De economie van goed en kwaad
Download
1 / 22

Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

De economie van goed en kwaad De zoektocht van economische zingeving van Gilgamesh tot Wall Street van Thomáš Sedl á ček. Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg. Opzet boek. Deel 1:De economie in de oudheid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johan Graafland Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek Universiteit van Tilburg' - dana-holman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Johan graafland hoogleraar economie onderneming en ethiek universiteit van tilburg

De economie van goed en kwaadDe zoektocht van economische zingeving van Gilgamesh tot Wall Streetvan ThomášSedláček

Johan Graafland

Hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek

Universiteit van Tilburg


Opzet boek
Opzet boek

 • Deel 1:De economie in de oudheid

 • Gilgamesh epos / Oude Testament / Oude Griekenland / Nieuwe Testament / Descartes / Mandeville / Smith

 • Deel 2: Mythen in de huidige economie

 • Hebzucht / vooruitgang/onzichtbare hand / homo economicus / dierlijk instinct / wiskunde


Inhoud
Inhoud

 • 20 maart

 • De Mandeville/ hebzucht als noodzaak

 • Adam Smith / vooruitgang / onzichtbare hand en homo economicus

 • Toepassing op kredietcrisis

 • 6 maart

 • Inleiding

 • Centrale these van het Sedlacek’s boek

 • Gilgamesj-epos

 • Het Oude Testament

 • Het Oude Griekenland

 • Het Nieuwe Testament


Wat is economie
Wat is economie?

 • Neo-klassiekebenadering (Lionel Robbins): the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses

  • Kernelement: schaarste

  • DoeleindenzijngegevenCentrale these van sedl ek boek
Centrale these van Sedláčekboek

 • Kennis van mythen en verhalen zijn onmisbaar in economische wetenschap

 • Moderne economische theorieën zijn nieuwe wiskundige vormen van meta-economische verhalen in oude mythen

 • meta-economische verhalen bevatten historische, culturele, psychologische, theologische en filosofische dimensie

 • Al deze verhalen gaan over goed en kwaad

 • Economen moeten toegeven dat economie inherent normatief is


Gilgamesh epos
Gilgamesh epos

 • Oudste bekende werk uit wereldliteratuur (2150 v Chr.)

 • Economische aspecten nooit geanalyseerd

 • Centrale thema: bouw stadsmuur Uruk door Gilgamesh


Economische aspecten
Economische aspecten

 • Mannen mogen vrouwen en kinderen niet meer zien: niet-economische activiteiten en vriendschap zijn ‘improductief’

 • Heilige bomen worden gekapt: natuur wordt tot reservoir van hulpbronnen

 • Opkomst stad: veiligheid  specialisatie, investeren, maar ook afhankelijkheid

 • Rusteloosheid


Oude testament
Oude Testament

 • Gericht op dit leven

 • Vooruitgang: lineair tijdsbegrip (ipv cyclisch); Messias-verwachting

 • Rentmeesterschap: mens moet zorg dragen voor natuur; mens als co-schepper; waardering voor arbeid

 • Moraal doorslaggevende invloed op geschiedenis

  • Rendeert het om het goede te doen?

  • Maar dit is niet het motief om het goede te doen

   • Omwille van het goede zelf (Job); liefde voor God en zijn wet


Stelling
Stelling

Voor goed functioneren van de economie is het voldoende dat mensen uit welbegrepen eigen belang handelen.

Ethiek speelt geen grote rol in de praktijk en dat is ook niet nodig. Belangrijker is goed overheidsbeleid.


