slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARETNÍ HRA BER-DEJ :  Účelem je užívání (zakotvení do svého života) universálních zákonů PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARETNÍ HRA BER-DEJ :  Účelem je užívání (zakotvení do svého života) universálních zákonů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

KARETNÍ HRA BER-DEJ :  Účelem je užívání (zakotvení do svého života) universálních zákonů - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

KARETNÍ HRA BER-DEJ :  Účelem je užívání (zakotvení do svého života) universálních zákonů úspěchu v každodenní praxi OBSAH KARETNÍ HRY : I.DÍL HRY BER-DEJ:  Vykládací karty - Úvod ke vzniku hry                            str.2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KARETNÍ HRA BER-DEJ :  Účelem je užívání (zakotvení do svého života) universálních zákonů' - daria


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KARETNÍ HRA BER-DEJ : 

Účelem je užívání (zakotvení do svého života) universálních zákonů

úspěchu v každodenní praxi

OBSAH KARETNÍ HRY :

I.DÍL HRY BER-DEJ:  Vykládací karty - Úvod ke vzniku hry                           str.2

I.DÍL HRY BER-DEJ:  Vykládací karty - Představení   karet                    str. 3 až 5

I.DÍL HRY BER-DEJ:  Vykládací karty - Vyložení karet                                    str.6

I.DÍL HRY BER-DEJ:  Vykládací karty -  Jak se hraje -jeden až sedm hráčů str.7

I.DÍL HRY BER-DEJ:  Vykládací karty -  Jak se hraje - výklad karet              str.8

I.DÍL HRY BER-DEJ:  Vykládací karty -  Jak se hraje - je-li hráčů více  str. 9 až 11          

I.DÍL HRY BER-DEJ:  Názvy es a odpovídajících zákonů                             str.12

slide2

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty

  • ÚVOD KE VZNIKU HRY:
  • Karetní hra, ber-dej vznikla jako výsledek zamyšlení se nad cestami úspěchu nejen jednotlivce, ale i společnosti.
  • Celá úvaha je presentována na různých fórech a její konečnou verzi bude možné naleznout na stránkách www.ber-dej.cz
  • Podkladem k této karetní hře jsou texty z knih:
  • SEDM DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ ÚSPĚCHU (Deepak Chopra, nakladatel Pragma). Podtitul: Praktický návod k naplnění svých snů. PRINCIP LOL2A (René Egli, nakladatel Pragma). Podtitul: Dokonalost světa
  • Texty jsou doplněny o vlastní zkušenost autora, hlavně v části nazvané aplikace.
  • Karty jsou rozděleny na esa a ostatní karty nazvané aplikace. Esa reprezentují universální zákony a ostatní karty aplikace zákona v praxi. Esa mají v záhlaví pořadové číslo zákona římskými číslicemi a název esa. V zápatí je pak uveden název zákona dle knihy od Deepak Chopra. Ostatní karty mají v záhlaví stejnou římskou číslici a k ní pořadové číslo aplikace 01 až 03. V zápatí místo slova zákon je aplikace. Podívejme se nyní jak vypadají ESA a APLIKACE. Celkem je 7 ES a 7x3 APLIKACÍ, tedy celkem 28 karet. Zvlášť názvy es a k nim názvy odpovídajících zákonů naleznete na straně 12.
slide4

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty – představení APLIKACÍ

Všechny se sem nevejdou); všimněte si však záhlaví a zápatí

Velikost tištěných karet je 9,5 cm x 14 cm, tištěné karty mají zaoblené rohy;

slide5

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty – představení RUBU KARET

Na rubu je znak ber-dej, který je logem celého systému

slide6

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty-JAK SE HRAJE-vyložení karet

Karty zamícháte, rubovými stranami nahoře; pak vyberete 4 karty; otočíte lícovou stranou. Například takto;

Předtím jste však přemýšleli nad něčím, co chcete řešit, získat...podívejte se na další stranu jak hrát s těmito kartami.

slide7

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty-JAK SE HRAJE-jeden až sedm hráčů

Každý hráč vybírá jen 4 karty; tedy maximálně může hrát 7 hráčů. Jeden hráč si vytahuje karty na otázku: JAK MÁM ŘEŠIT X. Za X je možné dosadit: Vztah, projekt, problém, činnost, nalezení řešení; týmová práce; řešení sporu atd. O týmové hře bude řeč na straně 9.

Vyberete-li si eso a k němu aplikaci znamená to, že máte jednat podle této aplikace, ve shodě s principy zákona. Vytáhnete-li si aplikaci bez esa, které má v záhlaví stejnou římskou číslici, pak máte aplikovat doporučení v aplikaci při realizaci řešení toho, nač se ptáte (je to podpůrná aplikace). Vytáhnete-li si eso bez toho, že vytáhnete odpovídající aplikaci, pak se má řešit X na základě zásad tohoto zákona. Zpětně si pak máte zobecnit cestu, kterou jste dospěli k řešení X a utvořit si ze zobecnění vlastní aplikaci. Tu pak užívat ve svém životě jako zkušenost při řešení podobných X. Tuto aplikaci pak nám můžete zaslat a my ji zařadíme do databáze jako Vaši aplikaci, kterou pak budeme distribuovat s těmito kartami. Stanete se tedy spoluautorem v této oblasti a obdržíte autorský podíl. O tvorbě aplikací hráči této hry a také jak dále můžete obohatit tuto hru je ve II. Dílu této hry. II. Díl hry o vytváření aplikací ve spojení s Vaším řešení X se jmenuje: JAK ZJISTIT CO JE NÁŠ ÚČEL NA TOMTO SVĚTĚ. Podívejme se však na naše vytažené karty, které jsme si vytáhli na dotaz: Jak dál mám pokračovat ve svém podnikání, mám se pustit do projektu Y ?

