slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A vis maior tartalék felhasználás szabályai, valamint a lakossági kárenyhítés lehetősége, az eddigi országos PowerPoint Presentation
Download Presentation
A vis maior tartalék felhasználás szabályai, valamint a lakossági kárenyhítés lehetősége, az eddigi országos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

A vis maior tartalék felhasználás szabályai, valamint a lakossági kárenyhítés lehetősége, az eddigi országos - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

A vis maior tartalék felhasználás szabályai, valamint a lakossági kárenyhítés lehetősége, az eddigi országos és helyi tapasztalatok tükrében. Ambrusz József pv. ezredes főosztályvezető OKF. Helyreállítás, újjáépítés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A vis maior tartalék felhasználás szabályai, valamint a lakossági kárenyhítés lehetősége, az eddigi országos' - darci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A vis maior tartalék felhasználás szabályai, valamint a lakossági kárenyhítés lehetősége, az eddigi országos és helyi tapasztalatok tükrében.

Ambrusz József pv. ezredes

főosztályvezető OKF

slide7

Helyreállítás, újjáépítés

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 339. § (1) értelmében aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.Adódik a kérdés, hogy egy természeti csapást követően, ahol az „elkövető, vagy károkozó” se nem jogi, se nem természetes személy, hogyan és milyen keretek között történik a rehabilitáció?
slide8

Helyreállítás, újjáépítés

 • A polgári jogi kártérítési felelősség alapvető feltételei a jogellenesség, felróhatóság, kár, valamint az okozati összefüggés a kár és a felróható tevékenység vagy mulasztás között.
 • Polgári jogi megközelítésben a kialakult károk megtérítése/enyhítése szempontjából 3 fogalmat különbözetünk meg. Kártérítés, kártalanítás, valamint kárenyhítés.
slide9

Helyreállítás, újjáépítés

 • Kártalanítás esetén a kár ténye ugyan bekövetkezett, ám a károkozás jogszerűen következett be. A kártalanítás tehát nem jogellenes magatartáson alapul, sokszor inkább egy szükséghelyzet következménye.
 • A kárenyhítés nem kártérítés, összege nem feltétlenül fedezi a károsult teljes kárát, annak esetleg csak egy részét. Kárenyhítés esetén egy 3. személy az okozott/kialakult kár enyítését magára vállalja.
slide10

Helyreállítás, újjáépítés

 • Kártérítés esetén a kár jogellenes magatartás következménye, felróható, és okozati összefüggés áll fönn a jogellenes magatartás és a kialakult kár között.
 • Következésképpen a természeti csapások következményeinek felszámolására a Kormánynak nincs jogszabályon alapuló kötelezettsége.
slide11

Helyreállítás, újjáépítés

 • Ennek ellenére, különösen súlyos természeti vagy civilizációs csapást követően az érintettek száma, károk mértéke, az érintett térség gazdasági, foglalkoztatási, szociális helyzete alapján a Kormány dönthet úgy, hogy költségvetési támogatást nyújt a károk enyhítéséhez.
slide12

Helyreállítás, újjáépítés

 • Helyreállítási szempontból 2 fő ingatlancsoportot különböztetünk meg, a tulajdoni viszony vonatkozásában.

(Védekezés)

HELYREÁLLÍTÁS

Egyéb tulajdon

Magántulajdon Önkormányzati tulajdon (lakóingatlan) (közintézmény…)

Központi szervezésben

Önkormányzatok útján

Vis maior támogatás

slide13

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

 • Az önkormányzati tulajdonok funkciójuk vonatkozásában alapvetően 2 csoportra oszthatók:
    • kötelező önkormányzati feladatokat ellátó tulajdon
    • önkormányzat által vállalt feladatokat ellátó tulajdon.
telep l si nkorm nyzatok k telez feladatai

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

Települési önkormányzatok kötelező feladatai
 • egészséges ivóvízellátás
 • óvodai nevelés
 • általános iskolai oktatás és nevelés
 • egészségügyi és szociális alapellátás
 • közvilágítás
 • helyi közutak és köztemető fenntartása
slide15

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A hatályos szabályozó: 47/2010. (II.26.) Korm. rendelettel módosított, a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet értelmében:

Az önkormányzat támogatást igényelhet:

 • az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására
 • az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő kötelező feladatok ellátását szolgáló épületet, építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására
  • utak, hidak, kompok, ár- és belvízvédelmi létesítmények, közművek és műtárgyaik helyreállításának támogatására ha az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, vagy a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti
slide16

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás igénylése:

 • A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, az esemény bekövetkezésétől,

- védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan - az ebr42 rendszerben -, továbbá faxon bejelentést tegyen az ÖM részére.

slide17

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás igénylése:

 • Védekezési költségek esetén a miniszter a bejelentést követően haladéktalanul megkeresi az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (FPVI-t), amely 5 munkanapon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon - elektronikusan az ebr42 rendszerben - köteles tájékoztatást nyújtani a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. Ennek igazolására a MKI helyszíni ellenőrzést is folytat.
slide18

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás igénylése:

