A nemzeti vid kstrat gia s a tisza v lgy fejleszt si program
Download
1 / 21

A Nemzeti Vidékstratégia és a Tisza-völgy fejlesztési program - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

A Nemzeti Vidékstratégia és a Tisza-völgy fejlesztési program. Tiszadob, 2011. május 3. Kis Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Térségi Programok Osztálya. Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 A stratégia szakterületei. 1. Agrárgazdaság. 2. Vidékfejlesztés.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A Nemzeti Vidékstratégia és a Tisza-völgy fejlesztési program' - dante


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A nemzeti vid kstrat gia s a tisza v lgy fejleszt si program

A Nemzeti Vidékstratégia és a Tisza-völgy fejlesztési program

Tiszadob, 2011. május 3.

Kis Zoltán

osztályvezető

Vidékfejlesztési Főosztály

Térségi Programok Osztálya


Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020

A stratégia szakterületei

1. Agrárgazdaság

2. Vidékfejlesztés

a) Helyzetértékelés

3. Élelmiszerellátás

4. Környezetpolitika


Nemzeti vid kstrat giai koncepci 2020 a strat gia c lkit z sei
Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 A stratégia célkitűzései

A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása;

A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása;

Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság (az alapvető termékek nettó importjának) megszüntetése;

Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása;

Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése;

Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése;

A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása;

A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.


Nemzeti vid kstrat giai koncepci 2020 t rs gi komplex vid kfejleszt si programok
Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció 2020 Térségi komplex vidékfejlesztési programok

 • Tanyás térségek fejlesztési programja

 • Homokhátság program

 • Tisza-völgy komplex fejlesztési program

 • Ormánság program

 • Cserehát program

 • Zöld Duna program

 • Kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködések programja


 • Tanyás Térségek Fejlesztési Programja

  • tanyavilág pusztulásának megállítása

  • mezőgazdasági potenciáljuk kihasználása

  • Tanyafejlesztési Program 2011. évi indítása

 • Homokhátság Program

  • csökkenő talajvízszint, szárazodás, az elvándorlás és a tanyavilág megszűnése miatti táji degradáció megszüntetése

  • vízvisszatartás, vízpótlás megoldása

  • szárazságtűrő fajták termelésbe állítása

 • Tisza-völgy Komplex Fejlesztési Program


T rs gi komplex vid kfejleszt si programok
Térségi komplex vidékfejlesztési programok

 • Ormánság Program

  nagy arányú roma lakosság, munkanélküliség, szegénység miatt térségre szabott intézkedések szükségesek

 • Cserehát Program

  képzett munkaerő elvándorlása, növekvő roma lakosság, szegénység miatt térségre szabott intézkedések szükségesek


T rs gi komplex vid kfejleszt si programok1
Térségi komplex vidékfejlesztési programok

 • Zöld Duna Program

  • Duna térség fejlesztéseinek fontos vidékfejlesztési és környezetvédelmi összefüggései

 • Kárpát-medencei Vidékfejlesztési Együttműködések Programja

  • Gazdaságfejlesztés - Kárpát-medencei Gazdasági Tér kialakítása

  • Környezetügy - közös programok pl. Duna, Tisza programok

  • Szakmai kapcsolattartás - gazdaszervezetek közötti kapcsolatépítést


A tisza v lgy
A Tisza-völgy

 • „Tiszavölgy alatt én nemcsak a Tisza ágyát értem és azon tért, melyre a kicsapongó Tisza árja terjed, de mind azon folyók és vizek ágyait és kiöntési lapályait is, melyek a Tiszába omlanak.”

 • (Széchenyi I., 1846)


A tisza v lgy1
A Tisza-völgy

 • Legszűkebb értelemben a Tisza-völgy a folyó két partját kísérő árvízvédelmi töltések által közrefogott terület

 • A tágabban értelmezett Tisza-völgy azoknak a kis- és középtájaknak a szerves kapcsolódása, amelyek a Tisza hullámterét, azok öblözeteit kísérik, s velük tájtörténetileg is kölcsönös függőségi viszonyban vannak


Helyzet rt kel s probl m k
Helyzetértékelés, problémák

 • Környezeti fenyegetettség

  • Árvíz

  • Aszály

  • Belvíz

  • Éghajlatváltozás

  • Ökológiai katasztrófák veszélye

  • A jelenlegi, nem fenntartható mezőgazdaságból származó problémák

 • Társadalmi- gazdasági hátrányok

  • Gazdaságilag periférián lévő térség

  • Alulképzettség

  • Munkanélküliség

  • Alacsony jövedelmekKih v sok j v beli ig nyek
Kihívások, jövőbeli igények

 • Éghajlatváltozás, aszályos és csapadékbő esztendők rapszodikus kilengése, sorozata

 • Ár- és belvízi veszélyeztetettség fokozódása

 • Vízvisszatartás a folyók felső szakaszain

 • Holtágak pangó vizűvé válása, eutrofizációja, elszennyeződése

 • Jellegzetesen alföldi típusú vízterek megszűnése, a levezető csatornák használhatatlansága

 • Talajvízszint megemelkedése a duzzasztások környékén, máshol a talajvízszint süllyedése

 • Hullámterek ökológiai rendszerének visszaszorulása, élőhelyek szétdarabolódása

 • Hagyományos ártéri gazdálkodási formák megszűnése


Nemzeti vid kstrat gia tisza v lgy komplex fejleszt si program
Nemzeti Vidékstratégia Tisza-völgy komplex fejlesztési program

 • A térség fenntartható fejlesztése szorosan kapcsolódik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez (VTT), melynek fő célkitűzései:

  • az árvízvédelem magas szintű biztosítása

  • az érintett térség terület- és vidékfejlesztése (az árvízi tározók területén a tájgazdálkodás meghonosítása, települések infrastrukturális fejlesztése)

 • A fejlesztéseket komplexen, térségi összefüggésrendszerben szükséges meghatározni, a Tisza térség problémája nem kizárólagosan vízügyi jellegű!

