upravljanje liftova n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upravljanje liftova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upravljanje liftova

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Upravljanje liftova - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Upravljanje liftova. Rješavanje problema upravljanja liftova korištenjem postupka reinforcement learning. Imamagić Emir Kovač Krešimir Živković Ivan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Upravljanje liftova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upravljanje liftova

Sveučilište u Zagrebu

Fakultetelektrotehnikeiračunarstva

Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Upravljanje liftova

Rješavanje problema upravljanja liftova korištenjem postupka reinforcement learning

Imamagić Emir

Kovač Krešimir

Živković Ivan

Kolegij: Strojno učenje

Nastavnik: Doc. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić

2002./2003.

pregled prezentacije
Pregled prezentacije
 • Reinforcement learning
 • Q učenje
 • Upravljanje liftovima
 • Implementacija
reinforcement learning rl
Reinforcement learning (RL)
 • Vrsta strojnog učenja
 • Postupak učenja se zasniva na interakciji učenika sa okolinom – princip pokušaja i pogreške
 • 3 osnovne komponente
  • Agent – samostalni entitet, može perciprati okolinu i izvršavati akcije kojima mijenja stanje okoline i za koje dobiva nagradu
  • Okolina – svijet oko agenta, definiran skupom stanja i pravila o izmjeni stanja i dodjeli nagrade agentu
  • Zadatak – znanje koje agent mora usvojiti
rl karakteristike
RL karakteristike
 • Odgođena nagrada(engl. Delayed reward)
 • Izbor između istraživanja i iskorištavanja (engl. exploration vs. exploatation)
 • Djelomično osmotriv okoliš
 • Cjeloživotno (engl. life-long) učenje
rl formalni model
RL formalni model
 • Markovljev proces odlučivanja (engl. Markov decision process MDP)
 • Okolina – skup stanja S, funkcije δ i r
 • Agent – može percipirati stanje okoline i izvesti akciju iz skup A
 • Strategija π : S → A – odabir akcije za svako stanje
 • Vrijednost nagrade za određenu strategiju i stanje: Vπ(si) = ∑j=0∞γjri+j
 • Optimalna strategija π*: S → A= ona strategija koja maksimizira Vπ za svako stanje iz skupa S
q u enje
Q učenje
 • Definira se funkcija Q :

Q(s, a) = r(s, a) + γV*(δ(s, a))

 • Ili na drugi način :

V*(s’) = maxa (Q(s’, a))

Q(s, a) = r(s, a) + γ maxb (Q(s’, b))

postupak q u enja
Postupak Q učenja
 • Predstavi Q fukciju sa aproksimacijom O
 • Vrijednosti O funkcije predstavi tablicom stanje/akcija
 • Sve vrijednosti aproksimacije O postavi na 0
 • Ponavljaj sljedeće korake :
  • osmotri stanje s i izvedi akciju a
  • primljena nagrada je r
  • osmotri novo stanje s’
  • obnovi vrijednost O(s, a) = r + γ maxbO(s’, b)
  • s ← s’
problemi q u enja
Problemi Q učenja
 • Kako odabrati akciju a ?
  • Akciju sa maksimalnom vrijednosti O
   • Vodi u lokalni minimum
  • Vjerojatnosni pristup – uvesti funkciju : P(a/s) = kQ(s, a) / ∑bkQ(s, b)
   • Za veće k stanja sa većim O - iskorištavanje
   • Za manje k stanja sa manjim O - istraživanje
 • Kako primjeniti naučeno na širi skup primjera ?
  • moguće rješenje : neuronska mreža
upravljanje liftovima
Upravljanje liftovima
 • Crites i Barto (1996) – naučiti liftove da poslužuju putnike u minimalnom vremenu
 • Model : 4 lifta u zgradi sa 10 katova :
definicija problema
Definicija problema
 • Liftovi imaju sljedeća ograničenja :
  • Lift mora stati na katu ukoliko to putnik u liftu zahtjeva
  • Lift može promjeniti smjer tek kada izađe posljednji putnik u trenutnom smjeru
  • Lift ne staje na katu ako je neki lift već stao na tom katu
  • Ukoliko u isto vrijeme dolazi više zahtjeva lift odabire smjer gore
  • Lift može stati na katu samo ukoliko to putnik (u hodniku ili liftu) zahtjeva
 • Jedina odluka :

da li će na nekom katu na kojem je putnik u hodniku stisnuo poziv stati ili će nastaviti vožnju

oblik nagrade
Oblik nagrade
 • U praksi se koristi više oblika :
  • Prosječno vrijeme čekanja svih putnika u hodniku
  • Prosječno vrijeme čekanja svih putnika do dolaska do željenog kata
  • Postotak putnika koji čeka lift dulje od 1 minute
  • Prosjek kvadrata vremena čekanja svih putnika u hodniku
   • najpravednije je prema svim putnicima
postupak u enja
Postupak učenja
 • Modificirano Q učenje
  • Odluke se donose u diskretnim trenutcima
  • Nagrada je kontinuirana funkcija vremena
  • Okolina kontinuirano mijenja stanje
 • Obnavljanje aproksimacije Q funkcije:

∆O(s, a) = α( R(t ) + e-β(t2 - t1) minb{O(s', b)} - O(s, a) )

(u originalu : O(s, a) =r + γ maxbO(s’, b))

u enje funkcije q
Učenje funkcije Q
 • Funkcija Q je učena neuronskom mrežom
 • Neuronska mreža ima :
  • 69 ulaznih neurona
  • 20 skrivenih neurona
  • 2 izlazna neurona – po jedan za svaku akciju (stati i nastaviti)