slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ecodial PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ecodial

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Ecodial - PowerPoint PPT Presentation


  • 179 Views
  • Uploaded on

Софтуер за проектиране на електрически инсталации НН. Ecodial. Ecodial е софтуер за изчертаване , изчисляване и оразмеряване на ел. инсталации НН - изчертаване еднолинейната схема на инсталацията - пълни електрически изчисления - избор на проводници и апаратура. Какво е Ecodial ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ecodial


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Софтуер за проектиране на

електрически инсталации НН

Ecodial

ecodial
Ecodial е софтуер за изчертаване , изчисляване и оразмеряване на ел. инсталации НН

- изчертаване еднолинейната схема на инсталацията

- пълни електрически изчисления

- избор на проводници и апаратура

Какво е Ecodial ?
ecodial1
Спестяване на време

Улесняване на работата

Гарантирана сигурност

И най-добрия софтуер не може да замени проектанта

Какви са ползите от Ecodial ?
ecodial2
Задаване основните електрически параметри на инсталацията

Изчертаване на еднолинейната схема

Задаване мощността на товарите и дължините на отделните участъци

Функции на Ecodial
ecodial3
Изчислява и избира стандартно сечение на на проводниците

Изчислява токовете в отделните участъци

Изчислява пада на напрежение в отделните участъци.

Изчислява максималния ток на к.с и минималния ток на з.с за всяка линия

Функции на Ecodial
ecodial4
На база горните величини избира най-подходящия авт. прекъсвач - като параметри и цена

Проверява дали е осигурена защитата срещу индиректен допир според Наредба No3 и ако не е препоръчва какви мерки да бъдат взети

При изборa на авт. пр Ecodial съблюдава принципите на съгласуването - селективност и каскадиране

Ecodial прави избор на цялата комутационна и защитна апаратура, оразмерява шинните системи в таблата

Бързо “проиграване” на различни вариантни решения

Функции на Ecodial
ecodial5
Накрая Ecodial отпечарва следните резултати

Еднолинейна схема

Резултати от изчисленията

Спесификация на апаратурата

Еднолинейни схеми на отделните табла

Функции на Ecodial
ecodial6
Сигурността, която Ecodial дава на потребителите си се базира на пълното съответствие с Българските и Европейските стандарти и норми:

- Наредба No 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

- БДС HD 384 и IEC 364

- БДС EN 60898 или БДС EN 60947-2

- CENELEC R 064-003 Европейско ръководство за изчисления

Ecodial = Сигурност
slide9

2. Изчертаване на еднолинейната схема

3.Задаване на товарите и дължините

на отделните участъци

4.Определяне на токовете в отделните

участъци и необходимата мощност на

захранващия източник

5.Изчисления, избор на апаратура

6.Визуализиране на резултатите

7.Отпечатване на проекта

Последователност на работа

1.Задаване на основната информация

Ползване на

справочна и

помощна

информация

по всяко

време

slide11

3.Задаване на товарите и дължините

на отделните участъци

4.Определяне на токовете в отделните

участъци и необходимата мощност на

захранващия източник

5.Изчисления, избор на апаратура

6.Визуализиране на резултатите

7.Отпечатване на проекта

Последователност на работа

1.Задаване на основната информация

Ползване на

справочна и

помощна

информация

по всяко

време

2. Изчертаване на еднолинейната схема

slide16

3.Задаване на товарите и дължините

на отделните изводи

4.Сумиране на мощностите

5.Изчисления, избор на апаратура

6.Визуализиране на резултатите

7.Отпечатване на проекта

Последователност на работа

1.Задаване на основната информация

Ползване на

справочна и

помощна

информация

по всяко

време

2. Изчертаване на еднолинейната схема

slide17
3. Задаване на товарите и дължините на отделните изводи

Просто кликнете два пъти с мишката на съответния извод

slide19

3.Задаване на товарите и дължините

на отделните изводи

4.Сумиране на мощностите

5.Изчисления, избор на апаратура

6.Визуализиране на резултатите

7.Отпечатване на проекта

Последователност на работа

1.Задаване на основната информация

Ползване на

справочна и

помощна

информация

по всяко

време

2. Изчертаване на еднолинейната схема

slide21
Ecodial изчислява и избира стандартно сечение на проводниците

Изчислява пада на напрежение в отделните изводи, както и сумарния пад до всеки консуматор.

