Menighetens pastorer
Download
1 / 52

Menighetens Pastorer - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Menighetens Pastorer. Terje Watne Rino Rudsli Hovedpastor Evangelist/fengselsprest Kristin J. Bakke Ungdomspastor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Menighetens Pastorer' - danyl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Menighetens pastorer
Menighetens Pastorer

Terje Watne Rino RudsliHovedpastor Evangelist/fengselsprest

 • Kristin J. Bakke

 • Ungdomspastor

  Sven Øverland

  Tony Gulbransen Seniorpastor

  MusikkpastorAlexander paul
Alexander Paul

 • Født 1976

 • Medlem fra 2002


Tolv voie
Tolv Voie

 • Født: 1962

 • Medlem 1986


Tormod endresen
Tormod Endresen

 • Født 1966

 • Medlem fra 2009


Thorbj rn grestad
Thorbjørn Grestad

 • Født 1967

 • Medlem fra 1993


Kathrine tvermyr
Kathrine Tvermyr

 • Født: 1985

 • Medlem fra 1987


Erling hellum
Erling Hellum

 • Født 1951

 • Medlem fra 1983


K re andersen
Kåre Andersen

 • Født 1958

 • Medlem fra 1973


Hilde talsethagen
Hilde Talsethagen

 • Født 1972

 • Medlem fra 2011


Ida narvesen havold
Ida Narvesen Havold

 • Født 1980

 • Medlem fra 2011Filter
Filter

 • Et kristent, sosialttorsdagstilbudforungdomfraogmed 8. klasse.

 • Hovedleder: Stein Erik Nyli

 • Født 1980

 • Medlem av menigheten

  siden 2005


Skattekista
Skattekista

 • Skattekista er menighetens kreative søndagsskoletilbud for barn i alderen 3 til 12 år.

  Hovedlederteam:

 • Marit Ekra

 • Medlem fra 1996

 • MeretheHommefossKolnes

 • Medlemfra 2011

 • Karen Elisabeth Bayne

 • Medlemfra 2011


Menighetens pastorer
XL

 • Bibelundervisninghversøndagforungdomfra 7. til 10 klasse.

 • Hovedleder: Håvard Gamst

 • Født 1974

 • Medlem av menigheten siden 2009


Speideren
Speideren

 • Tilbudomvennskap, kristentro, praktiskviten, naturopplevelserogturerforgutterogjenter.

 • Hovedleder: Roger Lieng

 • Født 1966

 • Medlem av menigheten siden 2006


Friends
Friends

 • Uketilbudforbarnfra 4. til 7. klasse.

 • Hovedleder: Sigmund Vetvik

 • Født: JA


Krik 25
KRIK 25+

 • Et kristent, sosialt idrettstilbud for voksne.

 • Hovedleder: Rino Rudsli


Krik dykk
KRIK DYKK

 • Et nyopprettet idrettstilbud i det våte element.

 • Hovedleder: Jan Egil Andersen


Misson kids
Misson Kids

 • Misjonskirkensbarnekor

 • Hovedledere: Lise og Tony Gulbrandsen


Menighetens pastorer

Young Praise/ MK band

 • Menighetens lovsangskor for barn ogtenåringer.

 • Hovedleder: Tony Gulbrandsen


Menighetens sang og musikktilbud for barn og ungdom
Menighetens sang og musikktilbud for barn og ungdom

 • Kids Praise

 • Menigheten lovsangskor for barn som deltar på ”Alle sammen”-møtene

 • Hovedledere: Tony Gulbrandsen


Menighetens pastorer

 • MK Singers

  Sanggruppe som deltar i menighetens

  møter og samlinger

 • LovsangskoretFleksibelt antall lovsangere som har til oppgave å lede menigheten i lovsang.

 • Hovedleder: Tony Gulbrandsen


Livsn re fellesskap
Livsnære fellesskap

 • Menighetens nettverk av mindre grupper med bønn, forbønn, bibelstudium, samtaler, utveksling av personlige erfaringer og sosialt fellesskap.

 • Ansvarlige: Torbjørn Grestad og Terje Watne


Hyggetreff
Hyggetreff

 • Åndelig og sosialt tilbud for seniorer.

 • Hovedleder: Sven Olav Øverland, Tore Gunnar Rom og Sveinung LorentzenMisjonsr d
Misjonsråd

 • Misjonsrådets formål er å øke misjonsinteressen og styrke misjonsinformasjonen i menigheten.

 • Hovedleder: Øyvind Hansen


M telederteam
Møtelederteam

 • Møtelederteamet har ansvar for ledelse av menighetens offentlige samlinger og sørge for rekruttering og opplæring av nye møteledere.

 • Hovedleder: Frode Aanonsen


M teverter
Møteverter

 • Møtevertenes primære

  oppgave er å se til at

  møtebesøkende opplever

  seg velkommen og at

  gaver til menigheten blir

  samlet inn og talt opp.

 • Hovedansvarlig:

  Hilde Talsethagen


Nattverdkomit
Nattverdkomité

 • Nattverdskomiteen har ansvaret for praktisk tilrettelegging av nattverdsfeiringen slik at den kan skje på en verdig og forskriftsmessig måte.