 • A bejelentést követően 20 munkanapon belül - a területileg illetékes állig. hivatal által kinevezett és koordinált, min. 2 fős bizottság előzetes helyszíni vizsgálatot végez. A vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes
  • állig. hivatal, a MKI

továbbá az állig. hivatal felkérése alapján:

   • illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
   • Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
slide19

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás igénylése:

 • Az előzetes helyszíni vizsgálaton készült 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet elektronikusan - az ebr42 rendszerben - kell kiállítani.
 • Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetén a támogatás igénylésének feltétele még, hogy az önkormányzat a bekövetkezéstől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon az ebr42 rendszerben, és faxon bejelentést tesz az NFGM kijelölt szakértői bizottság felé.
slide20

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás igénylése:

 • a támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. Ez a támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításának vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza.
slide21

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás alapelvei:

5 munkanap

1. melléklet ebr42 + fax

Vis maior

esemény

ÖM

min.

Települési önk.

5 munkanap

2. Melléklet ebr42

Védekezés esetén

MKI

slide22

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás alapelvei:

5 munkanap

1. melléklet ebr42 + fax

Vis maior

esemény

ÖM

min.

Települési önk.

20 munkanap

3. Melléklet ebr42

KvVI

KKK

MKI +

Állig. hiv.

slide23

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás alapelvei pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetén

5 munkanap

1. melléklet ebr42 + fax

NFGM

Szakértői biz.

Települési önk.

11 munkanap

4. melléklet ebr42 + fax

Pince-, Partfalomlásföldcsuszamlás

slide24

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A támogatás igénylése:

22 munkanap

5. melléklet eredeti + 1 másolat

Vis maior

esemény

Települési önk.

MÁK

 • + kötelező mellékletek:
 • 5. Melléklet
 • védekezési/helyreállítási munkálatokhoz a költségeket alátámasztó bizonylatok, számlák, vállalkozói/megbízási szerződések, megrendelések hiteles másolata
 • szakértő által készített nyilatkozat

22 munkanap

5. melléklet másolata

Állig. hiv.

szak rt i nyilatkozat tartalmazza

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

Szakértői nyilatkozat tartalmazza:
 • a keletkezett károk tételes felsorolását (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának okait,
 • a károsodott építmény általános jellemzését (építés éve, legutóbbi felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága - tételesen felsorolva a felújítás, karbantartás munkálatait és időpontját -, építés technológiája stb.),
szak rt i nyilatkozat tartalmazza26

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

Szakértői nyilatkozat tartalmazza:
 • az utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó nyilatkozatot indokolással (az adott kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát, illetve milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés megteremtéséhez),
 • az építmény károsodás előtti állapotnak megfelelő helyreállítására vonatkozó javaslatot, a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását;
k telez mell klet m g a k pvisel test let hat rozata arr l hogy

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

Kötelező melléklet még:a képviselő testület határozata arról, hogy:
 • a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik,
 • más - a tulajdonában lévő - épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni,
 • saját erejéből - részben vagy egészében - a vis maior helyzetet nem tudja megoldani,
 • vállalja a károsodott ingatlanra a rendeletben meghatározott értékkövető biztosítás megkötését
egy b k telez mell kletek

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

Egyéb kötelező mellékletek:
 • biztosítással kapcsolatos iratok:
 • a rendkívüli időjárás által közvetlenül okozott károk esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása az időjárási körülményekről;
 • a bejelentett védekezési eseményekről, károkról készített fotódokumentáció;
 • MKI tájékoztatója, illetve helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét tartalmazó 2. melléklet;
egy b k telez mell kletek29

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

Egyéb kötelező mellékletek:
 • az előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét tartalmazó 3. melléklet;
 • a pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás kárelhárítás tekintetében a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által kinevezett szakértői bizottság támogató vagy elutasító javaslatot tartalmazó szakvéleménye (4. melléklet);
 • az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati és a társulási tulajdon igazolása (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata);
 • amennyiben az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll, úgy a bíróság által az adósságrendezés megindításáról szóló jogerős végzés hiteles másolati példánya;
slide30

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

 • A támogatott önkormányzat, a támogatás felhasználásáról - a befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak a számlára való megérkezés napjától számított egy éven belül - a 6. melléklet szerinti adatlapok, hiteles bizonylatok csatolásával köteles elszámolni az Állig. hivatal és a MÁK felé.
 • Az elszámolás elfogadását megelőzően - a területileg illetékes államigazgatási hivatal által koordinált - előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek képviselőiből álló legalább kétfős bizottság a helyszínen ellenőrzést folytat, melyről 5 munkanapon belül értesíti az Igazgatóságot.
a k lts gek k z tt nem sz molhat k el

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

A költségek között nem számolhatók el
 • gépbeszerzések,
 • megelőző munkálatok,
 • fejlesztések,
 • rovar- és kártevőirtás költségei,
 • folyó jellegű működési kiadások.
slide32

