modul 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODUL 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODUL 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

MODUL 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

MODUL 4. PENGERTIAN AQIDAH DAN UNSUR PEMBENTUKANNYA. 1 Asal perkataan Aqidah Al-’ aqd ----------- ikatan Aqidah hissi --------- benda Aqidah maknawi --------- perjanjian --------- kepercayaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MODUL 4' - darice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modul 4

MODUL 4

PENGERTIAN AQIDAH

DAN UNSUR PEMBENTUKANNYA

slide2
1 AsalperkataanAqidah
 • Al-’aqd ----------- ikatan
 • Aqidahhissi --------- benda
 • Aqidahmaknawi --------- perjanjian
 • --------- kepercayaan
 • Akidahkepercayaan yang terikateratdankuatdalamjiwa yang tidakbolehbercerai
slide3
2. perbezaan antara aqidah dan ideologi
 • Aqidah Ideologi
 • Daya menggerakan tiada daya

Amal menggerakan amal

 • Daya tarikan bersifat tiada daya bersifat

Ghaib ghaib

slide4
3 Takrif aqidah
 • Keyakinan atau keimanan kepada hakikat kebenaran yang telah ditetapkan dan dipastikan oleh Islam yang telah tersimpul erat dan kuat dalam hati sehingga tidak mungkin akan tercerai walau dalam apa pun keadaan
 • A. Objektif : Hakikat yang telah ditetapkan oleh Islam bersumberkan al-Qur’an dan al-Sunnah
 • B. Subjektif : Diri atau jiwa orang beraqidah dengan aqidah Islam
4 4 ciri ciri takrif akidah
4.4. CIRI-CIRI TAKRIF AKIDAH
 • 1. Yakin
 • Objektifnya : Hakikat yang diakidahkanmestilahyakindanqat`i
 • Subjektifnya : Iktikadkepadahakikattersebutmestilahdenganjazam
 • 2. Menepatidenganhakikat yang diyakini
 • 3. Berdasarkandalil yang bolehdibuktikan
 • keyakinanmestilahberdasarkanilmu
slide6
Ilmu berdasarkan kejujuran
 • Ilmu yang bersih dripada sangkaan, kepentingan dan hawa nafsu
 • Bersih daripada taklid buta
4 6 unsur pembentukan akidah
4.6 UNSUR PEMBENTUKAN AKIDAH
 • 1. Peranan akal
 • Kekuatan akal terletak pada :
 • a. Ikatan yang tersimpul dalam hati
 • b. Hakikat yang dipercayai
 • Akal dijadikan sebagai alat untuk mencapai kebenaran berasaskan wahyu. Al-Qur’an menggesa akal supaya digunakan dengan sebaiknya supaya boleh sampai kepada kebenaran.
slide8
2. Peranan iradah
 • Pengakuan akal kepada hakikat tersebut akan diterima dengan penuh kerelaan hati.
 • 3. Peranan wujdan
 • akal mengkui hakikat keimanan. Hati menerima dengan penuh kerelaan, maka terbentuk satu ikatan yang kuat di tahap minima
slide9
Akidah ini perlu diserapkan di dalam hati hingga tidak perpisah daripada dirinya.
 • Akidah ini perlu disuburkan menerusi:
 • A. penyiraman dengan ayat Allah
 • B. pembersihan hati daripada sifat yang keji untuk dihiasi dengan sifat terpuji
 • C. amal salih
4 8 keistemewaan aqidah islam
4.8 KEISTEMEWAAN AQIDAH ISLAM
 • 1. AQIDAH RABBANIYYAH
 • Aqidah yang datangdari Allah
 • 2. Aqidahfitrah
 • فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله (الروم 30)
 • Aqidah yang kukuh
 • مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ءان أوهن البيوت لبيت العنكبوت ( العنكبوت 40 : 29)
slide11
Aqidah yang syumul
 • Meliputisegalahakikattabiatmanusia
 • Meliputilapisanmasyarakat
 • Aqidah yang jelas
 • alam yang wujudpastiadapencipta yang bersifatEsa
 • Aqidah yang sediamenerimabukti, danbolehdibuktikan
 • قل هاتوا برهانكم ان كنتم صد قين
slide12
Aqidah pertengahan
 • Antara dua yang melampau
 • Antara yang menafikan sesuatu yang disebalik alam tabi` dengan yang mengisbatkan tuhan yang banyak
 • Aqidah Islam mengisbatkan Tuhan yang Esa
 • Aqidah pertengahan antara pensucian keterlaluan dengan penyerupaan dengan makhluk.
slide13
Pertengahan antara mereka yang memuja nabi hingga kerataf Tuhan dengan mereka yang merendahkan ke taraf yang hina
 • Pertengahan antara yang menafikan usaha manusia dengan mereka yang memberikan kuasa manusia hingga menafikan kuasa Tuhan
slide14
Aqidah yang tunggal.
 • Aqidah yang Allah turunkan kepada manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW.
 • Aqidah yang hanya bersumberkan Allah
 • Aqidah yang hanya diterima Allah.
 • Aqidah yang menjadi pusat dan sumber kepada segala aspek kehidupan insan
konsep iman

KONSEP IMAN

Pendahuluan

Iman menepati dengan akidah yang hak

Lebih 600 ayat yang menunjukan kepada iman yang benar.

