A hat s g szerepe az lelmiszerl nc biztons g megteremt s ben
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Dr. Búza László Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. A hatóság szerepe az élelmiszerlánc-biztonság megteremtésében. Biztonságos élelmiszerlánc - GeoExpo. 2008. április 9. Élelmiszerlánc-biztonság.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A hat s g szerepe az lelmiszerl nc biztons g megteremt s ben

Dr. Búza László

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A hatóság szerepe az élelmiszerlánc-biztonság megteremtésében

Biztonságos élelmiszerlánc - GeoExpo

2008. április 9.


Lelmiszerl nc biztons g
Élelmiszerlánc-biztonság

 • Az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el. Az „élelmiszer” fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is.

 • Az élelmiszerbiztonság annak a biztosítása, hogy az élelmiszer nem ártalmas a fogyasztóra nézve, ha megfelelően készítik és/vagy fogyasztják el, tágabb értelemben pedig a biztonságos élelmiszer azt jelenti, hogy egyrészt alkalmas emberi fogyasztásra (minőségi szempontok), másrészt nem veszélyes (biztonsági szempontok).

 • Az újabb értelmezések szerint az élelmiszerfogyasztás szereplőinek (az élelmiszer-vállalkozók, a hatóság és a fogyasztók) feladata az élelmiszer-esemény (foodincident) elkerülése, ami nem más, mint minden olyan esemény, ami a rendelkezésre álló adatok alapján oly mértékben érinti az élelmiszer biztonságát vagy minőségét, hogy be kell avatkozni a fogyasztó érdekeinek védelme érdekében.


Fogyaszt i bizalom
Fogyasztói bizalom

 • Az élelmiszerellátás rendszere meglehetősen bonyolult, sokszereplős, összetett tevékenység, rengeteg veszélyforrással.

 • Az átlagos fogyasztó többnyire már csak a késztermékkel találkozik és az élelmiszer megvásárlásakor kiszolgáltatott, bizalmi helyzetben van.

 • Bízik az élelmiszeripari vállalkozásokban, de még inkább bízik, az azokat felügyelő állami feladat megfelelő ellátásában.

 • Ez a jelenség csak erősödött az utóbbi évtizedekben, hiszen egyre több élelmiszerben előforduló összetevő emberi szervezetre gyakorolt hatását ismerték fel, egyre nagyobb számban használnak fel adalékanyagokat, megjelentek új technológiák és eddig nem ismert kórokozók, javultak a kimutatási módszerek.


Komplex l ncszeml let
Komplex láncszemlélet

 • A mai modern élelmiszerbiztonság elképzelhetetlen az egész lánc komplex, megelőző jellegű felügyelete nélkül, csak a végtermékre koncentrálva nem biztosítható az élelmiszerbiztonság.

 • Veszélyhelyzetben csak az ellátó lánc egészét lefedő ellenőrzési, felügyeleti rendszer alkalmas az azonnali beavatkozásra.


Inform ci s asszimetria
Információs asszimetria

 • Az élelmiszerpiac közgazdaságtani értelemben nem tökéletes piac, a fogyasztó piacszabályozó ereje önmagában nem elegendő az elfogadható kockázati szintű élelmiszerellátáshoz az élelmiszer-előállítók, az ellenőrző hatóságok és a fogyasztók között fennálló információs asszimetriamiatt.

 • Az időnként felkavaró, megalapozott vagy szakmailag megalapozatlan élelmiszerbotrányok következtében az átlagos fogyasztó elbizonytalanodik, ez pedig jelentős politikai és gazdasági kockázattal jár.


Kinek mi a feladata fao who
Kinek mi a feladata? (FAO/WHO)

 • Ennek értelmében állami feladat:

  • a fogyasztók egészségének a védelme: az emberek védelme az élelmiszerek okozta megbetegedésektől, figyelembe véve a népesség, vagy egy-egy csoport kitettségét az adott veszélyre

  • szavatolni, hogy az élelmiszer alkalmas emberi fogyasztásra

  • fenntartani a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott élelmiszerek iránti bizalmat,

  • egészségügyi oktatási programok kidolgozása, amelyek az élelmiszer-higiénia alapelveit hatékonyan közvetítik az ipar és a fogyasztók számára.

 • Az élelmiszeripar szereplőinek feladata:

  • emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer előállítása

  • biztosítani, hogy a fogyasztók tisztán és könnyen érthető módon – a címkézés és más megfelelő eljárás segítségével – jussanak az élelmiszer tárolását, kezelését és előkészítését érintő információhoz,

  • fenntartani a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott élelmiszerek iránti bizalmat

 • A fogyasztók feladata: a vonatkozó útmutatások követése és a megfelelő élelmiszer-higiéniai rendszabályok betartása.


