Download
datu p rne ana teksta redaktor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datu pārnešana teksta redaktorā. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datu pārnešana teksta redaktorā.

Datu pārnešana teksta redaktorā.

223 Views Download Presentation
Download Presentation

Datu pārnešana teksta redaktorā.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Datu pārnešana teksta redaktorā. 7.klase 26. stunda

  2. Datu kārtošana, vienkārša datu atlase. • Kā var sakārtot datus, lai būtu 7a,8a,9a,7b,8b… • Kā no saraksta atlasīt skolēnus, kuri mācās vidusskolā un kuru vārds sākas ar “L” burtu, bet nebeidzas ar “s”

  3. Uzdevumi • Ikdienā dažādu uzdevumu veikšanai itin bieži nākas datus no izklājlapām pārnest teksta redaktorā - jāprot pārnest gan izklājlapas tabulas, gan izveidotās diagrammas. • Datu pārnešanai ir dažādi veidi.

  4. 1. veids "Datu dublēšana" • sagatvot un noformēt datus izklājlapas tabulā; • atlasīt pārnesamos datus; • Copy (Kopēt); • pārvietot kursoru uz ielīmēšanas vietu teksta dokumentā; • Paste (Ielīmēt).

  5. 2.veids "Objektu ievietošana" • sagatavot datus izklājlapā; • saglabāt datus vēlamajā formātā (pārnesei uz teksta dokumentu var derēt sekojoši, bet jārēķinās, ka dati būs jānoformē): • --- Save As => Save As Type; • --- Text (Tab Delimited) - teksta datnē, atdalot ar Tab; • --- CSV (comma delimited) - CSV datne, dati atdalīti ar komatu; • --- Unicode Text - teksta datnē Unicode formātā; • --- Formated Text (Space delimited) - formatēta teksta datnē, datus atdalot ar atsatrpi;  • --- Web Page - web lapa; • --- PDF - Portable Document Format; • ievietot teksta datnē saglabātos datus ar komandām Insert => Object => Create from File...; • vai Insert => Object un izvēlēties izklājlapu programmu, kurā datus sagatavot un pēc tam to aizverot, dati nonāk teksta apstrādes programmā; • vai atvērt teksta datnē saglabātos datus ar komandām Open un izvēlēties vajadzīgo datni.

  6. 3. Diagarmmu pārnešana • dublējot; • ievietojot kā objektu Insert => Object => Micorosft Excel Chart

  7. Uzdevumi • Atvērt norādītās sagataves un veikt datu pārnesi uz teksta apstrādes lietotni. • Atvert skolotāja norādīto uzdevumu un izveidot diagrammu, kā prasīts un veikt diagrammas pārnsi uz teksta apstrādes lietotni.

  8. Nākamajā stundā • Ieskaites darbs par izklājlapu lietotni: • Diagrammas • Datu kārtošana, atlase • Datu pārnešana teksta redaktorā

  9. Papildus materiāli • http://informatika.ag.edu.lv/wp-content/uploads/2009/09/ECDLModulis4S.pdf • http://www.riga.lv/media/talmaciba/elektroniskas_tabulas.htm • http://office.microsoft.com/lv-lv/excel/CH100648131062.aspx • http://www2.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/lekc_old.htm • http://2vsk.ventspils.lv/Maacibu_Stundas_7klasem/Saturs.htm

  10. Paldies par uzmanību! Jautājumi?