co kolébekzvážila spravedlivou měrou!Kolébka - rakev. Ale kterounalezne lehčí tento věk?“

(„Jobova noc“)

ot zky k uk zk m
Otázky k ukázkám
 • Kterého francouzského básníka vám může připomenout báseň „In memoriam“? Vysvětlete spojení „in memoriam“. Jak je zde láska vnímána?
 • Ve verších Jobovy noci zaznívá poselství – jaké? Mělo v našich dějinách nějakou aktualizovanou platnost? Má ji i dnes? Kde je zde užit oxymóron?
shrnut
Shrnutí
 • František Hrubín je básníkem lyrického výrazu, ale zároveň dokáže reflektovat dobové události a „vidět dál, než ostatní“.
 • Je zapsán jako autor nezapomenutelných veršů pro děti.
zdroje
Zdroje
 • Vlastní tvorba autora.
pou it literatura a zdroje
Použitá literatura a zdroje
 • Polášková, T., Milotová D., Dvořáková Z.: LITERATURA – přehled středoškolského učiva, edice MATURITA,vyd.Ing.PetraVelanová, Cyrila Boudy514/3, Třebíč, 2005,ISBN 80- 902571-6-X
 • http://svjet.sweb.cz/basne2.html