slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - PowerPoint PPT Presentation

dard
221 Views
Download Presentation

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ II DERSİ SUNUM ÖDEVİ OKT. DR. İLHAN UÇAR Cihan ALGÜL : B090308006 Harun Reşit ÇÖKEL: B090308011 Rıdvan KAYAM : B090308037 Abdullah İNCE : B0903080

 2. NÜKLEER ENERJİ

 3. Nükleer enerji nedir ? Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardımanı sonucunda bu çekirdeklerin parçalanması sağlanabilir; bu tepkimeye "fisyon" adı verilmektedir. Her bir parçalanma tepkimesi sonucunda açığa fisyon ürünleri, enerji ve 2-3 adet de nötron çıkmaktadır. Uygun şekilde tasarlanan bir sistemde tepkime sonucu açığa çıkan nötronlar da kullanılarak parçalanma tepkimesinin sürekliliği sağlanabilir (zincirleme tepkime). Bunun haricinde hafif atom çekirdeklerinin birleşme tepkimeleri de büyük bir enerjinin açığa çıkmasına sebep olmaktadır. Bu tepkimenin sağlanabilmesi için atom çekirdeğinde bulunan artı yüklerin birbirini itmesinden kaynaklanan kuvvetin yenilmesi gereklidir. Bu nedenle çok yüksek sıcaklığa çıkılan sistemler kullanılmaktadır. Çok yüksek sıcaklıkta yüksek enerjiye ulaşan atom çekirdeklerinin çarpışması ile füzyon tepkimesi sağlanabilmektedir. Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen enerjiye "çekirdek enerjisi" veya "nükleer enerji" adı verilmektedir.

 4. Nükleer enerjinin faydaları nelerdir ? • Potansiyel rezervleri yüksektir. Bugünkü rezervlerin nükleer santraller 150 yıl besleyebileceği hesaplanmıştır. • Hammadde hacmine göre çok yüksek miktarda enerji sağlar. 1kg kömürden 3 kWh, 1 kg petrolden 4 kWh elektrik enerjisi üretilmekteyken 1 kg uranyumdan ise 50.000 kWh elektrik enerjisi üretilmektedir. • Hammadde maliyet fiyatları çok düşüktür. Çünkü enerji üretiminde çok az miktarda hammadde kullanılmaktadır. • Nükleer santraller diğer santrallere göre daha az arazi kullanır. • Nükleer atıkların geri dönüşümü söz konusudur. İleri teknolojilerde yeniden işleme ile yanmış yakıtın içinde kalan fosil malzeme (uranyum, plutonyum) fisyon ürünlerinden ayrılıp yakıt üretiminde kullanılabilir. • Nükleer enerjide yakıtın on yıl depolanma kolaylığı vardır. Dolayısıyla dışı bağımlılığı azaltma imkanı bulunmaktadır .

 5. Nükleer santraller çevreyi korur. 1000 MW gücündeki bir kömür santrali yılda yaklaşık 3 milyon ton kömür harcayarak 7 milyon ton CO2, 140 bin ton asit ihtiva eden gazlar (sülfür ve azot oksitler), 750 bin ton külüretir.Bu değerlere bakarak 38 yıllık geçmişi olan nükleer santraller, bu 38 yılda 5500 milyon ton daha az • kömür yakılmasına neden olmuşlardır. Japonya’daki nükleer santral (Fukuşima)

 6. Nükleer enerjinin zararları nelerdir ? • Radyoaktivite nedeniyle gerek üretimden önce, üretim aşamasında ve gerekse atıklar nedeniyle tehlike arz eder. Atıklar zehirliliğinin %99’unu 600 yıl sonra kaybetmektedir . • Uranyum madeni hacimce hafif olmasına karşılık, çıkarım esnasında çok fazla arazi işlendiği için dev miktarlarda atık madde ortaya çıkar. Örnek olarak 1 ton uranyum elde edilmesinden sonra geriye 20 bin ton atık madde kalır. • Kullanılmış yakıtın reaktörlerden alınarak işleme tesislerine ve çıkan yüksek seviyeli atığın ise gömülmesi için taşınması gerekmektedir. Bu esnada da potansiyel tehlike söz konusudur. Öte yandan ticari nükleer reaktör atıklarının nihai depolanması uygulamaya geçmemiştir. • Nükleer santrallerde kaza riski yüksektir. Risk doğal afetlerle daha da artar. Nükleer santraller büyük kentler ve yoğun nüfuslu bölgelerden uzak konumlara kurulmalıdırlar. Teknik arızalar nedeniyle radyoaktif kirleticiler çevreye ve havaya yayılmak suretiyle büyük zararlara yol açarlar.

