A kap j v je 2013 ut n
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

A KAP jövője 2013 után. AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A kap j v je 2013 ut n

A KAP jövője 2013 után

AZ ELNÖKSÉG KÖVETKEZTETÉSEI

AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK SZÓLÓ „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYRŐL


El zm nyek i
Előzmények I.

 • 2010. április: nyilvános vita a KAP jövőjéről bizottsági kezdeményezésre (Ciolos-kabinet)

 • 2010. július: a társadalmi vita eredményeinek összegzése

 • 2010. november 18.: az Európai Bizottság közleménye

 • A KAP három új célkitűzése:

  • életképes élelmiszertermelés (MHT 2010. dec. BE)

  • fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal és az éghajlat-változás elleni küzdelem (MHT 2011. jan. 24.)

  • területi egyensúly és a vidéki térségek sokszínűségének megőrzése (MHT 2011. február 21.)


El zm nyek ii
Előzmények II.

 • Magyar elnökség célkitűzése: a 2011. március 17-i tanácsülésen a következtetések elfogadása a Bizottság közleményéről.

 • 2010. második fele, 2011 eleje: kétoldalú tagállami egyeztetések

  (AT, FR, DE, FI, EE, UK, IT, DK, SE, LV, LT, SI, V4)


A t rgyal s menete a 2011 i f l vi magyar eln ks g alatt
A tárgyalás menete a 2011. I. félévi magyar elnökség alatt:

 • 2011. január 13-14. Horizontális Tanácsi Munkacsoport (általános kérdések és a közvetlen támogatások kérdése)

 • 2011. január 19-20. Horizontális Tanácsi Munkacsoport (piaci eszközök és a vidékfejlesztés témaköre)

 • 2011. január 24. Mezőgazdasági és Halászati Tanács (MHT)

 • 2011. február 7. Mezőgazdasági Különbizottság (SCA)

 • 2011. február 21-22. Mezőgazdasági és Halászati Tanács

 • 2011. február 28. Mezőgazdasági Különbizottság (következtetések első tervezetének megvitatása)

 • 2011. március 7. Mezőgazdasági Különbizottság (módosított szövegtervezet vitája)

 • 2011. március 17. Mezőgazdasági és Halászati Tanács (elnökségi következtetések)


2011 m rcius 17 agr rtan cs mht
2011. március 17. Agrártanács (MHT) alatt:

 • A KAP jövőjéről szóló elnökségi záródokumentum minősített többségű elfogadása (20 tagállam)

 • A dokumentum-tervezet pontjainak 90%-ában teljes egyetértés  szilárd politikai jelzés a KAP megerősítése mellett

 • Vitás pontok: piaci eszközök, közvetlen támogatások, pillérek megítélése


Uni s tan csi d nt shozatali elj r s szavazatok sz ma 2009 december 1 t l
UNIÓS TANÁCSI DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS alatt:Szavazatok száma (2009. december 1-től)

Minősített többséggel: A tagállamok többsége megszavazza a javaslatot (egyes esetekben kétharmados többség szükséges). Legalább 255 szavazatot kap a javaslat (az összes szavazat 73,9%-át).

„Kettős többség” elve: Minden egyes tagállam kérelmezheti annak felülvizsgálatát, hogy az igen szavazatok az Unió teljes népességének legalább 62%-át kiteszik-e. Amennyiben nem, a döntés nem érvényes.

Blokkoló kisebbség 91 szavazatnál(26,1%) jön létre. Ebben az esetben a jogszabály nem fogadható el.

Tanácsi következtetésekhez egyhangú elfogadás szükséges (tartózkodás lehetséges).

A 2011. március 17-ei ülésen az agrártanács minősített többséggel (281 szavazat) elfogadta az elnökségi következtetéseket.

A pirossal jelölt 7 tagállam (UK, DK, SE, EE, LV, LT, MT; összesen 64 szavazat) szavazott nemmel.