Anti ascese
Anti-ascese

 • Armoede is beklagenswaardig (beter dood dan arm, Prediker 4:2)

  • Schaarste is een vloek

  • Armen kennen geen rust

  • Hebben geen vrienden en zijn sociaal geïsoleerd

  • Armen en hun kinderen worden bedreigd met slavernij

  • Armoede ondermijnt het morele karakter

 • Sociaalvangnet

  • Nalezenoogst, maaien van randenakkers

  • Tienden

  • Renteverbod

  • Sabbbatsjaar en kwijtscheldingschulden

  • Jubeljaar


 • Waardering van rijkdom en materieel genot

  Positief

  Rijkdom is een zegen (Gen. 24: 34)

  Ondernemerschap wordt aangemoedigd (Pred. 11: 1-6)

  Het genieten van eten en drinken is een gave (Pred. 5: 18-20)

  Negatief

  Rijkdom geeft zorgen (Pred. 5:11)

  Streven naar rijkdom leidt tot ontevredenheid en onverzadigbaarheid; het is eindeloos (Pred. 5:9)

  Rijkdom bedekt zicht op menselijke kwetsbaarheid (Spr. 18:11)

  Rijkdom maakt mensen arrogant en hard (Spr. 18:23)

  Zucht naar rijkdom veroorzaakt spirituele blindheid (Deut. 8: 11-18)

  Waardering van rijkdom en materieel genot  Welvaart en geluk over de tijd de case van de v s
  Welvaart en geluk over de tijd: de case van de V.S.


  Discussievraag
  Discussievraag

  Wat is volgens u de relatie tussen geluk of menselijk welzijn en inkomen?

  Wat zou de reden kunnen zijn dat in de V.S. het geluk achter gebleven is?

  Ziet u een verband met de boodschap in het Oude Testament?


  Andere voorbeelden
  Andere voorbeelden

  • Respect van privaateigendom:

   • gijzultnietstelen

  • Sabbatsrust: nietonophoudelijkwerken

  • Het verhaal van Jozef

   • Voorbeeld van stabilizatiepolitiek

   • Illustreertdatcorrectievoorspellingennietuitkomenalsgevolg van corrigerendbeleid


  Het oude griekenland
  Het oude Griekenland

  • Epicurus: hedonisme, egoïsme utilisme (Bentham, Mill)

   • Stoicijnen: vrijheid  met weinig tevreden

  • Pythagoras: getallensymboliek  kwantificering

  • Plato: ideeënleer  abstract denken; wiskunde

  • Aristoteles: particulier bezit, deugdenethiek  MAX goede leven (ipv MAX nut)


  Xenophon arbeidsverdeling
  Xenophon: arbeidsverdeling

  • Xenophon

   • Belangvan arbeidsdeling: grootte van de markt

   • Belang van handel; geennulsomspel

   • Behandelbuitenlandsehandelaren met respect

  • Overeenkomstmet Adam Smith

   • Speldenfabriek: arbeidsdelingverhoogt de productiviteit van 1 naar 4800 spelden per dag


  Nieuwe testament
  Nieuwe Testament

  • Economie centraal

   • Van 30 gelijkenissen van Jezus hebben 19 sociaal economische context

  • Centrale thema: vergeving van schulden

   • schuldkwijtschelding

   • nodig om een nieuwe start te kunnen maken

    • Griekenland

    • banken


  Hebben liefde en het kwaad een functie in de economie
  Hebben liefde en het kwaad een functie in de economie?

  • Gods redding door Jezus is gratis

   • Waardevolstedingen in het levenmogennietwordenverkocht

  • In plaats van eigen belang: gebod van de liefde

   • Speltheorie: liefde efficiënter dan oog om oog, tand voor tand

   • Voorkomt een negatieve spiraalwerking

  • Het goede niet mogelijk zonder het kwaad (gelijkenis van het zaad)

   • Moeilijk te onderscheiden

   • Kwade krachten gebruiken voor het goede


  Discussievraag1
  Discussievraag

  Is er eigenlijk wel een rol voor liefde in het economisch verkeer?

  Zo ja, kunt u voorbeelden bedenken?


  Debat vragen opmerkingen stellingen

  Debatvragenopmerkingenstellingen