 • A fejlesztések alapvető célja a táji rendszer működőképességének biztosítása, valamint a fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése az ökológiai kritériumok maximális figyelembevétele mellett


Nemzeti vid kstrat gia tisza v lgy komplex fejleszt si program1
Nemzeti Vidékstratégia Tisza-völgy komplex fejlesztési program

 • Tevékenységek:

 • vízkészlet-gazdálkodás javítása

 • árvízvédelmi biztonság növelése

 • a Tisza térség elérhetőségének javítása, környezetvédelmi szempontoknak megfelelő hajózási lehetőségek biztosítása

 • a partvonal ökoturisztikai fejlesztése

 • helyi és térségi gazdaságfejlesztés

 • helyi tradíciókon alapuló termékek előállítása

 • ártéri tájgazdálkodás és ökológiai gazdálkodás


A duna r gi strat gia 4 pill re
A Duna Régió Stratégia 4 pillére

 • A Duna régió összekapcsolása a többi régióval (pl. a mobilitás fejlesztése, a fenntartható energiahasználat ösztönzése, valamint a kultúra és az idegenforgalom népszerűsítése),

 • A környezet védelme a Duna régióban (pl. a vizek minőségének helyreállítása, a környezeti kockázatok kezelése, a biodiverzitás megőrzése),

 • Jólét teremtése a Duna régióban (pl. a kutatási kapacitás, az oktatás és az információs technológiák fejlesztése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, valamint az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés),

 • A Duna régió megerősítése (pl. intézményrendszer kibővítése és az együttműködés erősítése a szervezett bűnözés leküzdése érdekében).


Tisza v lgyi m hely
Tisza-völgyi Műhely

 • A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács kezdeményezésére jött létre

 • 2011. március 30-án alakult meg Szolnokon

 • Nyitott koordinációs fórum, ernyőszervezet

 • Tisza Nyilatkozat

 • Céljai:

 • Tisza Egyezmény megalkotásának elősegítése

 • Kapcsolatrendszer és adathálózat létrehozása a Tisza vízgyűjtőjén

 • Ajánlások, stratégiák kidolgozása

 • Ismeretanyag bővítése, Tisza-völgy tudatosság fokozása


Tisza v zgy jt ter let fejleszt s ticad projekt
Tisza-vízgyűjtőterület fejlesztés (TICAD) projekt

 • A közel 158 000 km2-t érintő Tisza-vízgyűjtőterületnek környezeti, gazdasági, infrastrukturális és szociális kihívásokon alapuló komplex problémákkalkell szembenéznie, amelyek fenntartható megoldása nemzetközi összefogást igényel

 • A projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a Tisza térségének fenntartható, integrált területi fejlődéséhez és elősegítse egy fenntartható gazdasági szerkezet kialakítását

 • Résztvevő országok: Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna, Szerbia


Tisza-vízgyűjtőterület fejlesztés (TICAD) projekt

 • A projekt az alábbi területekre koncentrál:

 • A területi érzékenység csökkentése (ésszerű vízhasználat, fenntartható területhasználat kialakítása; alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz; az aktuális és potenciális környezeti kockázatok feltárása)

 • A területi összefüggések felismerése

 • A fizikai és funkcionális kommunikációs csatornák fejlesztése

 • A természeti és kulturális erőforrások használatának összehangolása

 • Megállapodás a közös fejlesztési célokban és a célirányos befektetések megvalósulásának elősegítése


Ihlet tisza foly fejleszt si program itrdp
IHLET Tisza Folyó Fejlesztési Program (ITRDP)

 • Alapgondolat: a Tisza vízgyűjtő medencéjében a biztonsági szint emelése és a gazdasági szinergialehetőségek kihasználása.

 • Elemei:

 • Átfogó és egységes monitoring rendszer működtetése (mérőrendszer telepítés 15.000 ponton, öt országban 48 regionális iroda, pilot projekt Sárospatakon)

 • Gazdaságfejlesztési tevékenység

  • Pályázatírói hálózat létrehozása

  • Tisza Nemzetközi Takarékszövetkezet (projektfinanszírozás, számlavezetés)

  • Tisza Biztosító (belvízkockázat biztosíthatósága)


 • „A Tisza völgyét és ennek orvoslását, mint én tartom, nem vidéki, vagy éppen rokonszenvű, egy egy határnak kedvező körülmények szerint kell felfogni, de országos és az egész roppant vízszerkezetnek lehető legegyenlőbben kedvező szempontbul.”

 • (Gróf. Széchenyi I., 1846)


K sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! tartom, nem vidéki, vagy éppen rokonszenvű, egy


ad