f 15 virus almindelige egenskaber n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
F 15: Virus almindelige egenskaber

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

F 15: Virus almindelige egenskaber - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

F 15: Virus almindelige egenskaber. Tove Christensen tc@microbiology.au.dk www.immi.au.dk. Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Aarhus Universitet. Eksempler på virusinfektioner. Polio. Mæslinger. Skoldkopper. Kopper. Forkølelsessår. AIDS. Hvad er virus?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'F 15: Virus almindelige egenskaber' - darcie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f 15 virus almindelige egenskaber
F 15: Virus almindelige egenskaber

Tove Christensen

tc@microbiology.au.dk

www.immi.au.dk

Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Aarhus Universitet

eksempler p virusinfektioner

Eksempler på virusinfektioner

Polio

Mæslinger

Skoldkopper

Kopper

Forkølelsessår

AIDS

hvad er virus
Hvad er virus?
 • Virus betyder slimet væske eller gift
 • Virus er meget små - mindre end bakterier –

og kan ikke ses i alm. mikroskop

 • Virus kan filtreres gennem filtre, som holder bakterier tilbage
 • Virus kan KUN formere sig INDEN i en celle
slide4

Virus mangler den genetiske information, der er nødvendig for at danne metabolisk energi og for protein syntese -

Virus er derfor fuldstændigt afhængige af værts-cellen =

Obligat intracellulære parasitter

Virus partikler dannes ved samling af “præfabrikerede” komponenter

- i modsætning til at vokse og reproduceres ved deling

Nye viruspartikler frigives fra inficerede celler, hvorfra de kan inficere nye celler og dermed sprede infektionen

virus nomenklatur
Virus nomenklatur
 • Orden: -virales
 • Familie: -viridae (f.eks picornaviridae)
 • Art: -virus (f.eks enterovirus: poliovirus 1,2 og 3)
s sm er virus
Så små er virus...

Lidt om størrelser:

1 millimeter (mm): 10 mm = 1 centimeter (cm)

1 mikrometer (m): 1000 m = 1 mm 10.000 m = 1 cm

1 nanometer (nm): 1000 nm = 1 m 10 millioner nm = 1 cm

Det mindste, man kan se med et alm. mikroskop er ca. 300 nm

En typisk celle (et hvidt blodlegeme): ca. 20 m

En typisk bakterie (E. Coli): ca. 5 m

Et typisk virus (herpes virus): 100 nm

50 celler kan ligge ved siden af hinanden på 1 mm 200 bakterier kan også 10.000 virus kan også

slide9

Allerede de gamle ægyptere...

Måske er dette den første beskrivelse af en virusinfektion:

Tempelpræsten Siptah her i midten har polio

(Memfis, 1400 år f. Kr.)

slide10

De gamle ægyptere...

Farao Ramses V døde af kopper

(1196 f. Kr).

Læg mærke til pustlerne…

slide12

Koppevaccinens historie...

14/05 1796 brugte Edward Jenner kokoppe-inficeret materiale fra malkepigen Sarah Nemes’ hånd til at innokulere den 8 årige James Phipps.

01/07 samme år innokulerede Jenner drengen med materiale fra en patient med kopper(!). James blev ikke syg…

1810 blev koppevaccination lovpligtig i Danmark.

Vaccination (vacca = ko); kokopper: vaccinia kopper: variola

slide13

Sygdommenkopperer den eneste sygdom,

der nu er udryddet i hele verden

(1979)

virologi vigtige fremskridt i viden
Virologi - vigtige fremskridt i viden

1880’erne : Robert Koch & Louis Pasteur: “ the germ theory”: Mikroorganismer forårsager smitsomme sygdomme

1883-84: Pasteur: første vaccine mod rabies

1946: W M Stanley: Nobelprisen (kemi) for første renfremstilling af virus Krystallerne indeholder protein med nucleinsyre indeni.

1949: Virus dyrkes for første gang i vævskultur

1975: David Baltimore, Howard Teminog Renato Dulbecco Nobelprisen (medicin) til “for their discoveries concerning the interaction between tumour viruses and the genetic material of the cell”= retroviral revers transkriptase.