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

 • Összességében elmondható, hogy a Korm rendelet megjelenését, a konkrét feladatkörök tisztázását (OKF vagy megyei igazgatóság) és különösen ebr42 informatikai rendszer stabillá és kezelhetőbbé válását (belépési kódok elfogadása, rendszer lefagyása, stb.) követően a vis maior ügyek intézése, a Rendeletben előírt mellékletek kitöltésével kapcsolatos tartalmi és határidős előírások teljesítése, a helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések végzése folyamatos.
slide33

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

 • A napi és a vis maior események következtében keletkezett feladatok határidőre való végrehajtásának tervezhetősége érdekében az Állig. Hiv. tájékoztatása mellett szükségesnek tűnik a vis maior eseményről az érintett megyei igazgatóságoknak, akár az ebr42 informatikai rendszeren, akár vagy annak csak faxon - a korábbi gyakorlatnak megfelelően – értesítése.
slide34

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

 • A hatékony feladat végrehajtást nehezíti, hogy az önkormányzatok által hibásan kitöltött és az ebr42 informatikai rendszeren továbbított mellékletek javítására, módosításra nincs mód, továbbá az előírt mellékletek kitöltésének nehézkessége miatt előfordult adatvesztés, amely csak újbóli kitöltéssel volt pótolható.
slide35

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

 • A 3. és 2. sz mellékletek kitöltésével kapcsolatosan párhuzamosságok alakulnak ki abban a tekintetben, hogy adott helyszínen kétszer kell az igazgatóság munkatársainak megjelenni, ami a 2. sz. mellékletben kell rögzíteni azt gyakorlatilag a 3. sz. mellékletben is rögzítésre kerülnek.
slide36

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyreállítása

 • A helyszíni vizsgálatok és ellenőrzések anyagi - technikai - műszaki feltételei alapvetően biztosítottak. A feladat végrehajtását nehezíti, hogy a helyszínek alkalmával az érintett önkormányzat internet hozzáférhetősége nem minden esetben biztosított, a rendelkezésre álló számítógépes park, azoknak az operációs rendszere sok esetben nem alkalmas az ebr42 informatikai rendszer alkalmazására, a mellékletek helyszínen való kitöltésére és továbbítására.
slide37

Magántulajdonú ingatlanok helyreállításának folyamata

 • káresemény bekövetkezése;
 • előzetes kárfelmérés egy esetleges kormányzati kárenyhítési döntés előkészítése érdekében
 • kormányzati döntés a kárenyhítésről;
 • kormánybiztos esetleges kinevezése;
slide38

Magántulajdonú ingatlanok helyreállításának folyamata

 • Újjáépítési Tárcaközi Bizottság esetleges létrehozása;
 • Újjáépítési Tárcaközi Bizottság újjáépítési útmutatót és felhívást adhat ki;
 • kárbejelentés;
 • kárfelmérés;
slide39

Magántulajdonú ingatlanok helyreállításának folyamata

 • Kormányzat tájékoztatása a kár pontos mértékéről;
 • kormányzati döntés a kárenyhítés pontos mértékéről;
 • finanszírozás;
 • támogatási megállapodások megkötése;
 • kivitelezés;
 • ellenőrzés;
 • elszámolás;
slide42

Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek

 • Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek károsodása építőanyag gyártási-alkalmazási, illetőleg technológiai hibákra vezethetők vissza.
 • A martinsalakos ingatlanok kiszámíthatatlan ütemben, lassan, sokszor csak évek alatt válnak életveszélyessé.
slide43

Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek

 • Ez a fajta károsodás élesen eltér a természeti csapásokat követő, néhány óra alatt károsodó, vagy összeomló ingatlanok helyreállításának problémájától.
 • A kárenyhítési határozat meghozatala a jegyző útján történik, annak függvényében, hogy az épület mekkora területű továbbá, milyen mennyiségben tartalmaz martinsalakot.
slide44

Kategóriák:

"0" Nem tartalmaz martinsalakot, illetve nem igényel beavatkozást

"A" Közvetlen intézkedés nem szükséges, megfigyelés

"B" Részleges helyi javítások szükségesek

"C" Átfogó szerkezet-megerősítés indokolt

"C1" Az épület a felméréstől fél éven belül állagromlása miatt életveszélyes kategóriába sorolható

"C2" Az épület a felméréstől egy éven belül állagromlása miatt életveszélyes kategóriába sorolható

"D" Életveszély, műszaki biztosítás és megerősítés szükséges

"E" Életveszély, azonnali bontás

Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek

slide46
A martinsalak az acélgyártás egyik mellékterméke, amelyet beton adalékanyagként használtak, ám kémiai összetétele miatt a térfogata évek során megnő.

Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek

slide47

Összegzés

 • A természeti csapásokat követő eseti helyreállítások rendszere Magyarországon meglehetősen komplex és sajátos feladat.
 • A helyreállítás és újjáépítés célja az arra rászoruló, károsodott személyek elemi lakhatási feltételeinek biztosítása.
 • Az eddigi években kialakult káresemények helyreállítása minden esetben eltérő módon történt, nincs átfogó szabályozás
slide48

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Balatonföldvár, 2010. március 17.