romantizmus v hudbe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Romantizmus v hudbe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Romantizmus v hudbe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Romantizmus v hudbe - PowerPoint PPT Presentation


 • 444 Views
 • Uploaded on

Romantizmus v hudbe. Petra Kacková. Hudba sa sťahuje do koncertných siení a divadiel, čím prichádza do rozdielneho akustického prostredia. To ovplyvňuje skladbu a použitie hudobných nástrojov, ale tiež to má vplyv na rozšírenie orchestra tak po stránke nástorojov , ako aj hudobníkov .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Romantizmus v hudbe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
romantizmus v hudbe

Romantizmus v hudbe

Petra Kacková

slide2

Hudba sa sťahuje do koncertných siení a divadiel, čím prichádza do rozdielneho akustického prostredia. To ovplyvňuje skladbu a použitie hudobných nástrojov, ale tiež to má vplyv na rozšírenie orchestra tak po stránke nástorojov, ako aj hudobníkov.

 • Silnejú tiež vzťahy medzi  literatúrou, hudbou a divadlom, čo napomáha novému rozmachu opery a vokálnych skladieb. Východiskom pre hudobné diela sú melodické, rytmické a harmonické prvky, ktoré sa bežne využívajú v ľudovej hudbe jednotlivých národov. 
slide3

Priemyselná revolúcia prináša nové a rýchlejšie možnosti zbližovania národov, vďaka čomu sa do hudobných skladieb dostávajú vplyvy z iných kultúr. Po roku 1870 dochádza k prenikaniu rozličných obsahových zložiek romantizmu na Západe. Francúzsku pristupujú nacionálne prvky protinemecky-protiwagnerovské, v Nemecku prvky filozoficko-svetonázorové. Tieto ovplyvnili v Čechách J. Suka a v Rusku A. Skriabina.

rann romantizmus
Ranný romantizmus
 • Raný romantizmus priniesol nový hudobný výraz i nové formy, ako fantáziu, nokturno, baladu a impromptu. Mimoriadne postavenie získal klavír a preň komponované skladby. Známym skladateľom a klavírnym virtuózom bol FryderykChopin. Bol najväčšou osobnosťou poľskej hudby a jedným z hlavných predstaviteľov romantizmu. Komponoval sonáty, prelúdiá, mazúrky, valčíky či polonézy a slávne sú jeho klavírne koncerty e mol a f mol.
robert schumann
RobertSchumann
 • Nemecký skladateľ
 • Narodenie: 8. jún 1810Zwickau
 • Úmrtie: 29. júl1856 (46 rokov) Endenich
 • Skladby: Dichterliebe,
 • Kinderszenen, 
 • PianConcerto in A minor...
felix mendelssohn bartholdy
FelixMendelssohn-Bartholdy

Bol bolnemecký hudobný skladateľ obdobia romantizmu.

 • Narodenie: 3.február 1809Hamburg, Nemecko
 • Úmrtie:4.november 1847 (38 rokov)Lipsko, Nemecko
 • Skladby: Violin Concerto, 
 • Songs Without Words, Elijah...
carl maria weber
Carl Maria Weber
 • nemecký skladateľ
 • Narodenie: 18.november 1786Eutin, Nemecko
 • Úmrtie: 5. jún1826 (39 rokov) Londýn, Spojené kráľovstvo
 • Skladby: Čarostřelec, Euryanthe,
 • hudbou k hre Sen noci svätojánskej...
richard wagner
Richard Wagner
 • Nemecký skladateľ
 • Narodenie: 22. máj 1813Lipsko
 • Úmrtie: 13. február1883 (69 rokov)Benátky
 • Skladby: Prsteň Nibelungův, Tristan a Isolda, DieWalküre, Parsifal...
neskor romantizmus
Neskorý romantizmus
 • prejavoval sa najmä v symfonickej hudbe, v skladbách veľkého rozsahu
bedrich smetana
Bedrich Smetana
 • Narodenie: 2. marec 1824Litomyšl, Česko
 • Úmrtie: 12. máj1884 (60 rokov) Praha, Česko
 • Skladby: Má vlast, Prodanánevěsta...
pjotr ilji ajkovskij
PjotrIljičČajkovskij
 •  Autorom citovo bohatej ruskej romantickej hudby
 • Svetoznáme sú jeho opery Eugen Onegin, Piková dáma a tiež jeho Balety ako Luskáčik alebo Labutie jazero
 • Narodenie: 7.máj 1840KamskoVotkinsk, Rusko
 • Úmrtie: 6. november1893 (53 rokov)Petrohrad, Rusko
romantizmus na slovensku
Romantizmus na Slovensku
 • Romantizmus sa v slovenskej hudbe prejavil záujmom o ľudovú pieseň a postupne aj úsilím o vytvorenie slovenskej ná­rodnej hudby. Zo začiatku išlo o zberateľskú činnosť textov piesní (J. Kollár, P. J. Šafárik a i.). Vlastnú romantickú hudobnú tvorbu prejavujú piesne A. H. Krčméryho na texty slovenských básnikov (A. Sládkoviča, J. Kalinčiaka), zborová tvorba J. Kadavého a najmä dielo J. L. Bellu, ktorý vytvoril už v tomto štýle operu Kováč Wieland, symfonickú báseň Osud a ideál, v svojom neskorom období kanátySvadba Jánošíkova, Divný zbojník a i. Európska romantická tvorba je dodnes význačnou súčasťou koncertného repertoáru na Slovensku.
eugen sucho
Eugen Suchoň
 • Narodenie: 25. september 1908Pezinok
 • Úmrtie: 5. august1993 (84 rokov)Bratislava
 • Diela: Angelika (balet), Ester, Krutňava, Svätopluk, Bačovské piesne pre barytón a klavír, Maškrtka
tanec
TANEC
 • V romantizme sa vyvíja ŠPIČKOVÁ TECHNIKA
 • Vyvíja sa Balet