Dulbecco udviklede også plaque-assay’et

s dan klassificeres virus
Sådan klassificeres virus:
 • Kemisk sammensætning
 • Morfologi
 • Replikation
 • ”Samlingssted”
 • Værtsspecificitet

Navnet giver information: flavi, toga, coxsackie, picorna…

slide16

Sådan er virus opbygget:

 • Genetisk materiale : RNA eller DNA
 • RNA eller DNA kan være enkelt- eller dobbeltstrenget, men kun én type nucleinsyre i et virus
 • Proteinkappe = ”skal” = capsid
 • proteinkappe + nucleinsyre = nucleocapsid
 • Evt. membrankappe = ”svøb” = envelope
 • lipidholdig kappe med proteiner
 • Virus partikel = virion
virus opbygning fortsat
Virus opbygning, fortsat
 • Genetisk materiale : RNA eller DNA kodes af virus
 • Capsid proteiner kodes af virus matrixproteiner kodes af virus
 • Envelope:

lipidholdig kappe fra værtscellen sukkerstrukturer til dels fra værtscellen visse overfladeproteiner fra værtscellen glycoproteiner kodes af virus

virus opbygning eksempler
Virusopbygning: eksempler

adenovirus

retrovirus

det virale genom
Detviralegenom:

DNA oftest dobbelstrenget (ds): herpes, pox, adenovirus

enkeltstrenget (ss): parvovirus

delvist ds, delvist ss: hepadnavirus (HBV)

RNA ss + streng (fungerer som mRNA, infektiøs):

ikke segmenteret: picorna, corona, toga, flavivirus

retrovirus: 2 molekyler + revers transkriptase

- streng (skal medbringe enzym, ikke infektiøs)

segmenteret: influenza, bunyavirus

ikke segmenteret: filo, morbilli, parotitis, RSV

ambisense: arenavirus

ds +streng segmenteret: reovirus (rotavirus)

virus opbygning genom og genprodukter enzymer
Virus opbygning: genom og genprodukter (enzymer)

DNA virus: har ikke enzymer med sig

bruger cellekernens maskineri

”store” DNA virus koder for egen

replikase, ”små” bruger værtspolymerase

replikation i cellekernen

RNA virus: + strengede RNAvirus er mRNA

- strengede RNA virus medbringer

egen RNA-afhængig RNA polymerase

replikation i cytoplasma

retrovirus medbringer egen RNA-afh.

DNA polymerase (revers transkriptase)

replikation via DNA-mellemled

virus enzymer og antiviral behandling
Virus enzymer og antiviral behandling

Virus kan…..selv have enzymer med i virion

…..selv kode for enzymer

…..udnytte værtscellens enzymer

Virus-kodede polymeraser er vigtige mål for antiviral kemoterapi!

Acyclovir/Valacyclovir/Famciclovir: herpesvirus (HSV, VZV, (EBV, CMV))

Foscarnet: herpesvirus

NRTI: Zidovudin/Lamivudin…: retrovirus (HIV, (HTLV-1))

NNRTI: Neviparin/Efavirenz…: retrovirus (HIV)

virus opbygning capsid
Virus opbygning: capsid
 • Beskytter det genetiske materiale
 • Kan medvirke ved vedhæftning til cellemembranen
 • Identiske, selvsamlende protomerer, som samles i capsomerer, danner capsidet

Protomerernes opbygning ”dikterer” virusformen: helisk (skruet stav) eller

icosahedrisk/kubisk: penton’er/hexon’er

virus capsid eksempler
Virus capsid: eksempler

model

calici virus

rabies virus

virus opbygning envelope
Virus opbygning: envelope

Lipidholdig kappe, der lægges om virus, når de passerer cellens membransystem: kernemembran (f.eks herpesvirus) cytoplasmiske membraner (f.eks rhabdovirus) overflademembran (f.eks retrovirus)

Glycoproteiner + matrixproteiner glycoproteiner danner spikes på overfladen: hæmagglutination/ neuraminidaseaktivitet/fusion med cellemembran matrixproteiner forbinder lipidkappe og capsid

inaktivering af virus
Inaktivering af virus

”Nøgne” virus er betydeligt mere robusteend virus med envelope mht. følsomhed for ydre påvirkning som f.eks detergenser, UV, pH, temperatur, osmotiske kræfter osv.