Terdapat juga penggunaan iman kepada kebatilan tetapi dalam bentuk cemuhan.

أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون (النخل 72)

والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله (العنكبوت 52)

Iman ialah keyakinan kepada hakikat kebenaran yang ditetapkan oleh Allah

2 iman dari segi bahasa

2. IMAN DARI SEGI BAHASA

Iman (ايمانberasaldaripadakatainduk(الامن)berartiaman

Amantempatحرما أمنا - بلدا أمنا

Amandiriأتتركون فى ما ههنا آمنين

Melahirkan rasa amandamai

Penuhkebajikan – merasalapang

Tenteramdariketakutan – daritipudaya

Lahirlahistilahamanah

slide17
Makna induk
 • Aman tenteram - kedamaian jiwa
 • Daripada al-amn lahirlah iman yang mengandung makna i`tiraf dan mengakui
 • Daripada itu mengandungi makna ketenangan dan thiqah.
3 iman dari sudut istilah
3.IMAN DARI SUDUT ISTILAH
 • Membenarkan dengan hati secara putus dan jazam segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang thabit secara qat`i dan diketahui kedatangannya itu secara daruri
4 ciri dalam takrif iman
4.CIRI DALAM TAKRIF IMAN
 • 1. Membenarkan (tasdiq) mengandungi makna mengakui kebenaran dan meyakini
 • Menerima dengan kerelaan kebenaran
 • 2. Dengan hati – memastikan bahawa iman adalah amalan hati
 • 3. Secara jazam memberi arti yakin
 • 4. segala yang dibawa oleh Rasul
 • Sudut akidah (rukun iman)
 • Sudut ibadah dan syariah
slide20
5. Yang thabit secara qat`i
 • melalui dalil yang qat`i (dalil mutawatir)
 • melahirkan ilmu badihi / daruri
 • 6. Yang diketahui kedatangannya secara daruri
 • Ilmu daruri ialah maklumat yang didapti bukannya
 • melalui proses pemikiran dan pembelajaran .
 • Suasana dan peistiwa yang berlaku mamaksa kita
 • mengetahuinya.
 • a. pengucapan syahadah.
 • b. hakikat keimanan
7 tabiat iman
7. Tabiat iman
 • Bersifat ghaib
 • ciri yang ghaib
 • 1. dapat diterima, diakui dan dibuktikan
 • oleh akal.
 • 2. berhubung dengan kehidupan manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia
 • 3.tenaga kekuatan maknawi kepada manusia yang dapat membentuk satu sistem tamadun
8 kedudukan iman
8 Kedudukan iman
 • Jika diumpamakan sebatang pokok
 • Iman ialah akar tunjang
 • Islam ialah pohon
 • Sebuah binaan
 • Iman - asas
 • Islam - bangunan
slide23
Bulatan
 • Iman - titik tengah
 • Islam - bulatan itu sendiri
 • Kebaikan sesuatu amalan
 • Lahir dan batin
 • Dunia dan akhirat
 • Nilai dari Allah
 • Syariat Allah
slide24
Nilai kebaikan
 • al-jaza’ dan `iqab
 • Kebaikan mengikut ukuran manusia hanyalah sangkaan
 • قل هل ننبئكم بالاحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا (الكهف 103)
9 hidup yang hakiki
9 Hidup yang hakiki
 • Hakikat kebenaran adalah asas kepada kehidupan manusia
 • Kehidupan manusia hakiki dan bernilai
 • Kehidupan manusia yang sebenarnya adalah di akhirat.
 • Kehidupan di dunia adalah sebagai jalan ke Akhirat.
 • Islam memperingat kehidupan sebenar manusia adalah di akhirat
10 iman dan kedamaian
10. Iman dan kedamaian
 • Iman - mukadimah
 • Kedaiaman - natijahnya
 • Hubungan antara keduanya sebagai qanun ilahi
 • الذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ( اللأنعام 82)
 • Nama Allah al-Mu’min adalah bermaksud memberi keamanan
11 iman dan hidayah
11. Iman dan hidayah
 • Kedamaian di hati akan memuka jalan hidayah
 • الذين أمنوا ...... وهم مهتدون
 • Hati yang tenang akan mendapat petunjuk
 • ومن يؤمن بالله يهد قلبه
12 iman dan kebahagiaan
12 Iman dan kebahagiaan
 • Ketenangan wujud dengan keyakinan kepada hakikat kebenaran Allah Maha Pencipta.
 • ومن عمل صالحا من ذكرأوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طييبة
 • Iman sebagai syarat kebahagiaan
 • Jiwa manusia ada tiga peringkat
 • ammarah bi al-su’
 • al-lawwamah
 • al-mutma’innah