Fotoinhibering hos akvatiske planter - PowerPoint PPT Presentation

fotoinhibering hos akvatiske planter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fotoinhibering hos akvatiske planter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fotoinhibering hos akvatiske planter

play fullscreen
1 / 22
Fotoinhibering hos akvatiske planter
139 Views
Download Presentation
dard
Download Presentation

Fotoinhibering hos akvatiske planter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fotoinhibering hos akvatiske planter Søren Laurentius Nielsen Hanne Dalsgaard Nielsen Department of Environmental, Social and Spatial Change

 2. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 3. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 4. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 5. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 6. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 7. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 8. Her sammenliges to planter med forskellig strategi mht. C-optag: Callitriche cophocarpa (CO2 – bruger) og Elodea canadensis (bicarbonatbruger) ved forskellige koncentrationer af fri CO2 (~ 100 μM og ~ 3 mM; ”masser” af bicarbonat) Department of Environmental, Social and Spatial Change

 9. Larcher: Physiological Plant Ecology Department of Environmental, Social and Spatial Change

 10. Hypoteser, 1 • Callitriche forventes at være mere udsat for fotoinhibering end Elodea ved lave koncentrationer af fri CO2 • Denne forskel forventes udvisket ved høje koncentationer af fri CO2 • En evt. fotoinhibering af Elodea forventes ikke at afhænge af tilgængeligheden af fri CO2 Department of Environmental, Social and Spatial Change

 11. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 12. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 13. Konklusioner, 1 • Hypoteserne bekræftes delvist, men ikke meget overbevisende • hvorfor fotoinhiberer Callitriche ved høj fri CO2 senere end Elodea? Department of Environmental, Social and Spatial Change

 14. Hypoteser, 2 • Callitriches vækst vil være afhængigt af koncentrationen af fri CO2, det vil Elodeas ikke Department of Environmental, Social and Spatial Change

 15. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 16. Konklusioner, 2 • Vi ser den forventede forøgelse af Callitriches vækst ved forøget fri CO2; men et fald i Elodeas vækst? Department of Environmental, Social and Spatial Change

 17. Hypoteser, 3 • Callitriche har, især under lave koncentrationer af fri CO2, et højere forsvarsberedskab mod fotoinhibering end Elodea Department of Environmental, Social and Spatial Change

 18. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 19. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 20. Konklusioner, 3 • Hypotesen kan ikke bekræftes • Især ved lav CO2 har Elodea et langt højere indhold af accessoriske pigmenter end Callitriche • Normaliseret til klorofyl a forsvinder forskellene mellem arterne. Forskellene mellem lav og høj CO2 treatment er ”omvendt” ifht. forventet for Callitriche, men kan (ikke forventet) ses hos Elodea Department of Environmental, Social and Spatial Change

 21. Department of Environmental, Social and Spatial Change

 22. Afsluttende konklusioner • Den oprindelige hypotese var at CO2-brugere skulle være mere udsat for fotoinhibering end bicarbonatbrugere • Det er ikke overbevisende vist her • Det er muligt at fotorespiration modvirker fotoinhibering (jf. C3 vs. C4 planter), og at Elodea er mest udsat (?) • Øvrige forsvarsmekanismer (enzymatiske) bør dog også tjekkes (SOD og APO måles pt., men nåede ikke at blive færdige til symposiet) Department of Environmental, Social and Spatial Change