بسم الله الرحمن الرحيم
Download
1 / 27

??? ??????? ? ??????? 92 - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. طرح تعمیرات و تعطیلات 92. مشتركين صنعتي. شركت برق منطقه اي خوزستان. یکشنبه 12 خرداد 1392.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ??????? ? ??????? 92' - dara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
92

بسم الله الرحمن الرحيم

طرح تعمیرات و تعطیلات 92

مشتركين صنعتي

شركت برق منطقه اي خوزستان

یکشنبه 12 خرداد 1392


92

پیرو بخشنامه شماره 100/30/5374/90 مورخ 1390/2/21 با توجه به اعلام نظر کارشناسان محترم مدیریت مصرف شرکت های برق و درخواست صنایع همکار در طرح تعطیلات و تعمیرات، جهت شفافیت بیشتر مفاد بخشنامه مذکور موارد زیر را اعلام می دارد:


92

 • دوره همکاری مورد قبول در بند " 1 " بخشنامه حداقل 5 روز یکسان هفته (روزهای شنبه الی چهارشنبه) در 5 هفته متوالی است که با هماهنگی قبلی شرکت برق صورت می گیرد.

 • مبنای محاسبه میزان کاهش بار صنایع همکار در ساعات اوج بار موضوع بند "2" بخشنامه، ساعات پیک در سه ماه منتهی به دوره همکاری آن مشترک (بدون احتساب فروردین ماه) می باشد.

:


92

اعلام بخشنامه حداقل 5 روز یکسان هفته (روزهای شنبه الی چهارشنبه) در 5 هفته متوالی است که با هماهنگی قبلی شرکت برق صورت می گیرد.برنامه همکاری صنایع (شامل میزان کاهش بار و بازه زمانی همکاری) به شرکت های برق حداقل 15 روز قبل از شروع دوره همکاری صنایع میباشد. جهت دریافت تخفیف، مقدار بار کاهش یافته صنایع در هر روز از دوره همکاری باید حداقل برابر 10 درصد متوسط بار سه ماهه قبل از اجرای برنامه باشد. در صورت عدم امکان اندازه گیری بار به صورت روزانه، مقایسه ماکزیمم بار در طول دوره همکاری و متوسط ماکزیمم قدرت مصرفی ماهانه سه ماهه قبل، ملاک محاسبه بار کاهش یافته خواهد بود. در ضمن دوره همکاری قابل قبول صنایع متناسب با دوره زمانی اعلام شده قبلی توسط صنایع در نظر گرفته میشود.


92

جهت ارائه تخفیف به صنایع، حداکثر میزان بار در نظر گرفته شده معادل متوسط بار مصرفی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه و حداکثر میزان انرژی در نظر گرفته شده، معادل میانگین مصرف انرژی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه متناسب با تعداد روزهای همکاری خواهدبود.در صورتی که هر یک از صنایع در یک بازه زمانی مشخص در دو یا چند گزینه اقدام به همکاری در طرح تعطیلات و تعمیرات نموده باشند، تنها مشمول تخفیف مطابق با یکی از بندهای بخشنامه بر اساس توافق مشترک و شرکت برق خواهند بود.


92

بازه میزان بار در نظر گرفته شده معادل متوسط بار مصرفی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه و حداکثر میزان انرژی در نظر گرفته شده، معادل میانگین مصرف انرژی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه متناسب با تعداد روزهای همکاری زمانی اجرای طرح در سال 1392 از 15 خرداد لغایت 15 شهریور بوده و نرخ ها و ظرایب مربوط به تخفیف بهای انرژی و دیماند مطابق جدول شماره "1" پیوست می باشد.


92

جدول میزان بار در نظر گرفته شده معادل متوسط بار مصرفی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه و حداکثر میزان انرژی در نظر گرفته شده، معادل میانگین مصرف انرژی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه متناسب با تعداد روزهای همکاری شماره "1“


92

مديريت انرژي میزان بار در نظر گرفته شده معادل متوسط بار مصرفی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه و حداکثر میزان انرژی در نظر گرفته شده، معادل میانگین مصرف انرژی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه متناسب با تعداد روزهای همکاری وكاهش هزينه هاي انرژي الكتريكي با استفاده ازتعرفه هاي صنعت برق