Mht 2011 m rcius 17
MHT 2011. március 17. alatt:

 • MHT napirendjén formálisan, de tényleges vita és egyeztetés az ebéd alatt (FAO után)

 • A miniszteri egyeztetésen számos tagállam (DE, FR, AT, ES, stb.) támogatta az elnökségi javaslatot

 • PL: bár több ponton nem értett egyet a tervezettel, diplomáciai sikerünk a meggyőzésük

 • Balti államok: támogatták PL kéréseit, ragaszkodtak a 9. pontban a közvetlen támogatásokat illetően a „méltányosabb” helyett „méltányos” szó használatához;

 • UK: több ponton fenntartás

 • DK, SE: pozitív, de kötött parlamenti mandátum

 • MT: speciális kérés, de későn


N h ny l nyeges k vetkeztet s i
Néhány lényeges következtetés I. alatt:

 • A KAP maradjon olyan erős közös politika, mely céljaival arányos uniós pénzügyi forrásokkal rendelkezik;

 • Kettős pillérrendszer megőrzése;

 • KAP egyszerűsítése (tagállami javaslatok figyelembevételével);

 • Közvetlen kifizetések létjogosultságának elismerése;


N h ny l nyeges k vetkeztet s ii
Néhány lényeges következtetés II. alatt:

 • A közvetlen jövedelemtámogatások méltányosabb elosztásának szükségessége;

 • A tagállamok körében jelentős az ellenállás a nagyüzemeknek nyújtott közvetlen támogatások felső határának bevezetésével szemben;

 • A II. pillérhez tartozó, természeti hátránnyal sújtott területekre irányuló támogatás hatékonyságának növelése;

 • Bizonyos érzékeny ágazatok és régiók esetében a tagállamok többsége fenntartaná a termeléshez kötött közvetlen kifizetéseket;


N h ny l nyeges k vetkeztet s iii
Néhány lényeges következtetés III. alatt:

 • A SAPS (egységes területalapú támogatási rendszer) fenntartása az új tagállamokban a 2014-ig tartó átmeneti időszak után is;

 • Az uniós mezőgazdaság piac-orientáltságának és versenyképességének fenntartása;

 • Alapvető cél a gazdák jövedelem-csökkenésének megállítása, a fiatal gazdák igényeinek szemmel tartása;

 • Egyenlő feltételek teremtése az uniós és harmadik országbeli termelők számára az uniós előírások tekintetében;


N h ny l nyeges k vetkeztet s iv
Néhány lényeges következtetés IV. alatt:

 • KAP „zöldítése”: álljon összhangban az egyszerűsítési törekvésekkel, a gazdák és a társadalom érdekeivel;

 • Innováció kiemelt szerepe a gazdasági és környezetvédelmi feladatok ellátásában;

 • Kulcsfontosságú az erőteljes vidékfejlesztési politika a versenyképesség és fenntarthatóság szempontjából  fontos a vonatkozó uniós szakpolitikákkal való összhang megerősítése;

 • Közvetlen értékesítés fejlesztése, a helyi piacra való termelés ösztönzése.


Az eln ks gi k vetkeztet sek f zenete
Az elnökségi következtetések fő üzenete alatt:

 • Elegendő, biztonságos, jó minőségű élelmiszer termelése elfogadható áron;

 • Természeti erőforrások hatékony felhasználása a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele mellett;

 • Vidéki térségek gyarapodásának elősegítése Európa teljes területén.


Sszegz s
Összegzés alatt:

 • „Erős Európa” – „Erős KAP”: a Bizottság és az Európai Parlament után a Tanács is kimondta, hogy továbbra is erős közös agrárpolitikára van szükség;

 • A magyar elnökség lezárta a KAP jövőjéről szóló vitát;

 • Dacian Ciolos agrárbiztos sikernek, valós hozzáadott értéknek ítélte az elnökségi dokumentumot.


Tov bbi menetrend
További menetrend alatt:

 • Az EP meghallgatja a magyar elnökség tájékoztatóját a következtetésekről (április 12.);

 • Az EP mint társ-jogalkotó elkészíti állásfoglalását a KAP jövőjére (Dess-jelentés);

 • A Bizottság 2011 nyarára elkészíti az új KAP jogszabálytervezetét és a lengyel elnökség megkezdheti annak vitáját;

 • Ezzel párhuzamosan megkezdődik a 2014-2020-as uniós költségvetés vitája;

 • A Tanács minősített többséggel és az EP-vel egyetértésben fogadhatja el az új KAP jogszabályt;

 • Az új KAP tervezett hatálybalépése: 2014. január 1.


A kap j v je 2013 ut n

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! alatt:

Kálmán Zoltán

mb. főosztályvezető

EU Koordinációs Főosztály

zoltan.kalman@vm.gov.hu