technologia i organizacja rob t budowlanych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW, WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE, DOKŁADNOŚCI I ODBIORY. ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW. Zagęszczanie gruntów - zmniejszenie porowatości (zwiększenie gęstości objętościowej gruntu) i tym samym zwiększenie wytrzymałości. Prowadzone zawsze:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
technologia i organizacja rob t budowlanych

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW, WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE, DOKŁADNOŚCI I ODBIORY

slide3

Zagęszczanie gruntów - zmniejszenie porowatości (zwiększenie gęstości objętościowej gruntu) i tym samym zwiększenie wytrzymałości.

Prowadzone zawsze:

 • dookoła obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • przy zasypywaniu instalacji,
 • na dojazdach do mostów i wiaduktów,
 • pod nawierzchnią drogową.
slide4

sposób naturalny

 • ciśnienie górnych warstw gruntu na warstwy dolne
 • opady atmosferyczne
 • wody powierzchniowe - przesączanie kapilarne

sposób sztuczny

 • metoda wałowania (walce)
 • metoda ubijania (ubijaki i ubijarki)
 • metoda wibrowania (walce, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
wska nik zag szczenia
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA

gdzie:

 • ρs – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
 • ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego po zagęszczeniu przy wilgotności optymalnej (aparat Proctora - przyrząd do ubijania próbek gruntu)
walce
WALCE
 • przyczepne
 • samobieżne
walce1
WALCE
 • gładkie
 • okołkowane
 • na pneumatykach
obliczanie nacisku jednostkowego walca
OBLICZANIE NACISKU JEDNOSTKOWEGO WALCA

walce gładkie

gdzie:

 • F – siła nacisku walca, kN
 • b – długość pobocznicy walca, cm
 • d – średnica walca, cm
 • h – głębokość wciskania się walca w grunt, cm
obliczanie nacisku jednostkowego walca1
OBLICZANIE NACISKU JEDNOSTKOWEGO WALCA

walce okołkowane

gdzie:

 • F – siła nacisku walca, kN
 • A – powierzchnia oporowa jednego kołka
 • n – liczba kołków w rzędzie
wydajno walc w
WYDAJNOŚĆ WALCÓW

gdzie:

 • v – prędkość
 • B – szerokość robocza walca
 • b – szerokość pokrywających się sąsiadujących pasów wałowania (20-25cm)
 • n – liczba przejazdów walca po jednym śladzie
 • (ustalona na podstawie próbnego zagęszczenia)
 • Sw – współczynnik wykorzystania czasu roboczego
ubijaki ubijarki zag szczarki
UBIJAKI, UBIJARKI, ZAGĘSZCZARKI
 • elektryczne
 • spalinowe
 • lekkie: do 70 kg
 • średnie: do 200 kg
 • ciężkie: pow. 200 kg
ubijaki ubijarki zag szczarki1
UBIJAKI, UBIJARKI, ZAGĘSZCZARKI
 • elektryczne
 • spalinowe
 • lekkie: do 70 kg
 • średnie: do 200 kg
 • ciężkie: pow. 200 kg
ubijak p ytowy
UBIJAK PŁYTOWY

gdzie:

 • a, b – wymiary płyty
 • n1 – liczba uderzeń na minutę
 • n2 – wymagana liczba uderzeń w jednym miejscu
 • T – czas zmiany roboczej [h]
 • Sw – współczynnik wykorzystania czasu roboczego
wykopy w sko przestrzenne
Wykopy wąsko przestrzenne

Wykopy liniowe:

 • nieumocnione (skarpowane, duża ilość mas ziemnych)
 • umocnione
  • w obudowie wbijanej i rozpieranej
  • w obudowie z płyt wykopowych
slide16

Procesy robocze:

 • wbijanie grodzic
 • głębienie wykopu
 • rozpieranie grodzic
 • zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu
 • wyrywanie grodzic
slide22

Odbiory robót to szereg działań formalno - prawno - technicznych mających na celu stwierdzenie, że roboty zostały wykonane poprawnie.

Odbiory są prowadzone w sposób komisyjny, min. 3 osoby:

 • inwestor (inwestorski inspektor nadzoru)
 • kierownik budowy
 • bezpośredni wykonawca robót
slide23

1. Odbiór frontu robót

 • Stwierdzenie, że na danej budowie są warunki do rozpoczęcia danych robót.

2. Odbiór międzyoperacyjny robót

 • Stwierdzenie, że procesy budowlane prowadzące do powstania "elementów zakrytych", niewidocznych w późniejszych fazach budowy, zostały wykonane poprawnie. (np. wykopy pod fundamenty, zbrojenie)

3. Odbiór częściowy

 • Dotyczy części wykonanych robót lub odbioru pewnego rodzaju robót na danym obiekcie lub fragmencie obiektu.
slide24

4. Ostateczny odbiór obiektu budowlanego polega na:

 • zapoznaniu się z kompletną dokumentacją budowy i określeniu faktycznego stanu fizycznego budowli;
  • dokumentacja techniczna
  • rysunki
  • potwierdzone zmiany w projekcie (potwierdzone przez
  • biuro projektów i inspektora nadzoru)
  • wpisy w dzienniku budowy
  • opisy rzeczywistej jakości wykonanych robót (pomiary, zdjęcia, analizy)
slide25

sprawdzeniu spełnienia wymogów ochrony środowiska

 • sprawdzeniu robót pomiarowych;
  • wytyczenie dróg
  • wyznaczenie punktów wysokościowych
  • wyznaczenie lokalizacji budynków
  • wykonanie nasypów i wykopów, w tym kształty przekrojów
slide26

Na zakończenie odbiorów sporządza się protokół odbioru - zakończenia robót zawierający:

 • spis robót wykonanych poprawnie,
 • spis robót nie odebranych, wymagających poprawek.
odbiory wykop w i nasyp w
ODBIORY WYKOPÓW I NASYPÓW

Wymiary

Dopuszczalne odchyłki:

 • ± 0,2% dla spadków terenu
 • ± 0,5% dla spadków terenu przy odwodnieniach
 • ± 4 cm dla rzędnej powierzchni terenu w siatce kwadratu 40x40 m
 • ± 5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego
 • ± 15 cm dla wymiarów wykopów w planie szerszych niż 1,5 m
 • ± 5 cm dla wymiarów wykopów w planie węższych od 1,5 m
odbiory wykop w i nasyp w1
ODBIORY WYKOPÓW I NASYPÓW

Umocnienia

 • jakość gruntów wbudowanych w nasyp
 • dokładność zagęszczenia gruntu w poszczególnych warstwach

Kształt

 • prawidłowość nachylenie skarp
 • dokładność wykończenia nasypów:
  • ± 2 cm - rzędna korony
  • ± 5 cm - szerokość korony
  • ± 15 cm - szerokość podstawy nasypu
  • ± 10% dla nachyleń skarp