Program Przeciw Korupcji
Download
1 / 18

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego' - daphne-ayers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

Projekt Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Cele projektu:

 • sprawdzenie możliwości i efektywności partycypacji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa

 • dokonanie oceny przejrzystości tego procesu

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Główne działania:

 • obserwacja procesu legislacyjnego 4 ustaw

 • poznanie opinii parlamentarzystów

 • współpraca i poznanie opinii lobbystów

 • współpraca i poznanie opinii dziennikarzy

 • poznanie opinii organizacji pozarządowych

 • monitoring stron internetowych rządu i parlamentu

 • próby zmiany praktyki sejmowej

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

  Obserwacja procesu legislacyjnego ustaw:

 • 1. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 • 2. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • 3. o funduszach dożywotnich emerytalnych emerytur kapitałowych

 • 4. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Próby zmiany praktyki sejmowej dotyczyły:

 • ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów

 • zapobiegania konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów

 • Wprowadzenie zasady, że osoby chcące brać udział w pracy komisji na prawach tzw. gościa będą proszone o dołączenie do zgłoszenia chęci uczestnictwa – wypełnionego „Formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy”

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów

 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 • Komisja Gospodarki

 • Komisja Ustawodawcza

 • Komisja Finansów Publicznych

 • Komisja Zdrowia

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów

  Rezultaty:

 • Naszą propozycję zaakceptowały:

 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 • Komisja Gospodarki

 • Komisja Ustawodawcza– rozstrzygać będzie problem na bieżąco

 • Wystąpiono o opinię do:

 • Marszałka Sejmu

 • Komisji Regulaminowej

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na zapobieganiu konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów

 • Przegląd dokumentów „Informacja w sprawie danych dotyczących pracownika/społecznego współpracownika biura poselskiego albo poselsko-senatorskiego…” wykazał, że:

 • W dziewiątym miesiącu kadencji 26 posłów i senatorów nie podało informacji o zatrudnionych pracownikach i współpracownikach.

 • Kompetencje zawodowe niektórych pracowników i społecznych współpracowników wydają się problematyczne

 • Zazwyczaj są to osoby bardzo młode, bez innych niż praca w biurze poselskim lub bycie radnym doświadczeń zawodowych

 • Zazwyczaj odpowiedź udzielona na pytanie o prowadzonej działalności gospodarczej ogranicza się do podania nazwy firmy lub wpisu „własna działalność gospodarcza”

 • Informacje zawarte w formularzu nie wystarczają do stwierdzenia, czy pracownicy i współpracownicy posłów nie działają w sytuacji konfliktu interesów

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na zapobieganiu konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów

  Wystąpiliśmy do wszystkich klubów i kół z apelem o zobligowanie swoich członków do:

 • terminowego umieszczania informacji o pracownikach i współpracownikach

 • wypełniania formularza on-line

 • wyczerpującego wypełniania rubryki dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej

  Mówiliśmy o potrzebie:

 • rozszerzenia formularza o informację o wykształceniu

 • zatrudniania przynajmniej jednego pracownika z merytorycznym przygotowaniem do samodzielnej pracy.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na zapobieganiu konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów

  Rezultaty:

 • Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS przyjęło uchwałę rozszerzającą „Formularz” o pytanie dotyczące zawodu pracownika lub współpracownika

 • 5 spóźnionych członków Klubu PO zamieściło brakujące informacje

 • Wystąpiliśmy do Marszałka Sejmu z postulatem wprowadzenia zmian do Regulaminu Sejmu i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Wnioski i konkluzje:

 • Wnioski natury ogólnej:

 • Władzom powinno zależeć na tym, aby uspołecznić proces stanowienia prawa.

 • Potrzebę nowelizacji ustawy o lobbingu postulują wszystkie środowiska.

 • Ustawa lobbingowa jest niespójna.

