slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Endometrium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Endometrium - PowerPoint PPT Presentation


 • 285 Views
 • Uploaded on

Endometrium. M – Brojot na kletki vo faza na mitoza se zgolemuva i vo `lezdeniot epitel i vo lamina propria od endometriumot. Sekretira~ki endometrium (rana faza). Endometrijalnite `lezdi se razvieni i imaat forma na nepravilni zavieni tubulusni `lezdi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Endometrium' - daniel_millan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
endometrium
Endometrium
 • M – Brojot na kletki vo faza na mitoza se zgolemuva i vo`lezdeniot epitel ivo lamina propria od endometriumot
sekretira ki endometrium rana faza
Sekretira~ki endometrium (rana faza)
 • Endometrijalnite `lezdi se razvieni i imaat forma na nepravilni zavieni tubulusni `lezdi.
 • Endometriumot ja dostignuva svojata maksimalna debelina.
sekretira ki endometrium rana faza1
Sekretira~ki endometrium rana faza
 • Bazalnata vakuolizacija na `lezdenite kletki e karakteristi~na osobina za ranata faza na sekretira~kiot endometrium.
sekretira ki endometrium rana faza2
Sekretira~ki endometrium rana faza
 • Bazalnata vakuolizacija na kletkite e prika`ana so golemo zgolemuvawe
sekretira ki endometrium docna faza
Sekretira~ki endometrium docna faza
 • Ovaa sekretorna faza se karakterizira so pojava na nazabuvawe na `lezdite i zgolemuvawe na sodr`inata na glikogen vo citoplazmata na sekretornite kletki.
sekretira ki endometrium docna faza pogolemo zgolemuvawe1
Sekretira~ki endometrium docna faza – pogolemo zgolemuvawe
 • Bazalnata vakuolizacija na kletkite ne se zabele`uva vo `lezdeniot epitel. Kletkite aktivno sekretiraat, bledi se i sodr`at golema koli~ina glikogen vo citoplazmata.
endometrium po etok na menstrualnata faza
Endometrium – po~etok na menstrualnata faza
 • Degeneracija na povr[niot sloj na endometriumot i nedostatok na krv vo stromata
endometrium golemo zgolemuvawe
Endometrium – golemo zgolemuvawe
 • B – nuklearen debris od endometrijalnite kletki vo po~etokot na menstruacijata. Ovie kletki izumraat po pat na apoptoza.
endometrium povr inata na lamina epitelialis
Endometrium - povr[inata na lamina epitelialis
 • Primerokot e zemen za vreme na proliferativnata faza i mitoti~kite delbi vo stromata (M) se ~esti.
endometrium vo post menopauza
Endometrium – vo post menopauza
 • E – endometriumot e reduciran.
 • G - `lezdite se retki i inaktivni.
endometrium vo post menopauza1
Endometrium – vo post menopauza
 • Kaj nekoi `eni `lezdite se pro[iruvaat i formiraat cisti~ni formacii (S) ispolneti so te~nost.
endometrium vo post menopauza2
Endometrium – vo post menopauza

@lezdenite epitelni kletki se kubi~ni ili niski cilindri~ni bez karakteristiki na proliferacija ili sekretorna aitivnost. Epitelot [to gi oblo`uva cisti~nite formacii mo`e da bide duri i plo~est .

endometrium vo post menopauza3
Endometrium – vo post menopauza
 • Epitelot na `lezdite vo postmenopauza e prika`an so golemo zgolemuvawe.
myometrium na matkata
Myometrium na matkata
 • T – napre~en presek na maznite muskulni kletki.
 • L – nadol`en presek na maznite muskulni kletki.
 • O - kos presek na maznite muskulni kletki.
cervix uteri
Cervix uteri
 • EC – endocervikalen kanal
 • J – Vrska me\u vaginalniot i endocervikalniot epitel.
cervikalna citologija papanicolou metod
Cervikalna citologija Papanicolou - metod
 • Zonata na transformacija (spojot me\u mnoguslojniot plo~est vla`en epitel i ednoslojniot cilindri~en epitel) ~esto podle`i na maligna alteracija predizvikuvaj]i kancer na cervix uteri.
 • Tehnikata na Pap-metodot e poznata kako eksfolijativna citologija. Taa e prika`ana na mikrofotografijata kaj normalen, zdrav cervix. Povr[nite kletki od mnoguslojniot plo~est epitel se so smaleni jadra i roze preboena citoplazma poradi prisustvoto na keratin. Kletkite od podlabokiot del na epitelot imaat pogolemi jadra i sino oboena citoplazma.
vagina trihromna metoda po masson
Vagina – trihromna metoda po Masson
 • E – mnogusloen plo~est vla`en epitel
 • LP – lamina propria
 • SM – tunica muscularis
 • A - adventitia
vagina trihromna metoda po masson1
Vagina – trihromna metoda po Masson
 • Pogolemo zgolemuvawe
 • Lamina epitelialis
 • Lamina propria