Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MADDE PowerPoint Presentation

MADDE

144 Views Download Presentation
Download Presentation

MADDE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sıvı Termometresi Termometre örnektir Öz ısı Buharlaşma ısısı İle ölçülür Sıcaklık ayırt edici özelliğidir ayırt edici özelliğidir Mekanik Enerji farklıdır MADDE ISI dönüşür ayırt edici özelliğidir Erime ısısı Arasında akan enerji dönüşür Elektrik Enerjisi olabilir olabilir olabilir açığa çıkarır açığa çıkarır Katı Gaz Sıvı Donma/Yoğuşma Erime/Buharlaşma