slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Normstelling bestuursrecht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Normstelling bestuursrecht - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Normstelling bestuursrecht. Formele wet. Algemene regels (= wetten in materiele zin). Normstelling wordt steeds concreter. AMvB. Ministeriele regeling. Verordening lagere overheid. Algemene regels kunnen ruimte bieden voor beleidsafweging bij beslissing: freies ermessen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Normstelling bestuursrecht' - darby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Normstelling bestuursrecht

Formele wet

Algemene regels (= wetten in materiele zin)

Normstelling wordt steeds concreter

AMvB

Ministeriele regeling

Verordeninglagere overheid

Algemene regels kunnen ruimte bieden voor beleidsafweging bij beslissing: freies ermessen

Beslissing in concreet geval

Beschikking

Gelede normstelling (= normstelling die in gedeelten tot stand komt en pas naar het concrete geval toe wordt afgerond) is kenmerk van bestuursrecht

Overheid kan voorspelbaarheid voor beslissingen in concrete gevallen vergroten door het maken van beleidsregels

soorten beschikkingen
Soorten beschikkingen

Gebonden

Vrij

Onderscheid relevant voor:

* Mogelijkheid stellen voorschriften

* Intrekken/wijzigen beschikking

* Toetsing rechtsbeginselen

* Betrekken belangen van derden

Begunstigend

Belastend

Onderscheid relevant voor:

* Intrekken/wijzigen beschikking

* Terugwerkende kracht

beginselen behoorlijk bestuur
Beginselen behoorlijk bestuur

Geschreven en ongeschreven

Materieel en formeel

zorgvuldige voorbereiding
Zorgvuldige voorbereiding
 • Geschreven (artikel 3:2 Awb)
 • Formeel
 • Een beslissing moet worden genomen op basis van alle relevante kennis:
  • Objectieve gegevens
  • Externe adviezen
  • Betrekken belanghebbenden
 • Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
motivering
Motivering
 • Geschreven (artikel 3:46 Awb)
 • Formeel
 • Motivering van belang voor:
  • Onderbouwing bezwaar
  • Leermoment voor de toekomst
detournement de pouvoir
Detournement de pouvoir

Geschreven (artikel 3:3 Awb)

Materieel

Bestuursorgaan mag bevoegdheid niet gebruiken voor ander doel dan waarvoor die gegeven is

Voorschriften verbonden aan beschikking mogen niet oneigenlijk zijn

rechtszekerheid materieel
Rechtszekerheid materieel

Rechtszekerheid formeel

 • Ongeschreven
 • Een besluit moet duidelijk zijn. Burger moet weten waar hij aan toe is

Ongeschreven

Continuïteit in de besluitvorming

Bestuursorgaan moet zich houden aan eigen beleidsregels

vertrouwensbeginsel
Vertrouwensbeginsel
 • Ongeschreven
 • Materieel
 • Burger mag af gaan op verwachtingen waarop burger mocht vertrouwen
  • Afkomstig van bevoegd orgaan?
  • Is er nadeel bij de burger
gelijkheidsbeginsel
Gelijkheidsbeginsel

Gebaseerd op artikel 1 Grondwet

Niet apart beschreven

Materieel

Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden

redelijkheidsbeginsel verbod willekeur abus de droit
Redelijkheidsbeginsel (verbod willekeur; abus de droit)

Geschreven (artikel 3:4, lid 1, Awb)

Materieel

Alle rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen moeten afgewogen worden

Rechter toetst marginaal (‘in redelijkheid tot beslissing kunnen komen’)

Negatief oordeel rechter weegt zwaar

evenredigheidsbeginsel
Evenredigheidsbeginsel

Geschreven (artikel 3:4, lid 2, Awb)

Materieel

Burger mag door optreden overheid geen onevenredig nadeel lijden

Bestuurscompensatie

Geen compensatie maatschappelijk risico

voor welke bestuurs handelingen gelden abbb s
Voor welke bestuurs-handelingen gelden abbb’s
 • Zie artikel 3:1, lid 2 Awb:
  • Ook voor feitelijke handelingen
  • Ook voor privaatrechtelijke handelingen
  • Maar alleen bij A-organen (bij B-organen alleen voor de publiekrechtelijke beslissing)