Dějiny HUDBY
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Dějiny HUDBY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. Anotace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zl nsk kraj

Dějiny HUDBY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj


Anotace
Anotace

Text s názvem Citolibští mistři slouží jako pomocný text při výuce předmětu dějiny hudby na konzervatoři. Předpokládá se doplnění informací výkladem pedagoga, ale lze jej použít jako vstupní osnovu pro další samostudium studentů.Zl nsk kraj

Není zvykem, aby se na tak malém prostoru, jakým jistě Citoliby na Lounsku v 18. století byly, sešlo tolik mimořádných osobností, že můžeme hovořit o škole, o citolibských mistrech.

Přitom objevení těchto pánů hudebníků, jejich významu pro vývoj evropské hudby v éře klasicismu, to je věc teprve nedávná. Zásluhu na tom má hudební skladatel Zdeněk Šesták, rodák z Citolib, který jako první uspořádal v roce 1949 první samostatný koncert z děl právě citolibských mistrů. Dnes je jejich hudba známá i v zahraničí a je na repertoáru renomovaných těles.


Zl nsk kraj

PhDr. Zdeněk Šesták (10. prosince 1925, Citoliby u Loun)

 • hudba se doma pěstovala, otec byl amatérský violoncellista, matka zpívala v chrámovém sboru

 • kompozici studoval n Pražské konzervatoři v letech 1945 – 1950 u Emila Hlobila a Miroslava Krejčího

 • paralelně studoval muzikologii na FF UK v Praze u Josefa Huttera a Jana Němečka

 • navštěvoval přednášky Jana Patočky o antické kultuře

 • 1968 – 1969 byl dramaturgem v rozhlase

 • 1991 -1992 přednášel religionalistiku na muzikologii FF UK

 • je držitel vysokých státních vyznamenání za přínos kultuře

 • je autorem symfonií, koncertů, vokální hudby, psal pro dětský sbor

 • náhodně objevil Dlabačově slovníku českých umělců heslo Urtica (Kopřiva), dalším studiem rozkryl celou citolibskou skladatelskou školu.Zl nsk kraj

MěstysCitoliby se nachází v okrese Louny.

Historie:

 • z roku 1325 pochází první písemná zmínka, Jan Lucemburský potvrdil měšťanům jejich majetky v Citolibech

 • na konci 14. století patřila velká část vesnice rodu Koldiců

 • v polovině 15. století je uváděno panské sídlo

 • v letech 1569 – 1630 patřily Citoliby rodině Hrušků z Března

 • z Citolib vytvořili centrum panství, postavili renesanční zámek, faru a školu

 • třicetiletá válka přivedla vesnici na pokraj existence


Zl nsk kraj

 • roku 1651 koupili Citoliby manželé Arnošt a Markéta Blandina Schützové z Leipoldsheimu

 • rozvoj obce, připojili několik vesnic, centrum byly Citoliby

 • založili bažantnici, postavili nový kostel sv. Jakuba, zrekonstruovali zámek, založili u něj okrasnou zahradu

 • v roce 1720 získal citolibské panství rod Pachtů z Rájova

 • dokončili úpravy, které začali Stützové

 • Arnošt Karel Pachta založil zámeckou kapelu

 • zaměstnal v ní několik hudebních skladatelů, to bylo jádro skladatelské školy

 • z nejznámějších to byli J. Janoušek, J. A. Galina, J. N. Vent, J. Lokaj


Zl nsk kraj

 • druhým centrem byla škola, kde učili členové rodiny Kopřivů, také skladatelé

 • třetím důležitým místem byl kostel sv. Jakuba, kde byl varhaníkem Karel Blažej Kopřiva

 • roku 1797 prodal Arnošt Karel Pachta panství Jakubu Wimmerovi

 • roku 1803 panství koupil kníže Josef Schwarzenberg, jemu panství patřilo až do pozemkové reformy v letech 1924 – 1925.