Изчислява максималния ток на к.с и минималния ток на з.с за

всяка линия

5. Изчисления, избор на апаратура и проводници
slide22
Според приложението, работния ток и макс. ток на к.с. Ecodial избира най-подходящия авт. прекъсвач (тип, номинален ток, изключвателна възможност), крива на изключване, настройка на защитния блок

Мин. Ток на з.с. - Проверява дали е осигурена защитата срещу индиректен допир и ако не е препоръчва какви мерки да бъдат взети (* )

5. Изчисления, избор на апаратура и проводници
slide23
Наредба No3- При повреда на изолацията към земяза да се гарантира защитата от индиректен допир, тока на повреда трябва да предизвика задействане авт. прекъсвач. за време, по-малко от 0,4s

Ecodialпроверява дали мин. ток на з.с. предизвиква изкл. на авт. прекъсвач в зоната на действие на бързодействащата (магнитната) защита. Ако условието не е изпълнено избира прекъсвач с крива на изключване B. Ако и при това положение защитата от индиректен допир не е гарантирана, Ecodial препоръчва да се избере дефектнотокова защита.

Така Ecodial гарантира на 100% съответствието с изискванията за безопасност

Проверка защитата от индиректен допир - гарантирана сигурност
slide24
При изборa на автоматични прекъсвачи Ecodial съблюдава принципите на съгласуването - селективност и каскадиране

5. Изчисления, избор на апаратура и проводници

slide25
Селективносттасе налага от изискването за непрекъснатост на електрозахранването

5. Изчисления, избор на апаратура и проводници

При избора на авт. прекъсвачи Ecodial се стреми да постигне селективност между тях.

Селективността се гарантира от Schneider Electric според изискванията на стандартите.

slide26
Каскадиране - допълнителна полза от токоограничаващите авт. прекъсвачи

5. Изчисления, избор на апаратура и проводници

Според БДС HD 384 и Наредба No3 след токоограничаващ авт. прекъсвач може да бъде инсталиран авт. прекъсвач с изкл. възможност по-малка от изчисления ток на к.с. (по-евтин) ако характеристиките на двете устройства са подходящо съгласувани.

Ползата от каскадирането е поевтиняванена инсталацията при запазване на качеството.

Според стандарт БДС EN 60947-2 данните за съгласуването трябва да бъдат гарантирани от фирмата производител.

В Ecodial са заложени пълни данни за апаратурата на Schneider Electric - съгласуването е гарантирано според изискванията на стандарта.

slide27
При изборa на автоматични прекъсвачи Ecodial гарантиранозадоволява техническите изисквания, поставени от стандартите и правилниците, като същевременно се търси най-икономичното решение.

На проектанта, използващ Ecodial се дава възможност да избере най-оптималното като цена решение за инсталацията, но при една гарантирана сигурност.

5. Изчисления, избор на апаратура и проводници

slide28
Ecodial прави избор на цялата комутационна и защитна апаратура, оразмерява шинните системи в таблата5. Изчисления, избор на апаратура и проводници
slide31

3.Задаване на товарите и дължините

на отделните участъци

4.Определяне на токовете в отделните

участъци и необходимата мощност на

захранващия източник

5.Изчисления, избор на апаратура

6.Визуализиране на резултатите

7.Отпечатване на проекта

Последователност на работа

1.Задаване на основната информация

Ползване на

справочна и

помощна

информация

по всяко

време

2. Изчертаване на еднолинейната схема

slide32

Експортиране в

SISPower

.dxf или .rtf формат

за обработка в

AutoCad или Word

7. Отпечатване на проекта
slide42
IBM PC или съвместим компютър оборудван с микропроцесор минимум Pentium 75 и минимум 16 MB RAM

10 MB свободно пространство на твърдия диск

Windows 3.1 или по-късна версия

CD-ROM

Принтер и мишка

Минимална хардуерна конфигурация