LÉÉËUrÉsÉ MüÉ mÉÉlÉÏ MæüxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû?
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

lÉÉËUrÉsÉ MüÉ mÉÉlÉÏ MæüxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû?. OûmÉ... lÉÉËUrÉsÉ OûmÉMüÉ ÍNûsÉMüÉ ÌlÉMüÉsÉ Måü NåûS ÌMürÉÉ AÉæU mÉÏÍsÉrÉÉ. iÉÉå iÉÏxÉUÉ pÉÉD lÉÉËUrÉsÉ Måü mÉåQû Måü lÉÏcÉå oÉæPûMüU lÉÏqÉ, AÉqÉ, MåüsÉå LãxÉå oÉWÒûiÉ xÉÉUå mÉåQûÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉÉåcÉlÉå sÉaÉÉ |.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - danae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O m l ur s o m m n s m l m s m n s m r a u m s r

lÉÉËUrÉsÉ MüÉ mÉÉlÉÏ MæüxÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû?

OûmÉ... lÉÉËUrÉsÉ OûmÉMüÉ ÍNûsÉMüÉ ÌlÉMüÉsÉ Måü NåûS

ÌMürÉÉ AÉæU mÉÏÍsÉrÉÉ


O m l ur s o m m n s m l m s m n s m r a u m s r

iÉÉå iÉÏxÉUÉ pÉÉD lÉÉËUrÉsÉ Måü mÉåQû Måü lÉÏcÉå oÉæPûMüU lÉÏqÉ, AÉqÉ, MåüsÉå LãxÉå oÉWÒûiÉ xÉÉUå mÉåQûÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉÉåcÉlÉå sÉaÉÉ |O m l ur s o m m n s m l m s m n s m r a u m s r

UoÉQû MüÉ SÒÍkÉrÉÉ UxÉ Wæû?

UoÉQû MüÉ mÉåQû

ad