2 citolibsk z mek
2 Kopřivů, také skladatelé. Citolibský zámek


Zl nsk kraj

Historie zámecké hudby v Kopřivů, také skladateléCitolibech tedy souvisí s aktivitami hraběte Arnošta Karla Pachty (1718 – 1803). V souvislosti s hudbou není tento rod neznámý, bratr Arnošta, Jan Josef měl tu čest ubytovat ve svém pražském paláci v roce 1787 Wolfganga Amadea Mozarta. V souvislosti se zakládáním kapely je třeba říci, že hrabě Pachta přijímal do dvorských služeb jen ty, kdo znali noty a dovedli hrát na hudební nástroj. Snahou bylo, aby v souboru hráli jen kvalitní hráči, ale také aby byli k dispozici také kvalitní skladatelé. Proto nadaným poddaným bylo umožněno studovat hudbu v Praze u významných skladatelů a pedagogů. Základy hudebního vzdělání získali hudebníci v citolibské škole u Václava Jana Kopřivy.


3 citolibsk kostel sv jakuba
3. Citolibský kostel sv. Jakuba Kopřivů, také skladatelé


Zl nsk kraj

Zámecká kapela v Kopřivů, také skladateléCitolibech ukončila svou činnost na konci 18. století, kdy šlechtici v Čechách své hudební soubory v souvislosti s napoleonskými válkami rozpouštěli.

Hudebním vzděláním v Citolibech prošlo mnoho hudebníků a skladatelů. Dnes se již hovoří jen o některých z nich, o těch, z našeho pohledu, nejlepších. Nabízí se otázka jak je možné, že v tak malé obci, kde dnes žije něco přes 1000 lidí, vzniklo tak významné centrum českého hudebního klasicismu

Citolibský zámek zažil ještě jednu historickou chvíli: v roce 1813 byl v jeho prostorách zřízen lazaret pro raněné vojáky z bitvy u Chlumce, jen zde, na zámku, jich zemřelo asi 300.


Zl nsk kraj

Následující přehled zachycuje jen nejvýznamnější skladatele citolibské školy.

Václav Jan Kopřiva (8. února 1708, Brloh u Loun – 7. června 1789, Citoliby)

 • pocházel z rodiny mlynáře

 • první hudební vzdělání získal od svého kmotra M. A. Kaliny

 • hru na varhany a skladbu studoval u varhaníka v křížovnickém kostele sv. Františka v Praze Františka Josefa Dollhopfa

 • v letech 1730 – 1788 byl kantorem citolibské školy a regenschorim v kostele sv. Jakuba

 • dochoval se hudba duchovní: mše, pastorely, offertoria

 • jeho Pastorální mše in D předjímá Rybovu mši Hej, mistře.


4 podpis v clava jana kop ivy
4. Podpis Václava Jana Kopřivy skladatele citolibské školy.


Zl nsk kraj

Skladatelsky nejnadanějším hudebníkem citolibské školy byl Karel Blažej Kopřiva (9. února 1756, Citoliby – 15. května 1785, Citoliby)

 • syn Václava Jana Kopřivy

 • studoval hru na varhany a skladbu u Josefa Norberta Segera, varhaníka v Týnském chrámu v Praze

 • byl zřejmě nejnadanější Segerův žák

 • zemřel předčasně na tuberkulózu

 • je autorem hudby duchovní

 • nedochovalo se sedm symfonií

 • z varhanní tvorby se dochovalo jen několik fug.


5 autograf partu s lov ch housl z benedictus m e e moll karla bla eje kop ivy
5. Autograf partu sólových houslí z byl BenedictusMše e moll Karla Blažeje Kopřivy


Zl nsk kraj

Jan Adam Galina byl (13. prosince 1724, Citoliby – 5. ledna 1773, Citoliby)

 • syn citolibského kantora Martina Antonína Kaliny

 • žák Václava Jana Kopřivy v Citolibech

 • nejprve byl kuchyňským písařem

 • v roce 1750 převzal po zemřelém Janu Josefu Janouškovi funkci ředitele zámecké hudby

 • dochovalo se několik symfonií

 • melodika se inspiruje stavbou lidové písně.