 • Reidun M. og Kjell-Oddvar Grandal

 • Else Marie og Bjørn Robert Knudsen


Pyntekomite
Pyntekomite

 • Ansvarlig for pynting av kirkesal i forbindelse med gudstjenester

 • Hovedansvarlig:

  Kirsti Benestad


Kirkekaffe
Kirkekaffe

 • Ansvarlige for kirkekaffe skal tilrettelegge for en enkel, sosial kirkekaffe etter gudstjenestene.

 • Listeansvarlig: Thorbjørn Grestad

 • Kakeansvarlig: Anne May Bratlie


17 mai komit
17. Mai komité

 • 17. mai-komitéen har som oppgave å arrangere 17.mai-lunsj etter folketoget i byen. Hovedansvarlige: Deg, kanskje?


Komit for kvinnenes verdensb nnedag
Komité for kvinnenes verdensbønnedag

 • Komiteen har som oppgave hvert år å delta i planlegging av og lokalt arrangere og styrke deltakelsen i Kvinnenes Verdensbønnedag.

 • Hovedkontakt: Sigrid Dukane


Revisorer
Revisorer

 • Revisorene har ansvar for å følge opp og revidere menighetens regnskap og se til at god regnskapsskikk er fulgt.

 • Revisorene foretar etter avtale årsrevisjon av de ulike virkegreners regnskaper.

  Rune Aanonsen

  Åshild Harnes


Teknisk ansvarlig
Teknisk ansvarlig

 • Har ansvaret for teknisk anlegg, vedlikehold av kirkebygget og brannsikkerhet

 • Hovedansvarlig: Norman Andersson


Hjemmesiden ansvarlig redakt r terje watne web ansvarlig lillian pettersen
Hjemmesiden Ansvarlig redaktør: Terje WatneWeb ansvarlig: Lillian Pettersen


Lyd og bilde
Lyd og bilde

 • Lyd og bildegruppa har som hovedoppgave å sørge for å løse de tekniske oppgavene i forbindelse med gudstjenester og andre arr. i kirka.

 • Roger Lieng, Alf Richard Talsethagen,

  Magnus Nordbø og Øyvind Hansen


Utleie
Utleie

 • Booking internt:

  Velges i styret

 • Booking eksternt:

  Jan Hansen

 • Bryllup:

  Anne May Bratlie


Loppemarked
Loppemarked

 • Menighetens årlige loppemarked

 • Ansvarlig: Jon Bratlie


Bruktbutikken
Bruktbutikken

 • Bruktbutikken er et miljøtiltak for gjenbruk og for å øke inntektene til menighetens ytremisjonsarbeid.

 • Takk til: Anne Karin , Ellen , Helen , Elsebeth , Karen , Eva, Karin , Eva , Ranveig, Nina, Gunnar


Julemessekomit
Julemessekomité

 • Julemessekomiteen har som oppgave å arrangere loddsalg og julemesse til inntekt for menighetens misjonsarbeid.

 • Mange gode krefter deler ansvar!


Forb nnstjenesten
Forbønnstjenesten

 • Menighetens forbønnsressurser for behov/problemer som oppstår i samfunnet, menigheten, familien og hos den enkelte.

 • Kontaktpersoner: Tor Einar Heidal Olsen, Turid Nyli og Thone Hellum


Bes kstjenesten
Besøkstjenesten

 • Menighetens besøkstjeneste besøker medlemmer som av ulike grunner har vanskelig for å delta på samlinger i menigheten

 • Ansvarlig: Sven Olav Øverland


Sjelesorgteam
Sjelesorgteam

 • Terje Watne, Rino Rudsli, Sven Øverland, Sveinung Lorentsen, Thone Hellum, Sigrid Dukane, Kirsti Benestad, Åshild S. Lindtveit.


Veg rtunkontakt
Vegårtunkontakt

 • Vegårtunkontakten følger opp virksomheten ved Vegårtun Leirsted i samsvar med mandat gitt av menighetens lederskap.

 • Kontaktperson: Jørgen Flaten


Stuepikene
”Stuepikene”

 • ”Stuepikene” har ansvar for ukentlig rydding, søppeltømming, støvpussing, vaske bord, dører og vinder.

 • Listeansvarlig: Tore Gunnar Rom


Vaktmestertjeneste vaskelag
Vaktmestertjeneste/ Vaskelag

 • Vaktmesterne har sammen med teknisk ansvarlig ansvar for vedlikehold av kirkebygget.

 • Vaskelagene har ansvar for det ukentlige renhold av alle gulv og toaletter. Vaktmesterne er lagledere for hver sitt vaskelag.

 • Listeansvarlig: Hilde Talsethagen


Redaksjonen lokal mylder redaksjon
RedaksjonenLokal Mylder- redaksjon

 • Har økonomisk og journalistisk ansvar for at Arendal Misjonskirkes interesser i utgivelsen av Mylder blir ivaretatt.

 • Monica Haugesten og

  Arnfinn Nyland