forskellige slags organisationer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskellige slags organisationer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskellige slags organisationer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Forskellige slags organisationer - PowerPoint PPT Presentation


 • 601 Views
 • Uploaded on

Forskellige slags organisationer. En organisation. Organisationer er mål-orienterede og afgrænsede , socialt konstruerede menneskelige aktivitetssystemer. (Aldrich, H. 1999 Organizations Evolving). Spørgsmål. Er alle grupper organisationer? Diskuter!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Forskellige slags organisationer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
en organisation
En organisation

Organisationer er mål-orienterede og afgrænsede, socialt konstrueredemenneskelige aktivitetssystemer.

(Aldrich, H. 1999 Organizations Evolving)

sp rgsm l
Spørgsmål
 • Er alle grupper organisationer? Diskuter!
 • Er en lille virksomhed med kun 2 eller 3 ansatte en organisation?
 • Er to mennesker, der sidder i et tog med retning mod København en organisation?
 • Er organisationsteori
  • Beskrivende eller
  • Foreskrivende (Prescriptive) ?
basale penge og produktionsstr m
Basale penge- og produktionsstrøm

Udbetaling for Udbetaling af Indbetaling for

Varer/ydelser lønninger varer/ydelser

Forsyning => Produktion => Afsætning

Pengestrøm

=> Varestrøm

mintzbergs model virksomhedens interessenter
Mintzbergs model: Virksomhedens interessenter

Interesse-organisatio-ner

EU, Stat

Banker

Kunder

Virksomhed

Leveran-dører

Ansatte

Ejere

niveauer i en virksomhedsmodel
Niveauer i en virksomhedsmodel

Strategisk niveau

Taktisk og operativt niveau

leavitts diamantmodel system
Leavitts diamantmodel (System)

Organisationen

Omverdenen

Social struktur

Teknologi

Mål

Deltagere

scientific management
Scientific management

Frederick Taylor: Principles of scientific management

 • Fjernelse af tommelfingerregler og indførelse af videnskabeligt begrundede metoder
 • Udvælgelse og træning af medarbejdere
 • Samarbejde om det samme mål for både ledere og underordnede
 • Mere ligedeling af ansvar og opgaver mellem ledere og underordnede, hvor lederen havde ansvar for planlægning og de underordnede havde ansvar for udførelsen.
scientific management henri fayol 1916
Scientific management, Henri Fayol (1916)

Principper for organisation

 • Arbejdsdeling og specialisering
 • Myndighed
 • Disciplin
 • Unity of command
 • Unity of direction
 • Særinteresser undertrykkes
 • Belønning
 • Centralisering
 • Kommunikation i linjen
 • Orden
 • Lighed
 • Lav medarbejderudskiftning
 • Initiativ
 • Korpsånd
bureaukratimodellen
Bureaukratimodellen

Max Weber’s idealorganisation

 • Klart hierarki med formel struktur
 • Nedskrevne regler og procedurer
 • Upersonlig
 • Virksomheden skal tjene penge og heraf udgår planlægningen, budgettering og struktur
 • Klar målsætning og ansvar
human relations
Human Relations

Elton Mayos Hawthorne Studies

 • The Hawthorne Effect
 • Folk skal motiveres

Douglas McGregors X og Y teori

situationsbetinget skole contingency theory
Situationsbetinget skole (Contingency Theory)

Galbraith, Herbert Simon, Katz og Kahn

 • Organisationer er åbne
 • Der er flere måder at organisere sig på, men de er ikke lige gode
 • Den bedst tilpassede virksomhed overlever
 • Man må finde sin niche
nyinstitutionel organisationsteori
Nyinstitutionel organisationsteori

Powell og DiMaggio

 • Organisationen skal have legitimitet
 • Organisationen skal være ønsket af samfundet, økologisk, medarbejdervenlig.
 • Det giver status at være ansat i organisationen
 • I overensstemmelse med den omgivende verdens kultur.
nye problemer og muligheder i organisationsteori
Nye problemer og muligheder i organisationsteori
 • Informationssamfundet giver mulighed for helt andre måder at organisere sig på.
 • Fysisk tilstedeværelse er af mindre betydning
 • Distancearbejde og kontrol over nettet giver nye muligheder
 • Flade og fleksible organisationer

(spagetti-organisationer)

Organisationsteorien udvikler sig fortsat……

beslutningsproces strategi
Beslutningsproces & strategi

Hvad betyder mål:

 • Giver retning og succeskriterier for aktiviteterne og for

medlemmerne af en organisation

 • Reducerer konflikter og tvivl
 • Består ofte af en sætning, der udtrykker hensigt evt. suppleret med et detaljeret sæt af succeskriterier
 • Mål kan anskues som et hierarki:
 • Vision
 • Mission
 • Overordnede mål
 • Operationelle mål
mission
MISSION

En mission eller idegrundlag udtrykker årsagen til organisationens eksistens, - den type af behov som organisationen eller virksomheden skal opfylde. Hvordan virksomheden kan bidrage til samfundet. Det er det overordnede formål i overensstemmelse med aktionærernes forventninger.

