b r stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bør stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bør stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Bør stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner? - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Bør stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner?. Hvilken motivasjon har stater for å undertegne menneskerettighetskonvensjoner? Hvilken virkning har disse konvensjonene på statene som undertegner dem? Andreas Føllesdal, Universitetet i Oslo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bør stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner?' - danil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b r stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner

Bør stater undertegne menneskerettighetskonvensjoner?

Hvilken motivasjon har stater for å undertegne menneskerettighetskonvensjoner?

Hvilken virkning har disse konvensjonene på statene som undertegner dem?

Andreas Føllesdal, Universitetet i Oslo

slide2

Should States Ratify Human Rights Conventions?Forskningsprosjekt ved Senter for høyere studier 2009-10 18 forskere fra inn- og utland, 1 måned eller lenger..

Andreas Føllesdal – Political filosofi,

Norsk senter for menneskerettigheter

Geir Ulfstein – Folkerett,

Institutt for offentlig rett og folkerett

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

hvorfor sp r vi dette sp rsm let
Hvorfor spør vi dette spørsmålet?

“Risikoen for å bli torturert ser ut til å være noe høyere dersom din stat har ratifisert konvensjonen mot tortur”

 • så: Hva er virkningene, og hvorfor undertegner til og med ‘slemme’ stater?
 • Mange vestlige stater har store diskusjoner om – og motstand mot – internasjonale domstoler og andre organer, som
 • - udemokratiske og
 • - uforsvarlig rettsliggjøring av politiske spørsmål
 • - så: hvorfor bør ’snille’ stater undertegne, dersom de allerede respekterer menneskerettigheter?
slide4
Disposisjon
 • Oversikt
 • Noen detaljer om forskningsspørsmålene
slide5
1. Motiver

Hvorfor ønsker stater å forplikte seg til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner?

2. Effekter:

Hvordan påvirker menneskerettighetskonvensjoner stater?

3. Vurdering:

Er slike begrensninger på suverene demokratier legitime?

4. Bredere temaer

fire konvensjoner og deres traktatorganer

[Geir Ulfstein…]

The European Court of Human Rights, Strasbourg

Human Rights Committee – makes recommendations on basis of state reports, meets at UN in New York

Committee makes recommendations.

State parties meet at UN in New York

 • Other UN Treaty bodies meet in Geneva: Palais Wilson or Palais des Nations

ILO’s supervisory system

Fire konvensjoner og deres ’traktatorganer’

The European Convention on Human Rights (ECHR) Den europeiske menneskerettighetskonvensjon [Hege Skjeie, Mads Andenæs..]

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) – om sivile og politiske rettigheter [Liu Huawen, Helen Keller…]

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Kvinnediskrimineringskonvensjonen [Henriette Aasen, Hege Skjeie…]

ILO Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries – Om urfolk [Anne J Semb…]

noen detaljer
Noen detaljer

Staters motivasjon

china s national human rights action plan 13 april 2009
China’s National Human Rights Action Plan (13 April 2009)

‘China has signed the ICCPR, and will continue legislative, judicial and administrative reforms to make domestic laws better linked with this Covenant, and prepare the ground for approval of the ICCPR’.

slide10
1. Motiver:

Hvorfor ønsker stater å begrense sitt selvstyre på denne måten?

 • For å låse fast reformer
 • For å kompensere for tap av nasjonal kontroll overført til overnasjonale organer
 • For å unngå internasjonal skam
 • For å unngå humanitær intervensjon
 • For å sikre et godt omdømme som en aktverdig stat innenfor egen referansegruppe..
 • Forpliktelse til ‘rettferdighet’ , ‘legitimitet’, ‘menneskeverd’ eller andre ideer som uttrykker ‘nasjonal interesse’ i en viktig forstand
 • ‘Læring’ mellom stater med liknende problemer
 • ‘Sosialisering’ til det syn at respekt for menneskerettigheter er nødvendig for stater som skal fungere i det internasjonale samfunn…
slide11
2. Virkninger: hvordan påvirker menneskerettighetskonvensjoner stater?

Er virkningene av ratifisering det statene forventet?

Hva er mekanismene som gjør at menneskerettighetsidealer påvirker staters politikk?

Hvordan endres nasjonal rett?

Beth Simmons: Menneskerettighetskonvensjoner har virkning på politikk verken i de veldig snille, eller de veldig slemme statene, men i ’mellomstater’ med rettsvern etc.

Der bidrar menneskerettigheter til å

 • Mobilisere sivilsamfunn – for eksempel kvinnegrupper når myndighetene har undertegnet CEDAW
 • Styrke rettsvernet, fordi advokater kan henvise til internasjonale konvensjoner for å verne og fremme klientenes interesser
 • Endrer politikernes dagsorden
slide12
3. Vurdering: Er slike begrensninger på demokratiske staters selvstyre forsvarlig – normativt legitimt?

A) Presiser!

Hva slags inflytelse eller kontroll over demokratisk ansvarlige lovgivere og regjeringer, av hvilke internasjonale aktører, er forsvarlige for å beskytte hvilke menneskerettigheter?

B) Særlig: Med hvilken rett kan demokratiske lovgivere, dommere og departementer bli satt til side på grunn av påståtte menneskerettighetsbrudd? – med grunnlag I omstridte menneskerettighetskonvensjonstekster?

C) Hvorfor bør internasjonale traktatorganer, med utlendinger ofte uten demokratisk mandat, ha slik myndighet?

slide13
Det kan være avhengig av
 • Innhold: De konkrete menneskerettighetene som står på spill
 • Prosess: Hvordan konvensjonsorganene er sammensatt og arbeider, og hvordan de påvirker nasjonale lovgivere og regjeringer – hva er risiki, hva er styrker?
 • Hvordan skal vi forstå demokratiske staters internasjonale menneskerettighetsforpliktelser?
 • Hvilke grunner har vi for å verdsette nasjonale demokratier – gir de også grunn til å verdsette internasjonale traktatorganer som skal beskytte menneskerettigheter?
slide14
Større temaer:
 • Hva forteller dette oss om mulighetene for effektiv og bærekraftig global styring og regimebygging generelt – om klima, handel, …

- hva kan vi stille av krav mht demokratisk, legitim styring med slike organer?

- Hvor viktig er straff? Hvor viktig er overvåking? …

 • Hvordan skal vi forstå ‘legitimitet’, ‘selvstyre’, ‘suverenitet’ i en mer globalisert verden, der statene har mindre selvstyre enn før, men må spille sammen med andre stater for å fremme innbyggernes interesser?