Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 274 Views
 • Uploaded on

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADINLARIN EĞİTİMİ ve EĞİTİMLİ KADINLAR. Prof. Dr. Nilgün MORALI Yaşar Üniversitesi İZMİR. Yıllar boyunca Türkiye’de okuma-yazma bilmeyenlerin sayıları Cumhuriyet Döneminde okuryazarlık oranları Kadınlar ve erkeklerin okur-yazarlık oranlarının karşılaştırılması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADINLARIN EĞİTİMİ veEĞİTİMLİ KADINLAR

Prof. Dr. Nilgün MORALI

Yaşar Üniversitesi

İZMİR


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar

 • Yıllar boyunca Türkiye’de okuma-yazma bilmeyenlerin sayıları

 • Cumhuriyet Döneminde okuryazarlık oranları

 • Kadınlar ve erkeklerin okur-yazarlık oranlarının karşılaştırılması

 • Aynı eğitim düzeyindeki kadın/ erkek oranlarının karşılaştırılması

 • 1985’ten bu yana yüksekokul ve fakülteye yeni kayıt olan öğrenci sayıları


Y llar boyunca t rkiye de okuma yazma bilmeyenlerin say lar
Yıllar Boyunca Türkiye’de sayılarıOkuma-Yazma Bilmeyenlerin Sayıları


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar

 • Okuma yazma bilmeyenlerin toplam sayıları azalırken, bu azalma özellikle erkek nüfusta etkili olmaktadır.

 • Okuma yazma bilmeyen toplam kadın sayısının 1935 ve 2000’de yaklaşık aynı olduğu görülmektedir.

 • Toplam nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı özellikle 1980 sonrasında azalmaktadır.


Cumhuriyet d neminde okuryazarl k oran
Cumhuriyet Döneminde Okuryazarlık Oranı azalma özellikle erkek nüfusta etkili olmaktadır.

 • Okuma yazma bilenlerin toplam nüfus içindeki oranları (kısaca okuryazarlık oranları) ise,


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar

 • Okur-yazarlık oranı yıllar boyunca azalma özellikle erkek nüfusta etkili olmaktadır.

  • genelde,

  • kadınlar için de,

  • erkekler için de

   sürekli artmaktadır.

 • Okur yazarlık oranı her zaman

  • Erkekler için toplam nüfusa göre daha büyük,

  • Kadınlar için toplam nüfusa göre daha küçük

   gözlemlenmektedir.


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar


Kad nlar ve erkeklerin okur yazarl k oranlar n n kar la t r lmas
Kadınlar ve Erkeklerin düzeylerinin aynı olmadığı görülmektedir. Okur-yazarlık Oranlarının Karşılaştırılması

Yıllar içinde

 • Okur-yazar olanlar arasındaki kadın/erkek oranlarına

 • Okur-yazar olmayanlar arasındaki kadın/erkek oranlarına

  bakıldığında


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar

 • Okuryazar olanlar içinde kadın/erkek dengesi kadınlar açısından olumlu ilerleme göstermektedir.

  (100 erkek için 36’dan 84’e artmaktadır)

 • Ancak okuryazar olmayanlar içinde kadın/erkek dengesi kadınlar açısından tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır

  (100 erkek için 137’den 309’a çıkmaktadır.


Ayn e itim d zeyindeki kad n erkek oranlar n n kar la t r lmas
Aynı eğitim düzeyindeki açısından olumlu ilerleme göstermektedir.kadın/ erkek oranlarının karşılaştırılması

Bitirilen son öğrenim kurumuna göre Yıllar içinde 100 erkeğe düşen kadın sayıları ,


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar

Yıllara göre, açısından olumlu ilerleme göstermektedir.

 • İlkokul düzeyinde kadın/erkek oranında kadınlar lehine bir ilerleme görülmektedir.

 • Ortaokul ve lise düzeylerinde önemli bir değişiklik olmamaktadır.

 • Yüksek öğrenim düzeyinde kadınlar lehine önemli bir artış yaşanmaktadır.


1985 ten bu yana y ksekokul ve fak lteye yeni kay t olan renci say lar
1985’ten Bu Yana Yüksekokul ve Fakülteye Yeni Kayıt Olan Öğrenci Sayıları

Yüksek öğrenim durumuna göre kadın/erkek oranında önemli bir artış yaşanmasına karşın, malesef yüksekokul ve fakülteye yeni kayıt olan öğrencilerde kadın/erkek sayılarının henüz dengelenmediği görülmektedir.


Sonu ve neriler
Sonuç ve Öneriler Olan Öğrenci Sayıları

 • Cumhuriyet döneminde kadınların okuryazarlık oranları toplam nüfus içinde artış göstermektedir.

 • Okuryazar kadınların sayısı okuryazar erkeklere göre daima daha az olmakta, ancak yine de oran olarak artış göstermektedir.

 • Okuryazar olmayan kadınların sayısı okuryazar olmayan erkeklere göre daima daha fazla olmakta ve bu fark oran olarak değerlendirildiğinde kadınların aleyhine bir çoğalma sergilemektedir.


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar

 • Genel olarak cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadınların okuryazarlıkları ve eğitim düzeylerinin ilerlemesine karşın erkeklere göre karşılaştırma yapıldığında hep geride kaldıkları görülmektedir. Bu karşılaştırmada kadın erkek eşitliğini sağlayacak bir yol bulmak gerekir.


Cumhur yet d nem nde kadinlarin e t m ve e t ml kadinlar