O tom, jak vyložit tyto karty bylo už pojednáno, na další straně si karty prohlédneme zblízka

slide8

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty-JAK SE HRAJE- výklad karet

Výklad : Začnu s aplikací zákona nepřipoutanosti, budu po dobu týdne aplikovat návod v V.2 a podpořím aplikováním IV.01; soustředím se na svou inteligenci a pustím se do realizace projektu Y. Budu si denně zapisovat své kroky a okolnosti a budu je zpětně korigovat se zákonem čisté potencionality, s vědomím svých schopností a s tím, že překážky jsou má příležitost a nejistota jen neomezení pole možností.

slide9

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty-JAK SE HRAJE- je-li hráčů více

Karty se zamíchají a každý hráč si vybere 1 kartu, kdo si vybere nejvyšší číslo (přičemž eso má vyšší hodnotu jak aplikace), tak znovu zamíchá karty a ostatní podle pořadí jak mají čísla karet si vytahují další tři karty.

Vyšší hodnota je vždy římské číslo a pak teprve rozhoduje pořadové číslo aplikace (tedy I.03 je více jak I.01, ale I.POTENCIONALITA je více jak I.01, I.02, I.03, ale i více jak VII.01; ovšem VII.01 je více I.03)

Každý hráč opět tedy vybírá jen 4 karty; maximálně může hrát 7 hráčů. Obvykle si skupina hráčů vykládá karty jako formu Brainstormingu = spontánní diskuse nápadů JAK ŘEŠIT X. Můžete to být i prostředek, jak nasměrovat tým lidí na cestu k úspěchu – celého týmu ve firmě. Anebo je možné výkladem karet v týmu vytvářet společnou hladinu myšlení (atmosféru), aby vzniklo tvůrčí bezkonfliktní prostředí. Velmi by to asi potřebovali naši politici) Za X je možné dosadit: projekt, problém, činnost, vedení porady; kdo má mít jaké postavení v týmu; řešit spor o něco, atd.

Vezměme například, že by se sešla koalice s opozicí aby řešili Zdravotní reformu. Možná by se sešel za koalici jen ministr zdravotnictví (MZ)a stínový ministr zdravotnictví (SMZ) a dohadovali se, zda poplatky plošně, anebo výjimky? MZ si vytáhl: V.VOLNOST = Zákon nepřipoutanosti ; V.03 Aplikaci nepřipoutanosti; II.01 – Aplikace dávání a braní a VII.01- Aplikace dharmy, tedy účelu života – sebeprojevení; karty a výklad naleznete na straně 10. SZM si vytáhl: Samé aplikace (žádné eso) . IV.02, V.02, VI.03, VII.02; karty a výklad naleznete na straně 11

slide10

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty-JAK SE HRAJE- je-li hráčů více

MZ si vyloží : Řídícím zákonem je V. (Zákon nepřipoutanosti – nelpění) Nebudu vytvářet konflikt tím, že budu trvat (V.03)na všech poplatcích, nechám projevit názory všech zúčastněných – pokusím se o porozumění (II.01) a vytvoření atmosféry porozumění, budu mít na paměti, že projevením se v této záležitosti ukazuji a projevuji své pravé JÁ. Jako podklad pro správné konání budu aplikovat návod ve VII.01

Podíváte-li se na karty, pochopíte, že kdyby se zásadami v nich MZ v roce 2008 řídil, tak by zřejmě nepadla v březnu 2009 vláda )

slide11

I. DIL HRY BER-DEJ: Vykládací karty-JAK SE HRAJE- je-li hráčů více

SMZ si vyloží : Před jednáním s MZ projdu svůj záměr a zjistím, zda a jak chci sloužit v této oblasti lidu i s ohledem na to, jak je zatěžováno životní prostředí (VII.02); abych dosáhl svého záměru, tak ve svém vědomí se zřeknu obrany, vzdám se potřeby obhajovat svá stanoviska při jednání s MZ, zůstanu ve stavu otevřenosti všem stanoviskům (IV.03); nechám si po jednání čas na rozmyšlení a budu jednat v souladu s aplikací IV.02 a

V.02)

Z výsledného výkladu obou účastníků MZ a SMZ vyplyne jediné: Oby by si uvědomili, že účelem jejich života je najít shodu tak, aby byla přínosem pro lidi, dokonce by pochopili, že hašteření není jejich pravá podstata; jednali by v atmosféře sdílení stejné zodpovědnosti, nejprve by se zaměřili na VII.02 a VII.01; závěr by zřejmě byl – kompromis a návrh řešení, které by obhájili pomocí VII.02 (ohraničili by penězi, ale i menším plýtváním léků a tím i snížením zátěže pro planetu ; zvolili by zřejmě způsob poněkud jiný, než poplatky plošně.

slide12

V. VOLNOST

Zákon nepřipoutanosti

VI. HARMONIE

Zákon nejmenšího úsilí

VII. DHARMA

Zákon účelu života

IV. KARMA

Zákon příčiny a následku

III. POZORNOST

Zákon úmyslu a přání

II. BER-DEJ

Zákon dávání

I.  POTENCIONALITA

Zákon čisté potencionality

I. DIL HRY BER-DEJ: Názvy es a odpovídající názvy zákonů