Tab af eller skader på envelope = tab af eller stærkt nedsat infektiøsitet

virus m der v rt
Virus møder vært

Virus VAP værtscelle receptor

Rhinovirus ( - envelope) VP1-VP2-VP3 epithel ICAM-1

Adenovirus (- envelope) Fiber mange… MHC I + …..

Rabiesvirus (+ envelope) G protein neuron acethylcholin rec.

Influenza A (+ envelope) HA epithel sialinsyre

EBV (+ envelope) gp350/gp220 B CD21

HIV (+ envelope) gp120 T(CD4+) CD4 + CCR5 +

VAP = viral adhesion protein

virus replikation trin
Virus replikation: trin

”Valg” af optimal værtscelle: VAP + receptor = adsorption Tropisme

Indtrængning i cellen = penetration

med envelope: fusion med cellemembran  capsid frit i cytoplasma (herpes, HIV)

uden envelope: endocytose  capsider i vesikler i cytoplasma (picorna)

Udpakning/oplukning = uncoating

Herpes, adeno og papova capsiderne ledes til cellekernen via cytoskelettet

Ortho- og paramyxovirus, picornavirus capsiderne disintegreres i cytoplasma

Reovirus går delvist i stykker osv

Produktion af virusdele = transkription + translation = replikation

Mange virus er afhængige af, at værtscellen aktivt deler sig

Samling af virions, modning, frigørelse fra værtscellen Chaperoner, selv-

Cytolytisk

Knopskydning (budding)

Spredning gennem intracellulære broer

slide31

Virus patogene effekt:

Cytolyse

Hel eller delvis overtagelse af syntese-systemet

Inklusioner

Toksiske produkter

Angreb på inficeret celle fra immunapparatet

Inkubationstid v. infektion

Oftest kort hvis lokaliseret

Oftest lang hvis generaliseret

slide33

I visse dele af verden kan man også blive smittet med virus ved…

Myggestik: dengue feber:op til 50 mio. mennesker smittes hvert år

gul feber :op til500.000 mennesker smittes hvert år

Flåt-bid: encephalitis: 15.000 mennesker smittes hvert år

Encephalitis – hjernebetændelse - er ikke kun borreliose, som skyldes en bakterie….

Kontakt med muse/rotte fæces: blødningsfeber/ nyresyndrom/ pulmonært syndrom: op til 500.000 mennesker smittes hvert år

antiviral kemoterapi behandling
Antiviral kemoterapi = behandling

Viruskodet polymerase (replikation):

Acyclovir/Valacyclovir/Famciclovir: herpesvirus (HSV, VZV, (EBV, CMV))

NRTI: Zidovudin/Lamivudin…: retrovirus (HIV, (HTLV-1))

NNRTI: Neviparin/Efavirenz…: retrovirus (HIV)

Virus-replikation men ikke værts-cellens viabilitet:

Ribavirin : RSV, Lassa

Antisense RNA: Formivisen: herpesvirus (CMV)

virus-kodede proteiner (adsorption, uncoating, replikation):

Amantadin/Rimantadin: influenza A (hemagglutinin, matrix protein)

Tamiflu: influenza A (neuraminidase)

Relenza: Influenza A (+B?) (neuraminidase)

Saquinavir/Indinavir…: HIV protease

Syntese af virusproteiner, induktion af celle-medieret immunrespons:

Interferon-: hepatitis B, hepatitis C

HAART: Highly Active AntiRetroviral Therapy: kombination af 3 eller 4 terapeutika: RT hæmmere/ protease-hæmmere (PI)/ integrase-hæmmere/ fusionshæmmere

virus familier dna virus
Virus familier: DNA virus

Udvalgte eksempler:

 • Adenoviridae
 • Hepadnaviridae
 • Herpesviridae
double stranded dna virus uden envelope
Double-stranded DNA virus uden envelope

Adenovirus

Luftvejsinfektioner (4, 7)

