instrukcja sk adania wniosku w systemie rejestr podmiot w wykonuj cych dzia alno lecznicz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
rpwdl.csioz.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

rpwdl.csioz.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. www.rpwdl.csioz.gov.pl. 1. Założenie konta w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Aby założyć konto w systemie należy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'rpwdl.csioz.pl' - dana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
instrukcja sk adania wniosku w systemie rejestr podmiot w wykonuj cych dzia alno lecznicz

Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

www.rpwdl.csioz.gov.pl

1 za o enie konta w systemie rejestr podmiot w wykonuj cych dzia alno lecznicz
1. Założenie konta w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Aby założyć konto w systemie należy:

 • Wejść na stronę internetową www.rpwdl.csioz.gov.pl
 • Po lewej stronie wybrać zakładkę

Praktyki pielęgniarek i położnych i wybrać (kliknąć)

Aplikacja dla Praktyk Zawodowych

 • Pojawi się komunikat:

Jeżeli masz już konto w systemie, zaloguj wykorzystując swój Login i Hasło:

A poniżej link z komunikatemjeżeli nie masz konta w systemie załóż je tutaj

 • Po wejściu w ten link otworzy się formularz rejestrowy, który należy wypełnić
 • Konieczne jest mi.in podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link aktywacyjny
 • Login i hasło należy wymyśleć samodzielnie i zapamiętać (hasło musi mieć przynajmniej jedną wielką literę)
 • Po wypełnieniu formularza i wyrażeniu zgody na przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów dotyczących rejestru na wskazany przez nas adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny od rpwdl@asseco.pl, który umożliwi dostęp do systemu z wykorzystaniem własnego loginu i hasła
 • Klikamy na przesłany link
slide3
2.Jeśli mamy już księgę rejestrową w systemie i chcemy dokonać zmian dotyczących wykonywanej działalności leczniczej:
 • Jeśli nie mamy konta w systemie zakładamy je (patrz poprzedni slajd)
 • Jeśli mamy konto w systemie – logujemy się poprzez zakładkę Praktyki pielęgniarek i położnych i wybranie (kliknięcie)

Aplikacja dla Praktyk Zawodowych

 • Po lewej stronie klikamy w zakładkę „Inne”, a następnie w

zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?”

 • Ukaże się wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej:
 • Drukujemy wniosek
 • Poprawnie wypełniamy
 • Dostarczamy wniosek do organu rejestrowego:
 • Osobiście : ul. Kościuszki 27/30-32, Bydgoszcz
 • Pocztą
 • Na adres e-mail pwz@oipip.bydgoszcz.pl
 • Organ rejestrowy (OIPiP) nadaje nam uprawnienia do księgi rejestrowej, dzięki którym uzyskujemy dostęp do wniosków o wpis zmian lub wykreślenia działalności leczniczej
 • Wybieramy zakładkę wniosek o wpis zmian lub wykreślenie
 • Załączamy zeskanowane dokumenty, potwierdzające zmiany w działalności leczniczej
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę wpisu do RPWDL , która w 2013r. wynosi 37zł, na konto OIPiP

Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy 88 1500 1360 1213 6004 1987 0000 (z dopiskiem opłata za zmianę wpisu do RPWDL)

Uwaga! Zmiana wpisu dotycząca zakresu i okresu ubezpieczenia NIE PODLEGA OPŁACIE

 • Wniosek podpisujemy przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i wysyłamy przez system
3 je li zak adamy dzia alno lecznicz po raz pierwszy
3. Jeśli zakładamy działalność leczniczą po raz pierwszy:
 • Zakładamy konto w systemie (patrz pierwszy slajd)
 • Logujemy się do systemu
 • Wybieramy zakładkę dla pielęgniarek i położnych
 • Wybieramy wniosek o nowy wpis
 • Wypełniamy poszczególne zakładki:
 • Dane praktyki
 • Miejsca udzielanych świadczeń (w przypadku działalności w przedsiębiorstwie najlepiej skorzystać z wyszukiwarki wpisując nr REGON przedsiębiorstwa)
 • Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu oc – w wolnym polu wpisujemy: ”obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729)”
 • dołączamy skany załączników:
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie oc
 • Prawo wykonywania zawodu (dodatkowo strony, na których są adnotacje)
 • Dyplom specjalizacji – w przypadku praktyki specjalistycznej
 • Zaświadczenia potwierdzające 2-letni przebieg pracy zawodowej i wykluczające 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 6-lat (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i opłacaniu składek , świadectwa pracy)
 • W przypadku praktyki w gabinecie – umowa najmu pomieszczenia oraz opinia sanitarna o spełnieniu warunków umożliwiających świadczenie usług wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL , która w 2013r. wynosi 74 zł, na konto OIPiP

Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy 88 1500 1360 1213 6004 1987 0000 (z dopiskiem opłata za wpis do RPWDL)

 • Podpisujemy wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wysyłamy
 • W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny jest odsyłany przez organ rejestrowy jako „do uzupełnienia”
4 jak uzyska tzw profil zaufany epuap gov pl
4. Jak uzyskać tzw. profil zaufanyepuap.gov.pl
 • Wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w odróżnieniu od podpisu elektronicznego nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 • Aby uzyskać profil zaufany należy:I sposób – dla wszystkich obywateli:1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
 • Lista punktów potwierdzających tożsamość dostępna na platformie ePUAP