slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
רשת תחנות GPS קבועות דו"ח מצב ותכנית הערכות לשימוש עתידי PowerPoint Presentation
Download Presentation
רשת תחנות GPS קבועות דו"ח מצב ותכנית הערכות לשימוש עתידי

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

רשת תחנות GPS קבועות דו"ח מצב ותכנית הערכות לשימוש עתידי - PowerPoint PPT Presentation

dana-tran
96 Views
Download Presentation

רשת תחנות GPS קבועות דו"ח מצב ותכנית הערכות לשימוש עתידי

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. רשת תחנות GPS קבועות דו"ח מצב ותכנית הערכות לשימוש עתידי יום עיון מחקר ופיתוח במרכז למיפוי ישראל 2002-2003 3 ביולי 2003 יוסי מלצר, דר' גרשון שטיינברג, דר' יוסף פוראי, משה רוזנבלום, מרינה קוזקוב – המרכז למיפוי ישראל

 2. באמצעות ציוד זה * בזמן אמת ובכל שטח מדינת ישראל תארו לכם מצב שבו מודד קובע נקודות בדיוק סנטימטרי * מקלט GPS+אנטנה פאלם פיסי תכנה מודם סלולרי נתוני הרשת האקטיבית

 3. האם זה אפשרי בישראל? טכנולוגית - כן. מתי? לאחר פיתוח נושאים גיאודטיים.

 4. התאמת התפתחות הגיאודזיה להתפתחות הטכנולוגיה מזמן הופעתו של ה-GPS "מושכת" טכנולוגיה זאת את הגיאודזיה לשאלות: כיצד למדוד כיצד לחשב מה הדרגה כיצד לבקר מי אחראי עניין זה התחדד כיום בעקבות פיתוח הרשת האקטיבית

 5. מהי רשת הבקרה הגיאודטית האקטיבית ? (בקיצור: הרשת האקטיבית) רשת בקרה גיאודטית המספקת מידע ונתונים רציפים של לוויני GPS , המאפשרת קביעת מיקום יחסי מדויק, בכל מקום, בכל זמן, בשטח מדינת ישראל.

 6. הרשת האקטיבית שלבי ההתפתחות 1992 הפעלת תחנת בר גיורא במסגרת IGS 1995 פרויקט EASTMED (6 תחנות זמניות) 1996 הקמת מערך תחנות הקבע במסגרת G1 (3 ראשונות) 1998 הרחבת המערך במסגרת מפ"י,סל"ה,אונ' ת"א,מכון גיאולוגי,סקריפס 2001 השלמת המערך והעברתו למפ"י (11 תחנות) 2003 הקמת מרכז שליטה ובקרה מודרני באמצעות מכרז

 7. מכרז מס' 2946 במפ"י (2002) היעד: פיתוח הרכיב הטכנולוגי של הרשת האקטיבית נושאי המכרז: מרכז שליטה ובקרה, מערך השדה, קווי התקשורת, אינטרנט, אבטחת המידע זמן גיבושו: שנת עבודה של צוות גיאודזיה במפ"י הזוכה: חב' גשם (שמואל גרוסמן) צוות העבודה: דר' יוסף פוראי, דר' גרשון שטיינברג, דר' אלנה אוסטרובסקי, דר' יעקב טוצ'ין,דר' גלעד אבן צור, משה רוזנבלום, מרינה קוזקוב, עינת סלמון, אלכס קורן, יוסי מלצר, גילי קירשנר, יוסי שרמן.

 8. רשת אקטיבית – יעדים עקרוניים לשמש רשת בקרה גיאודטית מודרנית (אקטיבית) לשמש רשת בקרה גיאודטית לצרכים גיאודינמיים

 9. מבנה הרשת האקטיבית מערך השדה רשת התקשורת מרכז השליטה והבקרה מרכז הפצת הנתונים (אינטרנט)

 10. מערך השדה יולי 2003: 11 תחנות קבועות 2 בתהליך הקמה LAHV

 11. רכיבי הרשת האקטיבית מערך השדה מערך הפצה אינטרנט רשת התקשורת השרתים, התכנה ואבטחת המידע

 12. תכונות עיקריות של מרכז השליטה והבקרה לנהל עד 20 תחנות קבועות בזמן אמת ובאופן סימולטני להכין קבצי RINEX בקצב ובגודל רצוי להעביר את הקבצים לשרת אינטרנט לשדר נתוני זמן אמת לאינטרנט לחשב קואורדינטות של התחנות בזמן אמת להתריע על תקלות

 13. יתרונות הרשת האקטיבית דיוק אחידות פשטות זמינות מחיר

 14. הורדת נתוני הרשת האקטיבית באינטרנט באמצעות אתר מפ"י www.mapi.gov.il באמצעות אתר מחקר www.soi.gov.il ישירות ftp://212.179.11.235/data/RINEX

 15. יעד עיקרי לתכנית הפיתוח 2003-2004 לאפשר למודד להגדיר נקודות בקרה באמצעות הרשת האקטיבית באופן אופטימלי ותיקני

 16. מה צריך לעשות כדי להגשים יעד זה? לעדכן את תקנות המודדים התשנ"ח-1998 ואת הנחיות המנהל וזאת משום שהן אינן נותנות מענה מלא לשימוש נתוני הרשת האקטיבית

 17. תכנית העבודה 2003-2004 כתיבת נהלים מעודכנים לציפוף רשת הבקרה האופקית באמצעות הרשת האקטיבית (ראש הצוות: יוסי מלצר) הגדרת הקשר שבין דאטום הרשת האקטיבית ובין רשת ישראל החדשה (ראש הצוות: יוסי מלצר) כתיבת נהלים מעודכנים לציפוף רשת הבקרה האנכית באמצעות הרשת האקטיבית (ראש הצוות: דר' יעקב טוצ'ין) כתיבת תכנית הפיתוח (טכנולוגית) למערך השליטה והבקרה (ראש הצוות: משה רוזנבלום) הקמת מרכז שירות למודדים ומשתמשים אחרים(ראש צוות:עינת סלמון)

 18. משוב על תכנית הפיתוח באמצעות אתר מחקר www.soi.gov.il

 19. סיכום (חלק א') הפיתוח הטכנולוגי של הרשת האקטיבית בוצע הפיתוח הגיאודטי נמצא לפנינו לאחר יישור הקו המקצועי, אפשר יהיה לנצל את היכולת של הרשת האקטיבית לצרכים גיאודטיים מצפים לקבלת עזרה באמצעות האתר

 20. יעד ל- 01.01.2005 תחנות הקבע = ה"טריגים" הראשיים (והיחידים ?!) של המדינה דיוק של נקודות בקרה חדשות: 1 ס"מ (1 sigma) * שימוש במקלט בודד * משך מדידה קצר באמצעות תחנות וירטואליות VRS))

 21. התאמה למדידות קודמות • חישוב או מדידה של נקודות ששימשו ביסוס לציפוף רשת • הבקרה ב-GPS (כ-1000 נקודות, בד"כ נקודות "U") • 2. חישוב חדש של נקודות הציפוף (כ-25,000 נקודות, רובן בדרגות 5 ,6) • מציאת מקדמי הזזה לכל פרויקט שהתבסס על נקודות הציפוף • 3. תיקון מסד הנתונים הקדסטרי שהתבסס על נקודות הציפוף

 22. תודה רבה על ההקשבה