Mave-tarminfektioner (40, 41)

partially double stranded dna virus med envelope
Partially double-stranded DNA virus med envelope
 • Hepadnavirus
  • Hepatitis B virus
  • Blodoverført leverbetændelse
  • Kronisk leverbetændelse
double stranded dna virus med envelope
Double-stranded DNA virus med envelope
 • Herpesvirus
 • Herpes simplex type 1 og 2 (HHV1, HHV2)
 • Forkølelses-sår, herpes genitalis
 • Varicella zoster (VZV; HHV3)
 • Skoldkopper, helvedes-ild
 • Epstein-Barr virus (EBV, HHV4)
 • Mononucleose
 • Cytomegalovirus (CMV, HHV5)
 • Mononucleose, kongenit CMV
 • Human herpesvirus 6 (Roseolovirus, HHV6)
 • Roseola infantum (tredagesfeber) erythema subitum)
 • Human herpesvirus 7 (HHV7)
 • Human herpesvirus 8 (HHV8)
 • Kaposi’s sarcom
virus familier rna virus
Virus familier: RNA virus

Udvalgte eksempler

 • Filoviridae
 • Flaviviridae
 • Orthomyxoviridae
 • Paramyxoviridae
 • Picornaviridae
 • Retroviridae
single stranded rna virus med envelope1
Single-stranded +RNA virus med envelope
 • Flavivirus
 • Overvejende arbovirus
 • Yellow Fever virus
 • Gul feber
 • Denguevirus (serotype 1-4)
 • Dengue feber, Dengue Hæmorrhagisk Shock syndrom)
 • Japansk encefalitis virus (JEV)
 • Japansk Encefalitis
 • Tick-borne encefalitis virus (TBEV)
 • Flåt-overført encefalitis
 • West Nile virus (WNV)
 • Vestnil feber
 • Hepacivirus
 • Hepatitis C virus (HCV)
 • Blodoverført leverbetændelse
 • Kronisk leverbetændelse
single stranded segmenteret rna virus med envelope
Single-stranded segmenteret ÷RNA virus med envelope
 • Influenzavirus
 • Influenzavirus A
 • Influenzavirus B
 • Influenzavirus C
 • Influenza
single stranded rna virus med envelope2
Single-stranded ÷RNA virus med envelope
 • Paramyxovirus
 • Morbillivirus
 • Mæslinger
 • Parainfluenzavirus (1-4)
 • Luftvejsinfektioner
 • Falsk strubehoste
 • Mumpsvirus
 • Fåresyge, parotitis
 • Respiratorisk syncytialvirus (RSV)
 • Luftvejsinfektioner
single stranded rna virus uden envelope
Single-stranded +RNA virus uden envelope
 • Picornavirus:
 • Enterovirus
 • Humane enterovirus A, B, C
 • Mange serotyper, bl.a. coxsackie A typer
 • coxsackie B typer, echovirus, poliovirus 1-3
 • Mave-tarminfektioner
 • Poliomyelitis
 • Humane rhinovirus A, B, C
 • Mange serotyper
 • Luftvejsinfektioner
 • Hepatovirus
 • Hepatitis A virus (HAV)
 • Smitsom leverbetændelse
single stranded rna virus med envelope to rna molekyler dna mellemled
Single-stranded +RNA virus med envelopeTo RNA molekyler, DNA mellemled
 • Retrovirus:
 • Replikation via virus-kodet RNA-afh. DNA polymerase: revers transkriptase
 • RNA tumour virus, oncovirus
 • Lentivirus
 • Humant immundefekt virus (HIV) 1 og 2
 • Acquired Immunodeficiency Syndrome(AIDS)
 • Deltavirus
 • Humant T-lymfotropt virus (HTLV) I og II
 • Tropisk spastisk paraparese (TSP)
 • Adult T celle leukæmi (ATL)
slide48

Hvad er specielt for virus ?

Obligat intracellulære parasitter

Genom enten DNA eller RNA

DNA virus replikerer i cellekernen

RNA virus replikerer i cytoplasma

Virus med envelope er sarte

Nøgne virus er robuste

Antibiotika virker ikke på virusinfektioner

for de nysgerrige
For de nysgerrige...
 • www.virology.net

har ”All the virology on the world wide web”

samt de viste EM billeder i

”The Big Picture Book of Viruses”

 • www.virologi.dk

er Dansk Virologisk Selskabs hjemmeside