 7. Nükleer güç insanlık için çok büyük tehlikedir. Atom, hidrojen ve nötron bombaları sırasıyla yakıcı etkileri artacak şekilde hep bu gücün eseridir. Örnek : Çernobil , Hiroşima ve Nagazaki…

 8. Hiroşima’nın sonuçları !!! Çernobil’in sonuçları !!!

 9. BİR NÜKLEER SALDIRI OLDUĞUNDA ALINACAK TEDBİRLERDışarıda iseniz; • - Patlama ışığını görür görmez, hemen çukur bir yere veya duvar dibine veya kuytu bir yere YATIN!- Kollarınızı başınızın üstünde kavuşturun! (gözler kapalı olacak veya ışığı görmeyecek)- Dizlerinizi karnınıza doğru çekip KAPANIN!- Çıplak yerlerinizi (giysilerinizle) ÖRTÜN !- Bu durumunuzu ışık, yakıcı hava hareketi ve yıkılmalar sona erene kadar koruyun (1dk.)- Bombanın patladığını kuvvetli ışıktan hemen anlayın.- Sonra da kalkıp telaş etmeden en yakin sığınağa yönelin; SIĞINAĞA GİRMEDEN ÖNCE 30-60 DK. ZAMANINIZ VAR!- Ağzınızı ve burnunuzu tozlara karşı bir bezle, elbise parçasıyla vb. koruyun.- Sığınağa girmeden önce giysinizdeki tozu mutlaka çırpın, süpürün. Gerekirse değiştirin.- El, yüz, saclar ve diğer çıplak kalmış yerlerinizi mutlaka yıkayın.- Sığınakta kullanacağınız gerekli malzemeleri alın ve sığınağa girin.

 10. Evde veya iş yerinde iseniz ;- YAT, KAPAN, ÖRTÜN!Fakat cam kırıklarından ve düşen eşyalardan korunmak için:- Sırtınızı pencereye dönün.- Masa, ranza, koltuk altlarına arkalarına yatın.- Tehlike geçince doğruca sığınağa gitmek üzere yukarıda belirtilen hazırlıkları yapın.SIĞINAĞA GİRMEK İÇİN 30-60 DK ZAMANINIZ VARDIR!3. Araçta iseniz;Parlak ışığı görür görmez:- Aracı ve motorunu durdurun.- Hemen açık yerlerinizi kapatın- Ellerinizi başınızın üzerine koyun ( başınızı koruyun).- Sırtınızı camlara dönük olarak, dizlerinizin üzerine kapanın.YAT, KAPAN, ÖRTÜN!- Tehlike geçince sığınağa giriş hazırlıklarına başlayın. Telaş etmeyin.Okulda iseniz;- Parlak ışığı görür göremez;YAT, KAPAN, ÖRTÜN !- Derhal sıraların altına girin.- Sırtınız camlara dönük olarak kapanın- Sonra telaş etmeden öğretmeninizin talimatıyla sığınağa girin.

 11. MERSİN’DE VE SİNOP’TAKİ KURULMASI PLANLANAN NÜKLEER SANTRALDE OLABİLECEK OLASI BİR PATLAMA SONUCUNDA KAYBEDİLECEK GÜZELLİKLERİMİZ….

 12. NOT:Nükleer enerji üretimi, dünyada vaz geçilen bir teknolojidir. Türkiye'de yapılması planlanan santral, modası geçmiş ve eski teknoloji ile tasarlanmış olacaktır.

 13. ŞİMDİ BİRKEZ DAHA DÜŞÜNMEK GEREKİYOR NÜKLEER ENERJİYİ GERÇEKTEN İSTİYOR MUYUZ!!!!!!!!...? BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…

 14. KAYNAKÇA; • http://forum.vatan.tc/turkiyede-nukleer-enerji-santrali-t5814.0.html • http://www.webhatti.com/soru-cevap/559860-nukleer-enerjinin-faydalarini-maddeler-halinde-siralayin-ve-teknolojiye-yararlari.html • http://www.buzlu.org/cernobil-nukleer-reaktoru-kazasi-ve-turkiye-uzerindeki-etkileri/ • http://www.buzlu.org/cernobil-nukleer-reaktoru-kazasi-ve-turkiye-uzerindeki-etkileri/ • http://www.ahder.org/haberler/japonlarla-sinop-nukleer-santrali-icin-imza-atildi • http://frm.ekshi.net/showthread.php?t=6543