vatan namustur sat lamaz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vatan Namustur Satılamaz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vatan Namustur Satılamaz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Vatan Namustur Satılamaz - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Vatan Namustur Satılamaz. AB istiyor Biz çıkarıyoruz;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vatan Namustur Satılamaz' - daria-mcclure


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vatan namustur sat lamaz

Vatan Namustur Satılamaz

AB istiyor Biz çıkarıyoruz;

Tahkim yasası,İdamın Kaldırılması, İkiz Yasalar, Eve Dönüş Yasası, Mahalli İdareler Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasası, Mahalli Dille Yayın Düzenlemeleri, Apartmanlara ibadethane açılmasına izin verilmesi,Leyla Zana ve arkadaşlarının serbest bırakılması, ruhban okulu ve ekümenlik tartışmaları, milli eğitim müfredatının değiştirilmesi vs,vs....

Nihayet Yabancılara Toprak Satışının Serbest Bırakılması

Türk Eğitim-Sen

eski tapu kanunu
Eski Tapu Kanunu

29 Aralık 1934 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesiyle; karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla sadece yabancı gerçek kişilere taşınmaz mal satın alma ve miras yoluyla edinme hakkı tanınmıştı.

Bu Kanun; 30 hektardan büyük toprak alımına, yabancı tüzel kişilerin gayrimenkul alımına, askeri yasak bölgelerde toprak alımına, köy sınırlarında toprak alımına izin vermiyordu...

Türk Eğitim-Sen

tapu ve k y kanunlar nda yap lan de i iklikler
Tapu ve Köy Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3.7.2003 tarih ve 4916 sayılı Kanunla,

 • Yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine de taşınmaz mal edinme hakkı tanınmış,
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin miras yoluyla taşınmaz mal edinmesinde karşılıklılık koşulu kaldırılmış,
 • Köy Kanunu’nun 87’nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, yabancı uyrukluların köylerde de arazi almalarının yolu açılmış,
 • Sınırlı ayni hakların (yararlanma hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, ipotek hakkı vb.) tesis edilmesinde, karşılıklılık koşulu kaldırılmıştır

Türk Eğitim-Sen

yabanc lara sat lan gayrimenkul y z l m n n llere g re da l m
Yabancılara Satılan Gayrimenkul Yüzölçümünün İllere Göre Dağılımı

Başkent İktisatçılar Derneği

yabanc lara sat lan topra n llere g re da l m y z l m tibariyle
Yabancılara Satılan Toprağın İllere göre Dağılımı(Yüzölçümü İtibariyle)

Türk Eğitim-Sen

sat larda dikkat ekenler
Satışlarda Dikkat Çekenler
 • Sayıca en fazla satış Yunan uyruklulara, yüzölçümü olarak da Suriye uyruklulara yapılmıştır
 • Ülkemizde yabancılara ait toplam alan 269.296 dönüm olup, bu alanın 241.451 dönümü Suriye uyruklulara aittir.
 • Suriye uyrukluların gayrimenküllerinde ağırlık Hatay ve Kilis illerindedir.
 • Yunan Uyrukluların aldıkları gayrımenkullerin %90’ı İstanbul, İzmir ve Bursa illerindedir.

Türk Eğitim-Sen

hedefteki lke t rkiye
Hedefteki Ülke: Türkiye

Emperyalizm’in hedefi, sevri hortlatmak, Türkiye’yi bölmektir.

 • Büyük Orta Doğu Projesi,
 • Büyük kürdistan hayali,
 • Büyük İsrail (Arz-ı Mevud)
 • Megolo idea
 • Yeşil Kuşak Projesi
 • Mozaik saçmalığı

Bu oyunun çeşitli isimlerle piyasaya sürülen değişik versiyonlarıdır

Türk Eğitim-Sen

slide10

Suriye Devletince hazırlanan pek çok haritada Hatay’ın Suriye Sınırları içerisinde gösterilmesi ve Hatay’da Suriyelilerin yoğun biçimde toprak sahibi olması bir tesadüf mü?

Türk Eğitim-Sen

bir iddia
Bir iddia ?

20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması’nın ve 23 Temmuz 1930 tarihinde imzalanan Hatay Antlaşması’nın gizli maddeleri bulunuyor!

Bu gizli maddelere göre 99 yıl sonunda; yani 2039’da Hatay’da yeni bir plebisit (halkoylaması-referandum) yapılacak!

Türk Eğitim-Sen

megalo dea pe indeki yunanistan
Megalo İdea peşindeki Yunanistan

Eski Bizans topraklarına sahip olmak yani megalo idea Yunan ulusunun milli ülküsüdür.

Yunanistan fırsat buldukça topraklarını genişletmektedir.

Çok yakın bir zamanda Yunan Başpiskoposu Hristodulos: “Bir gün mutlaka, Yunan halkı Küçük Asya’ya geri dönecektir” diye demeç vermekten çekinmemiştir

Türk Eğitim-Sen

bir ba ka tesad f
Bir başka tesadüf (?)