Feh r k nyv
Fehér Könyv

 • Az Európai Bizottság az élelmiszerbiztonságot egyik legfontosabb prioritásának tartja, ezért adta ki 2000-ben a Fehér Könyv az Élelmiszerbiztonságról” címmel (White PaperonFoodSafety) az Európai Bizottság irányadó elveit megfogalmazó dokumentumot. Ez, a magas szintű egészség és fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, lefekteti egy új, megelőző jellegű élelmiszerpolitika alapjait: a jogszabályok modernizálása és átalakítása egységes és átlátható szabályokká, a felügyeletet megerősítése a farmtól az asztalig és a tudományos tanácsadó rendszer szerepének növelése.

 • A „Fehér Könyv az Élelmiszerbiztonságról” szerint a követendő elv az integrált, a „termőföldtől az asztalig” megközelítés és szemléletmód alkalmazása, lefedve az élelmiszerlánc minden részét, beleértve a takarmány-előállítást, forgalmazást, az elsődleges élelmiszertermelést, az élelmiszer-feldolgozást, -raktározást, -szállítást és -forgalmazást.


Holisztikus megk zel t s
Holisztikus megközelítés

 • Az utóbbi években szinte minden uniós tagállam – köztük Magyarország is – a fenti ajánlások figyelembevételével készítette el nemzeti élelmiszerbiztonsági programját, melyek vezérfonala azonos: a „farmtól az asztalig” megközelítés, mint az élelmiszer-eredetű bántalmak megelőzésének leghatékonyabb eszköze, mindenhol a tervek és szabályozások középpontjába került.

 • A „farmtól az asztalig szemléletmód” továbbfejlesztett változata, az ún. holisztikus megközelítés értelmében az élelmiszerlánc nem egyenlő a lánc tagjainak puszta összegével, hanem több annál; így a legmagasabb szintű élelmiszerbiztonság megvalósítása csak az egész lánc egy kézben lévő, egységes, komplett felügyeletével lehetséges.


Hazai strat gia
Hazai stratégia

 • A Földművelésügyi Minisztérium és a Népjóléti Minisztérium kezdeményezésére 1997-ben létrejött az Élelmiszer-biztonsági Tanácsadó Testület, melynek feladata a szakmai tudományos háttér biztosítása volt a készülő nemzeti élelmiszer-biztonsági programhoz.

 • 2000-ben „Magyarország élelmiszer-biztonsági helyzete az ezredfordulón” címmel adták ki helyzetértékelésüket, majd 2001-ben Brüsszelben átadásra került „Magyarország élelmiszer-biztonsági stratégiája”.

 • A munka betetőzése a 2004-ben megjelent „Magyarország Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Programja”, melyben rögzítették az élelmiszer-biztonság hazai helyzetét, a nemzeti élelmiszer-biztonsági politika alapelveit, a fő nemzeti célokat és a prioritásokat, illetve alprogramokat.

 • Ezek közül kiemelendő a 4. alprogram (Monitoring, surveillance rendszerek koordinált működtetése, hatékonyságának fokozása), a 6. alprogram (Jogszabályalkotás, intézményfejlesztés korszerűsítése) és a 7. alprogram (Hatósági ellenőrzés hatékonyságának fokozása), melyek mind kihangsúlyozzák az élelmiszerlánc minden lépését a „termőföldtől az asztalig” elvnek megfelelően hiánytalanul lefedő, jól felszerelt, magas színvonalú, hatékony, nemzeti szinten koordinált élelmiszer-ellenőrzés működtetésének fontosságát.


Korm nyzati akarat
Kormányzati akarat

 • A szerkezetátalakítás előtt Magyarországon az élelmiszer-biztonsági terület több mint nyolcvan százalékának ellenőrzését a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szervezetében működő és a minisztérium által irányított szakhatóságok végezték.

 • A nemzetközi és hazai egységesítési irányzatoknak megfelelően 2006. augusztus 1-jétől a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban az élelmiszerlánc felügyeletét az Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Főosztály látja el, minisztériumi szinten megvalósítva az egységes élelmiszerlánc-biztonsági felügyeletet.

 • 2007. január 1-től az újonnan megalakult MgSzH-n belül az élelmiszerláncért felelős szervek egységesen az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes felügyelete alá kerültek. Az OMMI (Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet) élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenysége és az ÁOGYTI (Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenőrző Intézet) szintén az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes irányítása alá kerültek, biztosítva az egységes élelmiszerlánc-felügyeletet.


Korm nyzati akarat1
Kormányzati akarat

 • A több tárca által felügyelt, szétaprózott ellenőrzési feladatokkal ellátott szervezetek élelmiszer-biztonságra gyakorolt hátrányos hatásait figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya az egységes, európai szintű élelmiszer-ellenőrzés mellett tette le voksát. Ennek megnyilvánulása a 2243/2006. (XII. 23.) Kormány határozat az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet létrehozásáról, illetve a 274/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről. Ezekben gyakorlatilag érvényre jut az egy kézben lévő, átlátható és konzekvens szabályozás iránti Európai Uniós és Kormányzati igény.

