Pasi lymai d l lietuvos kaimo tinklo perspektyvini nuostat
Download
1 / 10

PASI?LYMAI D?L LIETUVOS KAIMO TINKLO PERSPEKTYVINI? NUOSTAT? - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

PASIŪLYMAI DĖL LIETUVOS KAIMO TINKLO PERSPEKTYVINIŲ NUOSTATŲ. Tinklo narių įgyvendinamų projektų sklaida (1). Kodėl mums svarbu kuo plačiau paskleisti informaciją apie Tinklo narių įgyvendinamus projektus?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PASI?LYMAI D?L LIETUVOS KAIMO TINKLO PERSPEKTYVINI? NUOSTAT?' - danno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tinklo nari gyvendinam projekt sklaida 1
Tinklo narių įgyvendinamų projektų sklaida (1) NUOSTATŲ

Kodėl mums svarbu kuo plačiau paskleisti informaciją apie Tinklo narių įgyvendinamus projektus?

Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) 1974/2006 VII priedo 5 dalies iii punktu, metinėje pažangos ataskaitoje apibūdinama nacionalinių kaimo tinklų steigimo ir veiklos tvarka bei veiksmų plano įgyvendinimo būklė;

 • naujos idėjos;

 • vietinė pažintis visuotinė pažintis;

 • mokomės iš kitų klaidų;

 • problemos bendri sprendimai

 • atspirties taškas nuo ko pradedame keistis.

Tinklo narys

Tinklo komitetas

Tinklo narys

Tinklo narys

Tinklo narys

Tinklo narys


Tinklo nari gyvendinam projekt sklaida 2
Tinklo narių įgyvendinamų projektų sklaida (2) NUOSTATŲ

! Paramos paraiškas Tinklo nariai teikia pagal jo atstovaujančio Tinklo komiteto tematiką ir komiteto išrinktus prioritetus;

! Metinio Veiksmų plano įgyvendinimo pabaigoje, arba prasidėjus sekančio Veiksmų plano įgyvendinimo pirmajam ketvirčiui, Tinklo nariai atsiskaito už įgyvendintus projektus savo komitetui, dalyvaujant Tinklo tarybai ir Žemės ūkio ministerijos atstovams.


Kit ali nari nacionalini kaimo tinkl organizacini strukt r veikimo principai 1
Kitų šalių narių Nacionalinių kaimo tinklų organizacinių struktūrų veikimo principai (1)

Suomija:

 • sudarytos darbo grupės (D.G.):

  – regioninio tarptautinio bendradarbiavimo D.G.;

  – inovacijų D.G.;

  – bendravimo D.G.;

  – Leader D.G.;

  – Švedų D.G.

  Lenkija:

 • sudaryti tematiniai pogrupiai:

  – kaimo plėtros gerinimo D.G.;

  – ateinančio programavimo laikotarpio D.G.;

  – kaimiškųjų verslų ir inovacijų D.G.;

  – Leader D.G.;

  – bendradarbiavimo D.G.


Kit ali nari nacionalini kaimo tinkl organizacini strukt r veikimo principai 2
Kitų šalių narių Nacionalinių kaimo tinklų organizacinių struktūrų veikimo principai (2)

Vengrija:

 • sudarytos tematinės D.G.:

  – atsinaujinančių energijų D.G.;

  – gyvulininkystės D.G.;

  – pasėlių produkcijos D.G.;

  – maisto perdirbimo D.G.;

  – tautinio paveldo D.G.;

  – sodininkystės D.G.;

  – Leader D.G.;

  – turizmo D.G.;

  – socialinės integracijos D.G.;

  – žmogiškųjų išteklių D.G.;

  – žinių ir inovacijų D.G.


Akivaizdi b tinyb 1
Akivaizdi būtinybė: (1) organizacinių struktūrų veikimo principai (2)

! Įvesti naują komitetą, skirtą jaunimui, atsižvelgiant į:

 • antrus metus išliekantį Tinklo prioritetą, kuris 2010 m. metiniame Veiksmų plane formuluojamas taip:

 • “Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus įgyvendinant projektus”;

 • kitų Europos kaimo tinklo šalių patirtį, kurios išskiria jaunimą ir jo teikiamus projektus kaip atskirą kategoriją;

 • Baltijos jūros regiono strategiją, siekiant inicijuoti BŽŪP ir kaimo plėtros procesus reglamentuojančių ES teisės aktų pakeitimus ar korekcijas bei aptarimus, priimtinus visoms Baltijos jūros regiono valstybėms:

  • identifikuotos projektinės sritys – “Jaunimas kaimo vietovėse”, “Inovacijoms palankios terpės kūrimas kaimo vietovėse”, kuriose Baltijos jūros regiono valstybių kaimo tinklai bei VVG nariai galėtų įgyvendinti konkrečius bendruosius projektus (flagship projects).


Akivaizdi b tinyb 2
Akivaizdi būtinybė: (2) organizacinių struktūrų veikimo principai (2)

! Įvesti naują komitetą, skirtą nagrinėti Programinius klausimus, įvertinant:

 • Tinklo narių pastabas ir pastebėjimus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo;

 • būtinas kryptingas diskusijas ir Tinklo narių aiškius pasiūlymus dėl kito programavimo laikotarpio;

 • kitų šalių narių patirtį, kad tokios diskusijos jau vyksta (Lenkijos pavyzdys – sudaryta tematinė pogrupė “Ateinančio programavimo laikotarpio darbo grupė”);


Pasi lymai d l galimos tinklo strukt ros ateityje
Pasiūlymai dėl galimos Tinklo struktūros ateityje: organizacinių struktūrų veikimo principai (2)

Tinklo taryba

1. prioritetas (pasiūlymų kitam programavimo laikotarpiui teikimas)

2. prioritetas (Programos I krypties problemų sprendimas)

3. prioritetas (???)

1. prioritetas (jaunimas įgyvendinant projektus)

2. prioritetas (???)

3. prioritetas (???)

1. prioritetas (kaimo amatų plėtra)

2. prioritetas (???)

3. prioritetas (???)

1. prioritetas (metodinė pagalba tarptautiniam bendradarbiavimui)

2. prioritetas (???)

3. prioritetas (???)

PROGRAMINIŲ KLAUSIMŲ KOMITETAS

JAUNIMO

KOMITETAS

VERSLUMO SKATINIMO KAIME KOMITETAS

LEADER IR BENDRUOMENIšKUMO SKATINIMO KOMITETAS

KRAšTOVAIZDŽIO FORMAVIMO

KOMITETAS

ŪKIŲ PLĖTROS

KOMITETAS

NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

TINKLO SEKRETORIATAS


Galimyb s
Galimybės: organizacinių struktūrų veikimo principai (2)

! Tinklo nariai turėtų geresnes galimybes pasirinkti Tinklo komitetą pagal veiklos pobūdį ir interesus;

! Būtųnumatyta Tinklo narių kryptinga veikla ir projektų įgyvendinimas (projektai teikiami pagal komiteto tematiką);

! Tinklo komitetų sprendimai būtų svaresni, motyvuojant Tinklo narius aktyviau dalyvauti pasirinkto Tinklo komiteto veikloje.


Pasi lymai d l lietuvos kaimo tinklo perspektyvini nuostat

Ačiū už dėmesį... organizacinių struktūrų veikimo principai (2)