Ekümenlik peşindeki patrikhane, azınlık vakıflarının mal edinmesine imkan veren düzenlemeler, ruhban okulunun açılması çabaları, Fener’i yeni bir Vatikan yapma arzularının göstergeleridir

Sormadan geçemiyoruz, Yunan uyrukluların İstanbul’dan gayrimenkul almaları tesadüf mü? Yoksa Fener devletinin temelleri mi atılıyor?

Türk Eğitim-Sen

vatan t rk n her eyidir
Vatan Türk’ün herşeyidir...

Vatan, Türk’ün yaşama gayesidir. Türk için vatan kuru toprak, toprak da herhangir meta değildir. Türk Tarihi vatan ve toprağın kutsallığına ilişkin destanlarla doludur.

En güzel şiirler vatan için yazılmıştır.

İşte destanlaşan tarihten birkaç yaprak:

Türk Eğitim-Sen

e vde imi at m verdim nk benimdir toprak verilemez nk devletindir
"Evdeşimi, atımı verdim, çünkü benimdir!" "Toprak verilemez, çünkü devletindir!"

Hunlar zor durumda kalmışlar ve Çinlilerden barış istemişlerdi. Çinliler barış için Mete'nin sevdiği atını istediler, hemen verdi. Ama Cin hükümdarı bununla yetinmedi, başka şeyler de istedi. Mete kendine ait nesi varsa hepsini birer birer veriyordu. Sonra Çinliler sınırda küçük bir arazi istediler. Burası hiçbir ise yaramayan kurak, kumlu bir topraktı. Ama Mete buna çok sinirlendi ve şöyle dedi:

"Benden ne istedinizse verdim, çünkü onlar benim malımdı. Ama bu toprak benim değil, milletimindir. O toprağı korumak için savaşır, canımı veririm."

Türk Eğitim-Sen

allah n gazab na u ras nlar
Allah’ın gazabına uğrasınlar

İstanbul’un Türkler tarafından alınacağını önceden bilen Bizanslı bilgeye Fatih Sultan Mehmet “İstanbul bizim elimizden çıkacak mı?” diye sorar. Bilge, “Sizin aranızda fesat artar, şahsi menfaat ön plana çıkar, emlakını yabancılara satanlar çoğalır ve yabancılardan medet umanlar artar ise o zaman İstanbul elinizden çıkar” cevabını verdi.

Bu cevap üzerine Fatih Sultan Mehmet ellerini kaldırıp şöyle der: “Dilerim Allah’tan ki, bunları yapanlar Allah’ın gazabına uğrasınlar”

Türk Eğitim-Sen

ald m z fiyata
Aldığımız Fiyata

Sultan  Abdülaziz’le  birlikte Paris’te  bulunan  KeçecizadeFuat   Paşa’ya  III.Napolyon,

Girit’i  kaça  verirsiniz?Diye sordu.

Fuat  Paşa’nın cevabı kısa ve netdi:

herzl in teklfi
Herzl’in Teklfi

Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl, 19 Mayıs 1901 tarihinde Sultan Abdülhamit'le yaptığı görüşmede, "Avrupa Borsasını ellerinde tutan Yahudilerin Osmanlıİmparatorluğu'nun bütün borçlarını ödemesi karşılığında Filistin topraklarının onlara verilmesini" içeren gizli bir teklifte bulundu.

Türk Eğitim-Sen

abd lhamit in cevab
Abdülhamit’in Cevabı

Bu teklif Abdülhamit tarafından "Vatanın bir karış toprağı bile satılık değildir" cevabıyla geri çevrildi ve Duhuliye Nizamnameleri ile Yahudilere toprak satışı yasaklandı

Filistin Osmanlı’nın elinden çıktıktan sonra, yerli ahali paranın cazibesine kapılıp topraklarını satınca o topraklarda İsrail devleti kuruldu.

Türk Eğitim-Sen

atat rk diyor ki
Atatürk Diyor ki;

Millî müdafaamızı; düşmanların bayrakları, babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terkedemeyiz. İstanbul mabedleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, öz vatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe biz mücadelemize devam etmeye mecburuz. Kendi hükûmetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti bahasına nail olacağımız huzur ve mutluluktan bin kere üstündür.

Türk Eğitim-Sen

slide21
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Türk Eğitim-Sen

atat rk diyor ki1
Atatürk diyor ki:

Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin farketmediğini sanmak hatadır.

Türk Eğitim-Sen

vatan namustur sat lamaz1
Vatan Namustur Satılamaz

Türk Eğitim-Sen

Çok vahim sonuçlar doğuracak olan bu düzenlemeye derhal son verilmelidir...

Bu konuda “Ne Mutlu Türk’üm” diyen herkesi göreve davet ediyoruz.