2 5 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО “ДУНАВ” 2 5 март 2011 г. Областна администрация Видин PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО “ДУНАВ” 2 5 март 2011 г. Областна администрация Видин

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО “ДУНАВ” 2 5 март 2011 г. Областна администрация Видин - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

ПРОЕКТ „ТРАНСНАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЗОНАТА ОКОЛО РЕКА ДУНАВ СЪС СПЕЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ КЪМ ТУРИЗМА” ( DATOURWAY ). ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО “ДУНАВ” 2 5 март 2011 г. Областна администрация Видин. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ Финансиране:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО “ДУНАВ” 2 5 март 2011 г. Областна администрация Видин' - dante


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 5 2011

ПРОЕКТ „ТРАНСНАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЗОНАТА ОКОЛО РЕКА ДУНАВ СЪС СПЕЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ КЪМ ТУРИЗМА” (DATOURWAY)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДО “ДУНАВ”

25 март 2011 г.

Областна администрация Видин

slide2
ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Финансиране:

 • По Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013
 • 85 % - от Структурния фонд на ЕС за регионално развитие;
 • 15 % - национално съфинансиране.

Времева рамка:

 • 1 май 2009 –29 февруари 2012 г.
slide3
ПАРТНЬОРСТВО

Участници:

 • Водещ партньор: VATI - организация с нестопанска цел за регионално развитие и градско планиране, Унгарияи още 15 организации, от които:
 • 9 от страни от ЕС
 • 6 от страни извън ЕС.

Представени страни:

 • от ЕС –Унгария, Словакия, Румъния, България и Италия;
 • извън ЕС –Хърватия и Сърбия
slide4
ЦЕЛИ И МЕРКИ

Основна цел:

 • Да насърчи устойчивото териториално развитие на зоната около река Дунав чрез разработване на набор от съвместно одобрени стратегии за развитие на туризма и внедряване на специално разработени за конкретните региони пилотни проекти.

Мерки:

 • Географска информационна система- обединяванеи интегриране на национални, регионални и, частично, местни статистически данни и обзорна информация, както и наличните проучвания и програми;
 • Национално насочени анализи
 • Интегрирана стратегия за екологичен и икономически изгоден туризъм в областта около югоизточната част на река Дунав;
 • Пилотни проекти за стратегически транснационални зони;
 • Описание за възможностите за туризъм в зоната около разглежданата част на Дунав, както и за услугите, които могат да се предложат от общините.
slide5
РАБОТНИ ПАКЕТИ
 • РП1 – Управление и координация – VATI, Унгария
 • РП2 – Комуникация и популяризиране ­ Агенция за регионално развитие Саморин, Словакия
 • РП3 – Преглед и оценка на територията – VATI, Унгария
 • РП4 – Стратегия- Научна асоциация за пространствено развитие, Унгария
 • РП5 – Пилотни проекти - Национален институт за изследване и развитие на туризма, Румъния
 • РП6 – Мрежа за сътрудничество - Български икономически форум, България
slide6
ДОСЕГА ПО ПРОЕКТ DATOURWAY
 • Уебсайт на проекта – www.DATOURWAY.eu
 • Национални анализина територията
 • Сборен анализ
 • Сравнителна оценка на потенциалите за развитие на различен вид туризъм в крайдунавските общини
slide7
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
 • „Дунаканяр” (Словакия - Унгария) – трансгранично сътрудничество чрез туризъм след Шенгенското споразумение
 • “Беда - Карапанса” (Унгария – Сърбия – Република Хърватска)- Възможности за икономиката (чрез туризъм) в екологична среда
 • “Калафат - Видин” (България – Румъния) – Градски и селски туризъм в близост
 • “Делтите” (Италия - Румъния) – Развитие на еко туризма около делтите на реките
 • “Екологични пътеки без моторен трафик покрайДунав” (всички партньори) – Зелен коридор за безмоторен трафик
slide8
РАБОТЕН ПАКЕТ „МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Цели:

 • Създаване на мрежа от експерти, организации и общности;
 • Разработване на наръчник с проекти по управление на крайречната територия (Наръчник за Голямата река);
 • Проучване възможностите за създаване на Международна асоциация на дунавските общини, която да формира рамката на сътрудничеството и обмяната на опит.
slide9
РАБОТЕН ПАКЕТ „МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Дейности:

 • Идентификация на местните участници в мрежата
 • Официализиране на сътрудничеството – писма за намерения
 • Обмяна на опит и добри практики
 • Насърчаване сътрудничеството между съществуващите регионални структури
 • Подбор на проекти и добри практики за включване в наръчника
slide10
РАБОТЕН ПАКЕТ „МРЕЖА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Събития:

 • Конференция на Мрежата за сътрудничество - София, 24.11.11г.
 • Конференция за представяне на Наръчника за Голямата река, София, 25.11.2011 г.
slide11
Сътрудничество
 • Добро сътрудничество с Асоциацията на Дунавските общини и самите общини
 • 25 организации подписали писма за намерения
slide12

Благодаря за вниманието!Георги ТабаковБългарски икономически форум

бул. „Витоша” 86, ет. 4

София 1463

Тел. 9515759

Факс 9532924

Email: info@biforum.org