slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА В САЩ. Метод на емпиричното наблюдение. Механизъм: извличане на средно претеглени нива на натовареност от отчети, попълвани от съдиите

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА' - dani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

МЕТОДОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИЛИЩАТАВ САЩ

slide2
Метод на емпиричното наблюдение
 • Механизъм: извличане на средно претеглени нива на натовареност от отчети, попълвани от съдиите
 • Изисква попълването на отчети за реално посветеното време за осъществяване категории действия по делата от разнородни групи съдии, за различни периоди от време
 • Прецизност и точност на изследването
 • Скъпо струващ, трудоемък и бавен метод (около 7 години)
slide3
Метод на нормативната оценка
 • Механизъм: процес на оценка от фокус групи съдии на продължителността на процедурните етапи (събития) по категории дела
 • По-евтин, по-бърз, по-малко точен метод
 • Зависимост от наличието на статистически данни
 • Изчислява обща, а не индивидуална натовареност
slide4
Метод на нормативната оценка: основни източници на информация
 • Статистически отчети
 • Бази данни на съдилищата
 • Консенсусна оценка на съдии
slide7
Стъпка 1: Определяне категории дела
 • Логика от нормативната уредба + преценка
 • Достатъчен брой дела = 100 дела в категория за година
 • Отчитане разнообразието на видовете производства в рамките на гражданския и наказателен процес
 • 42 категории граждански дела и 21 категории наказателни дела
slide10
Стъпка 2: Определяне на “събитията”
 • “Събитие” - относително обособен процедурен етап или друг вид работа на съдията в категориите дела
 • Отразяване на събитията в статистически форми
slide11
Категории “събития”
 • Съдебни процеси и други доказателствени заседания
  • Процес със съдебни заседатели
  • Процес без съдебни заседатели
  • Заседание (изслушване) за предварителна заповед/временна ограничителна заповед
  • Други
 • Недоказателствени заседания и конференции
  • Конференция
  • Заседания (изслушвания) по искания на страни
  • Други
 • Закрити заседания
  • Решение по искане за съкратена процедура
  • Определение по доказателствено искане
  • Определение по друго искане
  • Подготовка за процес (със/без съдебни заседатели)
  • Подготовка за заседание (изслушване)
 • Специфични особености на делата
  • Множество страни (5+)
  • Колективен иск
  • Искания (50+)
slide12
Стъпка 3: Дефиниране времевите стойности на събитията
 • Данни от статистика
 • Групи от опитни съдии оценяват нормално необходимото време за извършване на събитията
  • по съдебни райони
  • за цялата страна
slide17
Стъпка 4: Определяне на номинална тежест
 • Тежест на събитието = продължителност на събитието Х честотата на случването му
 • Тежест на категорията дела = сбор от тежестта на събитията в рамките на категорията дела
slide18
Стъпка 5: Определяне на единица за измерване на тежестта
 • Номиналните тежести на категориите дела се подреждат по размер
 • Мерна единица - средна за получената скала тежест
 • Преизчисляване окончателните тежести на категориите с оглед така определената мерна единица
slide20
Отчитане на усложненията:
 • Въвеждане на индекси – за повече от обичайния брой страни, за колективни искове, множество искания на страните (повече от 50), множество подсъдими, назначен преводач
slide21
Значение
 • Регулиране натовареността на съдилищата
 • Регулиране натовареността на съдиите в рамките на съда

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ БЛАГОДАРИ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!