Eksempel fra det personlige plan:

At være sund og trimmet.

v ision
VISION

Et fremtidsbillede af virksomheden.

En ønsket fremtidstilstand.

The aspiration of the organisation.

På det personlige plan:

At løbe ”Berlin Marathon”.

overordnet m l
Overordnet mål

General udtalelse om hensigt.

På det personlige plan:

Tabe vægt og forøge muskler

operationelle m l
Operationelle mål

Kvantificering (hvis muligt) eller mere præcise udtryk.

På det personlige plan:

Tabe 5 kilo inden 1 septemberogløbe marathon i 2002

kerne kompetencer
Kerne kompetencer

Ressourcer, processerellerknowhow, dergiverkonkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenter.

På det personlige plan

Nærhed til et fitness center, støttende familie og venner og tidligere erhvervet erfaring med heldig anvendelse af fedtfattig kost.

strategier
Strategier

Måder at opnå overordnede mål (langsigtet)

På det personlige plan:

Mæng dig med andre, der der har et netværk (fx medlemmer af en løbeklub), træn jævnligt, deltag i lokale løb, hold dig til en hensigtsmæssig diæt.

rationale beslutningsmodel
Rationale beslutningsmodel

Problemidentifikation

Alternativsøgning

Konsekvensvurdering

Mål Valg

Implementering

Kontrol

Du skal bruge mål for at vælge det optimale

Se også figur 3.4 s. 58

kritik af den rationelle beslutningsmodel
Kritik af den rationelle beslutningsmodel

Beslutninger kan ikke være helt rationelle fordi følgende forudsætninger er ikke opfyldt

 • Beslutningstagerens præferencer er erkendte, og deres rangorden og konsistens er entydig
 • Alle alternativer er kendt
 • Alle konsekvenser er kendt

Beslutningstager må ofte træffe en beslutning inden for begrænset tid og har ikke total information. Han anerkender kun kriterier og ser kun få alternativer. Ofte vælger han alternativer, som afspejler egoistiske interesser.

andre beslutningsmodeller
Andre beslutningsmodeller
 • Den politiske model (Cyert og March)

Meget er bestemt af lovgivning og beslutningsorganernes sammensætning. Konsensus og medbestemmelse er væsentlige elementer

 • Den institutionelle model (Hvad der er oppe i tiden fx JIT, JIPS, TQM, IS2000-standarder, økologi)
 • Anarkistiske modeller:

De usammenhængende små forandringers metode af Lindblom (1959)

Skraldespandsmodellen med de 4 strømme af March & Olsen (1976)

hvordan udvikler man m l for virksomheden
Hvordan udvikler man mål for virksomheden?
 • Politisk proces
 • Resultat af interessegruppers meningsdannelse
 • Den dominerende koalition og topledelsen
 • Effektiv forfølgelse af mål er forbundet med magt
 • Målkonflikter er helt almindeligt forekommende
 • Målkonflikter takles bedst med
 • Regler og procedurer
 • Forhandling mellem parterne
 • Skal dog accepteres af topledelsen
 • Der indføres kontrolmekanismer (vetoret, høringsret osv.)
m l er komplekse
Mål er komplekse
 • Kræver at komplekse ydre kræfter og indre politikker bringes i harmoni.
 • Målene formuleres i dynamiske og hurtigt skiftende indre og ydre betingelser
 • Det er ofte svært at afgøre om en beslutning er god
 • De fleste organisationer har mange mål, hvilket er et resultat af forskellige interessegruppers og aktionærers indflydelse
 • Variationer i målenes natur optræder både mellem og inden i organisationer
etiske m l
Etiske mål
 • At mærke varer som værende etiske og økologiske kan føre til øget opmærksomhed og forøget salg
 • Omkostningerne ved uansvarlig adfærd kan blive voldsomme
 • (Se fx Coca Cola´s børnearbejde, Shell med Brent Spar, Cheminova, kemisk forurening af madvarer, genmanipulerede fødevarer osv.)
 • Stigende omfang af lovgivning om tilladte stoffer, punktskatter på uetiske varer og begrænsninger
 • Et stigende antal virksomheder har regler for etisk opførsel, som de ansatte og underleverandørerne må acceptere.
problemer og emner vedr rende etisk forretningsf relse
PROBLEMER OG EMNER VEDRØRENDE ETISK FORRETNINGSFØRELSE
 • Traditionelt antages det, at der er en konflikt mellem etik og økonomi
 • At mærke varer som økologiske er sommetider et smart markedsføringstræk uden indhold
 • Kan medføre store omkostninger, som blot overvæltes på priserne
 • Der er forskellige mærkningskrav I forskellige dele af verden
 • Forskellige andelshavere (aktionærer) har forskellige krav