Φορείς Υλοποίησης Συντονιστής : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Συνεργαζόμενοι Φορείς : - PowerPoint PPT Presentation

dante-valencia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Φορείς Υλοποίησης Συντονιστής : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Συνεργαζόμενοι Φορείς : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Φορείς Υλοποίησης Συντονιστής : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Συνεργαζόμενοι Φορείς :

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Φορείς Υλοποίησης Συντονιστής : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Συνεργαζόμενοι Φορείς :
112 Views
Download Presentation

Φορείς Υλοποίησης Συντονιστής : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Συνεργαζόμενοι Φορείς :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη eSYMBIOSIS» LIFE 09 ENV/GR/000300 Στόχος Έργου: Το Ευρωπαϊκό έργο eSYMBIOSIS στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (web based platform) για την προώθηση της ιδέας της «Βιομηχανικής Συμβίωσης» (Industrial Symbiosis). H Βιομηχανική Συμβίωση αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση κατά την οποία δημιουργείται ένα δίκτυο συνεργασίας εταιρειών από όλους τους βιομηχανικούς κλάδους με σκοπό την επίτευξη βέλτιστης αξιοποίησης υλικών, ενέργειας και νερού καθώς επίσης και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιριών. Το έργο eSYMBIOSIS θα αναπτύξειμέσω της «προσέγγισης συστημάτων» (systems approach) μα αξιόπιστη διαδικτυακή υπηρεσία (πλατφόρμα) με σκοπό να αυτοματοποιήσει και συστηματοποιήσει την εφαρμογή της Βιομηχανικής Συμβίωσης. Η εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Βοιωτίας, στην οποία υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό μετά την επιτυχή επίδειξή της στη Βοιωτία, να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές που διαθέτουν βιομηχανική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Αγγλία. Διαδικτυακός τόπος: http://uest.ntua.gr/esymbiosis Απόβλητα σε πρώτη ύλη Τόπος υλοποίησης Έργου: Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο Φορείς Υλοποίησης Συντονιστής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Συνεργαζόμενοι Φορείς: Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείο University of Surrey (Αγγλία) AVCO Systems ltd. (Αγγλία) CLMS HELLAS (Ελλάδα) ENVIRECO CONSULTING A.E. (Ελλάδα) Link 2 Energy Ltd (Αγγλία) Προϋπολογισμός Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00 € Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047,00 € Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας (%):49,8 %