filozofie 20 stolet n meck existencialismus n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Filozofie 20. století – Německý existencialismus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Filozofie 20. století – Německý existencialismus - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Filozofie 20. století – Německý existencialismus. www.zlinskedumy.cz. Německý existencialismus. Co se dozvíte?. f ilozofie existencialismu má blízko k filozofii dialogu, k terý filozof se zabýval problematikou viny, p roč je náš život naplněn hledáním smyslu a řádu,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Filozofie 20. století – Německý existencialismus' - daria-mcclure


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co se dozv te
Co se dozvíte?
 • filozofie existencialismu má blízko k filozofii dialogu,
 • který filozof se zabýval problematikou viny,
 • proč je náš život naplněn hledáním smyslu ařádu,
 • o významu slov odcizení a odcizování člověka vdnešním konzumním a mediálním světě
slide5

Židovský existenciální myslitel

 • Představitel filozofie „dialogu“, která má kexistencialismu velmi blízko
 • K existenci každého člověka patří vztah kdruhému, k TY
 • Nejpopulárnější dílo: „Já a Ty“
 • Pro člověka je svět vymezen 2 vztahy:
  • Já - ty
  • Já - ono
slide6

Ono zastupuje nějakou věc, něco s čím jemožné nakládat

 • Ty nelze naopak nikdy učinit věcí
 • Ty předpokládá prožitek vzájemnosti
 • Ono je důležité, nesmí však zaujmout místo Ty
 • Člověk bez Ono nemůže existovat
 • Ten, kdo žije pouze s Ono, není člověk
 • Dosavadní historie je svědectvím vzrůstu Ono
slide7

Novorozenec je důkazem toho, že první starost je hledání vzájemnosti

 • Hledání Ty je dříve, než touha něco mít
 • Vztažnost k Ty je uložena ve věčném Ty, jímž jeBůh
 • Bůh není bytost dlící mimo svět
slide8

Buber uvádí 3 sféry, v nichž je budován náš vztah ke světu:

  • Život s přírodou
  • Život s lidmi
  • Život s duchovními jsoucny
slide10

Křesťansky orientovaný existencialista

 • Psychopatolog
 • Setkával se s duševními poruchami, vzniklými zmezních existenciálních situací
 • Géniové a psychicky nemocní se upínají kjednomu problému, mají k sobě tak blízko…
 • Situace, do kterých se psychicky nemocní dostávají a pocity, které je doprovázejí je dostávají do blízkosti něčeho, co může být původnější než svět, ve které civilizovaně aspokojeně žijeme…
slide11

Zdrojem nemoci je tak konflikt mezi skutečností podle rozumu a skutečností tak, jak jest ona sama

 • Existence je podle něj neustálý přesah knesamozřejmému a nevysvětlitelnému, kdotyku se samotným „bytím“, jež vše objímá
 • Pro bytí užíval zvláštní termín „obemykající“
 • Člověk je uprostřed obemykajícího místem, vněmž se odehrává velké ontologické dějství
slide12

Stejně jako M. Heidegger užívá termínu dasein

 • Dasein má své fyzické a duchovní aktivity
 • Naráží na meze každé situace
 • Dasein pociťuje svou ne-dostatečnost, ne-hotovost, po-míjivost, ne-celost
 • Tak se rodí údiv – tak se rodí filozofie
 • Svoboda a transcendence
slide13

Dílo: „Filozofie“

„Všeobecná psychopatologie“

„Otázky viny“

 • Rozlišuje 4 kategorie viny:
  • Kriminální – porušení zákona
  • Politická – odpovědnost občanů za to, jakou mají vládu
slide14

Morální – měřítkem je svědomí

  • Metafyzická – činí člověka odpovědným i zazločiny, které nespáchal, ale děly se za jeho života
 • „Jestliže jsem neučinil všechno, co jsem mohl, abych jim zabránil, jsem spoluvinen“
 • Měřítkem takové viny je Bůh
slide15

Absurdita existence se projevuje v tom, žepočíná a končí v nicotě, tedy žijeme, abychom zemřeli

 • Hledáme smysl a řád v životě, který žádný smysl a řád nemá
 • Produkujeme věci, vztahy, instituce, které sevymykají naší kontrole, a naopak nás ovládají
slide16

Žijeme obklopeni lidmi a davem, ale přitom jsme osamoceni, tím osamocenější, čím větší je dav

 • Mluvíme, ale neposloucháme a nejsme posloucháni, místo dialogů vedeme nesouvisející monology
ot zky
Otázky:
 • Řekněte, proč člověk žije?
 • Je život člověka absurdní?
 • Přečtěte si knihu Bernharda Schlinka Předčítač, nebo se podívejte na stejnojmenný film a popovídejte si o něm.
 • Jaké jsou podle vás mezní situace v životě člověka a proč?
odpov di
Odpovědi
 • Proč člověk žije je jednou z filozofických otázek, odpovězte… (pomáhat druhým, založit rodinu, budovat pracovní kariéru)
 • Ve své podstatě je lidský život absurdní. (Toužíme, chceme, narodíme se, abychom zemřeli…)
 • Diskuze o filmu, knize „Předčítač“ – o vině jednotlivých postav, je zde někdo bez viny…
slide19

Mezními situacemi jsou smrt dítěte, partnera, blízké osoby, vážné onemocnění, rozvod, zrada někoho, komu jsme důvěřovali, živelná pohroma, ale také obrovská radost a euforie – výhra, úspěch atd.

zdroje
Zdroje:
 • ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN 80-40-25414-4.
 • BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 90-7182-064-4.
 • BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN 80-7182-147-0.
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN 80-7192-500-4
slide21

Obrázek 1.: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Martin_Buber_5.jpg

 • Obrázek 2.: AUTOR NEUVEDEN. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Karl_Jaspers-BA.jpg