 • Ustawa lobbbingowa powinna być zmieniona. Zapisami ustawy powinni być objęci wszyscy, którzy podejmują działania lobbingowe, wpływają na decydentów. Powinni oni natomiast mieć zróżnicowane obowiązki.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Wnioski i konkluzje:

 • Wnioski natury ogólnej:

 • Wzmocnienie instytucji wysłuchania publicznego.

 • Wysłuchanie publiczne powinno być organizowane na etapie prac rządowych.

 • Wypracowanie mechanizmu ujednolicającego standardy realizacji prawa do współuczestniczenia w procesie legislacyjnym innym podmiotom niż organa władzy wykonawczej, ustawodawczej i członkowie Komisji Trójstronnej.

 • Nadzwyczajny, przyspieszony tryb legislacyjny powinien być stosowany absolutnie wyjątkowo.

 • Edukowanie legislatorów w kwestii tego, czym jest, czemu służy i jak można korzystać z otwartego, profesjonalnie i zgodnie z zasadami prowadzonego lobbingu.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Wnioski i konkluzje:

 • Wnioski i postulaty adresowane do rządu:

 • Możliwość zgłaszania uwag i merytorycznej dyskusji dotyczącej rozwiązań legislacyjnych na etapie tworzenia założeń do rządowych projektów.

 • Legislatorzy powinni mieć obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag na piśmie.

 • Szeroka konsultacja także z udziałem organizacji pozarządowych na etapie oceny skutków regulacji (OSR).

 • Opracowanie wspólnej dla wszystkich ministerstw instrukcji wskazującej, gdzie powinny być umieszczane w BIP uwagi instytucji konsultowanych oraz treść ustosunkowania się do nich ze strony organu przygotowującego regulację.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Wnioski i konkluzje:

  Wnioski i postulaty adresowane do rządu:

 • Spotkania uzgodnieniowe w ministerstwach powinny być organizowane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i powinni w nich uczestniczyć wszyscy ci, którzy zgłosili uwagi do projektu prawnego.

 • Kancelaria Premiera Rady Ministrów powinna ustalić wspólne dla wszystkich ministerstw standardy i otrzymać uprawnienia pozwalające wyegzekwować jednolitą realizację zapisów ustawy lobbingowej przez poszczególne ministerstwa.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Wnioski i konkluzje:

 • Wnioski i postulaty adresowane do parlamentu:

 • Wszystkie osoby otrzymujące status gościa komisji powinny deklarować jaki lub czyj interes reprezentują i o dokonanie jakich zmian w projekcie ustawy wnoszą.

 • Należy jasno określić, kto może być ekspertem, a kto gościem oraz jaka jest ich rola w pracach komisji i podkomisji sejmowych.

 • Prace podkomisji powinny być protokołowane, a poprawki podpisywane imieniem i nazwiskiem autora.

 • Lobbyści powinni mieć prawo wstępu na podkomisje.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Wnioski i konkluzje:

  Wnioski i postulaty adresowane do parlamentu:

 • Powinno się częściej stosować instytucjęwysłuchania publicznego.

 • Przed rozpoczęciem pracy nad projektem ustawy posłowie pracujący w stosownej komisji powinni składać szefowi komisji deklarację, czy nie pracują w sytuacji kolizji interesu prywatnego i publicznego.

 • Informacja o pracownikach i społecznych współpracownikach parlamentarzystów, klubów i kół poselskich powinna być rozszerzona przynajmniej o informacje o ich wykształceniu.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Program przeciw korupcji fundacji im stefana batorego

Program Przeciw Korupcji

Fundacji im. Stefana Batorego

 • Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa

 • Wnioski i konkluzje:

  Wnioski i postulaty adresowane do organizacji pozarządowych:

 • Powinniśmy podnosić swoją wiedzę o procedurach rządzących procesem legislacyjnym.

 • Tam, gdzie jest to możliwe zawiązywać koalicje.

 • W swoich działaniach szukać wsparcia ze strony mediów.

 • Podjąć działania na rzecz uzyskania statusu takiego samego partnera społecznego rządu, jaki w dialogu społecznym posiadają związkowcy i przedsiębiorcy.

Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.