Zl nsk kraj

Jan Nepomuk byl Vent(27. června 1745, Divice – 3. července 1801, Vídeň)

 • do roku 1770 působil jako lokaj, houslista a hobojista v zámeckých službách v Citolibech

 • uprchl do služeb Schwarzenbergů v Českém Krumlově a pak ve Vídni

 • 1782 se stal členem císařské komorní hudby

 • 1788 byl jmenován císařským dvorním hudebníkem

 • skvěle hrál na anglický roh

 • znal se s J. Haydnem a L. van Beethovenem i s W. A. Mozartem

 • psal hudbu komorní a symfonickou, známé jsou jeho úpravy Mozartových skladeb a oper pro dechovou harmonii.


Zl nsk kraj

Jakub Lokaj byl (7. července 1752, Citoliby - ?)

 • byl synem citolibského kováře

 • žák J. V. Kopřivy

 • zastával různá místa v rámci citolibského zámku

 • pravděpodobně vystřídal J. A. Galinu ve funkci ředitele hudby

 • místo úmrtí neznáme, po rozpuštění kapely asi působil jinde

 • psal chrámovou hudbu: mše, moteta, Motettopastorale in D Gloria in excelsisDeo je asi nejznámější, hrává se v předvánočním čase

 • známý je Koncert C dur pro fagot a orchestr.


6 part s lov ho tenoru v sti benedictus jakuba lokaje
6. Part sólového tenoru v části byl Benedictus Jakuba Lokaje


Zl nsk kraj

Jan Jáchym Kopřiva byl (17. února 1754, Citoliby – 17. srpna 1792, Citoliby)

 • syn Jana Václav Kopřivy

 • v roce 1778 nastoupil na místo citolibského kantora po svém otci

 • po smrti svého bratra nastoupil na místo varhaníka a učitele hudby u hraběte Pachty

 • autor chrámových skladeb

 • jeho rukopisy jsou v Národním muzeu.Zl nsk kraj

Doporučený poslech byl

 • Ukázka chrámové hudby

 • J. Lokaj: Koncert C dur pro fagot


Zl nsk kraj

Otázky k ověření znalostí byl

 • Jaké byly v Citolibech požadavky pro přijetí do zámeckých služeb?

 • Které instituce se v Citolibech zabývaly hudbou?

 • Který hudební skladatel hudbu citolibských mistrů objevil?


Zl nsk kraj

Seznam vyobrazení byl

 • PhDr. Zdeněk Šesták, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Zden%C4%9Bk_%C5%A0est%C3%A1k.jpg 10. 1. 2014

 • Citolibský zámek, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/C%C3%ADtoliby_z%C3%A1mek.JPG 10. 1. 2014

 • Citolibský kostel sv. Jakuba, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/C%C3%ADtoliby_kostel.jpg 10. 1. 2014

 • Podpis Václava Jana Kopřivy, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/V%C3%A1clav_Jan_Kop%C5%99iva.jpg 10. 1. 2014


Zl nsk kraj

5. Autograf partu sólových houslí z byl Benedictus Mše e moll Karla Blažeje Kopřivy, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/K.B.Kop%C5%99iva_Missa.jpg 10. 1. 2014

6. Part sólového tenoru v části BenedistusJakuba Lokaje, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Lokaj_Missa.jpg 10. 1. 2014

7. Citolibská škola, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/C%C3%ADtoliby_%C5%A1kola.jpg 10. 1. 2014


Zl nsk kraj

Doporučená literatura byl

1. Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby, TOGGA, Praha 2001

2. Šafařík, Jiří: Dějiny hudby I., Votobia2002

3. Šišková, Ingeborg: Dějiny hudby IV Klasicismus,

EuromediaGroup - Ikar, Praha 2012