92

اسامی میزان بار در نظر گرفته شده معادل متوسط بار مصرفی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه و حداکثر میزان انرژی در نظر گرفته شده، معادل میانگین مصرف انرژی طی سه ماه قبل از اجرای برنامه متناسب با تعداد روزهای همکاری مشترکین صنعتی شرکت برق منطقه ای خوزستان


92

نحوه همکاری مشترکین صنعتی به منظور

کاهش پیک بار تابستان 92


92

ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي همكاري صنايع در سال 92

 • كاهش 123مگاوات از نياز شبكه سراسري به طور ثابت در یک روز

 • معادل توليد يك نيروگاه 123مگاواتي

هزينه لازم براي احداث 123مگاوات حداقل 301ميليارد تومان

«يك كيلو وات 1000 دلار & يك دلار = 2450تومان»


92

ارزيابي اقتصادي همكاري پیش بینی شده صنايع در سال 92

 • لوله سازی 31 روز بصورت شبانه روزی به میزان 5 مگاوات معادل 11160 مگاوات ساعت

 • نفت وگاز اروندان 1 روز بصورت شبانه روزی به میزان 90 مگاوات معادل 2160 مگاوات ساعت

 • 77 روز بصورت شبانه روزی به میزان 30مگاوات معادل 55440 مگاوات ساعت

فولاد اکسین 13 روز درساعات پیک به میزان 8 مگاوات معادل 936 مگاوات ساعت

 • فولاد خوزستان 23 روزبصورت شبانه روزی به میزان 60 مگاوات معادل 33120 مگاوات ساعت

 • سیمان خوزستان 17 روزبصورت شبانه روزی به میزان 20مگاوات معادل 8160 مگاوات ساعت


92

ارزيابي زيست محيطي همكاري صنايع در سال 92

 • به ازاي توليد هر يك كيلووات ساعت انرژي برق در ايران حدود 600 گرم

 • انواع گازهاي آلاينده خطرناك وارد هوا مي‌شود..

پیش بینی میزان همکاری مشترکین صنعتی در تابستان 92

با محاسبه ساعات همکاری معادل 110976مگاوات ساعت می باشد

که این میزان همكاري مشتركين در طرح تعطيلات و تعميرات مانع از توليد و انتشار

67000 تن گازهاي گلخانه اي خواهد شد.


92

پیش بینی همکاری مشترکین صنعتی در سال 92ازتاریخ92/3/15 لغایت 92/4/15


92

پیش بینی همکاری مشترکین صنعتی در سال 92ازتاریخ92/4/15 لغایت 92/5/15


92

پیش بینی همکاری مشترکین صنعتی در سال 92ازتاریخ92/5/15 لغایت 92/6/16


92

مکاتبات صورت گرفته با صنایع در خصوص طرح تعمیرات و تعطیلات

1-در خصوص طرح تعمیرات و تعطیلات سال 92 صنایع ، با کلیه

مشترکین طی دو مرحله مکاتبه بعمل آمده است.

2-بخشنامه جدید دفتر مدیریت مصرف توانیر در خصوص طرح فوق

،تکثیر وبه کلیه مشترکین صنعتی به طوررسمی اعلام گردید.


92

نمونه مکاتبات خصوصصورت گرفته با صنایع در خصوص طرح تعمیرات و تعطیلات 92


92

نمونه مکاتبات خصوصصورت گرفته با صنایع در خصوص طرح تعمیرات و تعطیلات 92


92

عملکرد مشترکین صنعتی مشمول خصوصطرح تعطیلات و تعمیرات اساسی طی سالهای 87لغایت 91


92

میزان همکاری خصوصمشترکین صنعتی در طرح همکاری تابستانه

سال 87


92

عملکرد مشترکین صنعتی مشمول خصوصطرح تعطیلات و تعمیرات اساسی سال 88


92

میزان همکاری مشترکین صنعتی در خصوصطرح همکاری تابستانه

سال 89


92

عملکرد مشترکین صنعتی مشمول خصوصطرح تعطیلات و تعمیرات اساسی سال 90


92

اسامی مشترکین صنعتی همکار در طرح همکاری تابستانه

سال 9192

انتظارات تابستان 1391ما از صنايع

 • همكاري در ساعات پيك مصرف تابستان آينده

 • نگرش ملي و منطقه اي به اينگونه همكاريها

 • انجام مميزي انرژي در صنعت مربوطه

 • توجه دقيق به برنامه هاي نگهداري پيشگيرانه تجهيزات


ad