slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 28. prosince 2013 Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Obecná biologie a genetika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann' - dard


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann

Datum: 28. prosince 2013

Ročník: čtvrtý, čtyřleté studium

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Přírodopis

Tematický okruh: Obecná biologie a genetika

Téma: Alzheimerova choroba I.

Metodický list/Anotace: Výukový materiál vede k pochopení vzniku Alzheimerovy choroby. Ukazuje struktury poškozující centrální nervový systém člověka, vysvětluje neurofyziologické důsledky a dává tyto informace do souvislosti s lokalizací v určitých částech mozku.

Zdroje: Uvedeny na konci prezentace

III/2 VY_32_INOVACE_491

alzheimerova choroba i

ALZHEIMEROVA CHOROBA - I.

RNDr. Rostislav Herrmann

Mendelovo gymnázium, Opava

alzheimerova choroba
ALZHEIMEROVA CHOROBA
 • Jde ochronické degenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku neuronů a k postupné demenci
 • Příčiny nemoci jsou popsány jen částečně, vliv mají i dosud neznámé faktory
 • V rámci geneticky podmíněných faktorů jsou známy mutace přinejmenším na 1., 14. a 21. chromozomu (ovlivňují presenilní nástup choroby)

http://www.osel.cz/index.php?clanek=729

alzheimerova choroba1
ALZHEIMEROVA CHOROBA
 • Na vznik choroby má výrazný vliv ukládání bílkoviny beta-amyloidu, který se ukládá ve formě Alzheimerovských plaků mezi neurony a zasahuje výběžky neuronů, synapse a výběžky gliových buněk
 • Jádro Alzheimerovského plaku je tvořeno beta-amyloidem a jeho periferii vytváří dystrofická zakončení neuritů (shluk rozpadajících se nervových vláken)
 • V oblasti plaku dochází ke vzniku sterilního zánětu a v jeho důsledku k uvolňování volných kyslíkových radikálů a dalších látek, které poškozují především buněčné membrány neuronů. Postupně dochází k poškození výběžků neuronů až k jejich zániku.
 • Beta-amyloid se vyvíjí při chybném metabolickém zpracování amyloidového prekurzorového proteinu (APP)
 • Za normálních okolností působí produkty štěpení APP neuroprotektivně a zvyšuje neuroplasticitu

http://pvac.vscht.cz/ustav/vyzkumne-projekty/monitorovani-diagnosticky-vyznamnych-biomarkeru-alzheimerovy-nemoci

alzheimerova choroba2
ALZHEIMEROVA CHOROBA

Alzheimerovské plaky mezi neurony (oválné struktury)

Tmavě zbarvené neurony s neurofibrilárními plakami tau-proteinu (viz. dále)

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080609170803.htm

alzheimerova choroba3
ALZHEIMEROVA CHOROBA

Model beta-amyloidu

http://de.wikipedia.org/wiki/Beta-Amyloid

alzheimerova choroba4
ALZHEIMEROVA CHOROBA
 • Také uvnitř neuronů dochází k patologickému zpracování tau-proteinu, který za normálních okolností zpevňuje mikrotubuly cytoskeletu
 • Pozměnměný tau-protein vytváří uvnitř neuronů neurofibrilární plaky, které narušují cytoarchitektoniku buňky a mohou také způsobit zánik neuronu

http://elderkind.com/

alzheimerova choroba5
ALZHEIMEROVA CHOROBA

Funkce tau-proteinů při fixaci struktury mikrotubulů

http://promega.wordpress.com/2011/03/21/what-does-tau-protein-have-to-do-with-football-dementia-and-suicide/

alzheimerova choroba6
ALZHEIMEROVA CHOROBA
 • Uvedené děje tedy komplexně způsobují degeneraci až zánik neuronů a ztrátu jejich synaptických spojení
 • Ztrátou synapsí je typicky postižena např. funkce hipokampu
 • Typické je také snížení produkce některých neurotransmiterů – především acetylcholinu, dále pak serotoninu, noradrenalinu aj.

Hipokampus – součást koncového mozku, konkrétně limbického systému. Hraje značnou roli při při krátkodobém uchovávání informací, ukládání informací do dlouhodobé paměti, při prostorové orientaci aj. složitých integračních funkcích mozku – prostorová animace uložení a tvaru hipokampu na http://cs.wikipedia.org/wiki/Hipokampus

alzheimerova choroba7
ALZHEIMEROVA CHOROBA

Upřesnění lokalizace hipokampu.

Hipokampus má svůj název od tvaru podobného mořskému koníkovi.

http://scienceblogs.com/purepedantry/2007/04/05/stress-precedes-volume-reducti/

http://et.wikipedia.org/wiki/Hipokampus

zdroje
ZDROJE
 • OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012, 227 s. ISBN 978-80-246-2109-8.
 • ŠÍPEK, Antonín. Nový objev v genetice Alzheimerovy choroby. In: Gate2biotech.cz [online]. 2010. [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://www.gate2biotech.cz/novy-objev-v-genetice-alzheimerovy-choroby/
 • PETR, Jaroslav. Genová léčba Alzheimerovy choroby. In: Osel.cz [online]. 2004. [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?clanek=729
 • KAČER, Petr. Monitorování diagnosticky významných biomarkerů Alzheimerovy nemoci. In: [online]. [cit. 2014-01-25]. Dostupné z: http://pvac.vscht.cz/ustav/vyzkumne-projekty/monitorovani-diagnosticky-vyznamnych-biomarkeru-alzheimerovy-nemoci
 • Hipokampus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hipokampus
 • ZAKOWICZ, Halina. What Does Tau Protein Have to Do with Football, Dementia, and Suicide?. In: Wordpress.com [online]. 2011 [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://promega.wordpress.com/2011/03/21/what-does-tau-protein-have-to-do-with-football-dementia-and-suicide/
 • Alzheimer’s Disease. In: Elderkind.com [online]. [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://elderkind.com/
 • Beta-Amyloid. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/Beta-Amyloid
 • Gene variation linked to earlier onset of Alzheimer's symptoms. Sciencedaily.com [online]. 2008 [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080609170803.htm