 • Ezek értelmében 2007. január 1-jén létrejött a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH), annak központi és területi egységeivel.


Korm nyzati akarat2
Kormányzati akarat

 • Az egységes szervezetbe kerültek a 2007. szeptember 30-ig az Egészségügyi Minisztérium által irányított, élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos feladatok.

 • Így az ÁNTSZ területi intézeteinek élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos, az Országos Tisztiorvosi Hivatal növényvédőszer, termésnövelő anyagok engedélyezésével , valamint az élelmiszer eredetű megbetegedésekkel (közös terület) összefüggő feladatai.

 • Továbbá az Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézetnek az élelmiszerellenőrzéshez kötődő élelmiszerbiztonsági, élelmiszer mikrobiológiai, élelmiszeradalékok és kémiai szennyezők, élelmiszer kontaminánsok analitikai és szakértői feladatai.

Lelmiszerl nc biztons gi eln khelyettes
Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes

 • Az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes a hat központi igazgatóságon és a 19 megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 38 igazgatóságán (az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok és a Növény és Talajvédelmi Igazgatóságok) dolgozó közel 3˙000 szakember munkáját irányítja.

 • Az ellenőrző szolgálatnak több létszámleépítéssel kellet szembenéznie az elmúlt években. Míg 2005. március 31-én az FVM háttérintézményeinek létszáma 5858 fő volt, 2006. február 15-tel 5380, 2006. augusztus 31-ével 5157 és 2007. március 31-ével csupán 4477 szakember dolgozott.
Referencia laborat riumok
Referencia laboratóriumok helye

 • MgSzH ÁDI Laboratóriumai

  • Antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia,

  • Echinococcus

  • GMO

  • Gümőkór

  • Madárinfluenza

  • Trichinella,

  • TSE.

 • Területi MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok Laboratóriumai

  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Szermaradék Analitikai Laboratórium

   • Peszticidek szermaradékainak kimutatása,

   • Peszticidek zöldség-gyümölcsökben.

  • Fejér Megyei MgSzH Szermaradék Analitikai Laboratórium

   • Peszticidek gabonában.


Referencia laborat riumok1
Referencia laboratóriumok helye

 • MgSzH ÉTBI Élelmiszer Reziduum Toxikológiai Diagnosztikai Laboratórium

  • Hormon-hormonhatású szerek, ß-agonizerek

  • Antibakteriális gátlóanyagok, antibiotikumok, szulfonamidok

  • Kokcidiosztatikumok, benzimidazol származékok

  • Toxikus nyomelemek

  • Peszticidek

  • Dioxinok és PCB-k

  • Poliaromás szénhidrogének (PAH)

  • Nehézfémek

  • Mikotoxinok

  • Biotoxinok

  • Élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok (FoodContactMaterials)


Referencia laborat riumok2
Referencia laboratóriumok helye

 • MgSzH ÉTBI Élelmiszer Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium

  • Tej és tejtermékek

  • Salmonella

  • Listeria monocytogenes

  • E. coli

  • Campylobacter

  • Staphylococcus

  • GMO


Referencia laborat riumok3
Referencia laboratóriumok helye

 • MgSzH ÉTBI Élelmiszer Analitikai Laboratórium

  • Baromfihús idegenvíz tartalom

  • Tej idegenvíz tartalom ellenőrzése

 • MgSzH ÉTBI Központi Élelmiszer Radiokémiai Diagnosztikai Laboratórium

  • IAEA Collaboration Centre


Referencia laborat riumok4
Referencia laboratóriumok helye

 • MgSzH ÉTBI Központi Takarmányvizsgáló Laboratórium

  • Listeria monocytogenes

  • Staphylococcus

  • E. coli

  • Campylobacter

  • Állati eredetű fehérjék takarmányokban

  • Takarmány adalékok

  • GMO

  • Nehézfémek

  • Mikotoxinok

  • PAH-ok

  • Dioxinok és PCB-k
Sszefoglal s
Összefoglalás helye

 • Magyarországon jelenleg kizárólag az FVM alá tartozó élelmiszerlánc-ellenőrző hatóságok jogosultak fogyaszthatósági döntést hozni az állati eredetű élelmiszereket illetően, tehát csak a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettese alá tartozó hatóságok jogosultak eldönteni, hogy az adott élelmiszer alkalmas –e emberi fogyasztásra.

 • Az MgSzH élelmiszerlánc-biztonsági hatósági ellenőrző rendszere – hazánkban egyedülállóan – folyamat-felügyelő és a teljes élelmiszerláncra kiterjedő. Az utóbbi idők élelmiszerbotrányainak kirobbanása és kezelése bebizonyította, hogy csak az tud időben beavatkozni, aki az egész folyamatot, az egész élelmiszerláncot ellenőrzése alatt tartja.