prameny pr va es n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prameny práva ES PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prameny práva ES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Prameny práva ES - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Prameny práva ES. Prameny práva. Definice – v určité formě vyjádřené právo Dělení - psané, nepsané - institucionální, hmotné - primární, sekundární Dělení podle právní síly. Prameny práva. odlišná charakteristika pramenů prvního a druhého a třetího pilíře

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prameny práva ES' - damon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prameny pr va
Prameny práva
 • Definice – v určité formě vyjádřené právo
 • Dělení - psané, nepsané

- institucionální, hmotné

- primární, sekundární

 • Dělení podle právní síly
prameny pr va1
Prameny práva
 • odlišná charakteristika pramenů prvního a druhého a třetího pilíře
 • I. – nadnárodní charakter
 • II. a III. – mezivládní spolupráce
prameny pr va es1
Primární právo

Zakládací smlouvy

Přílohy

Doplňky

Protokoly

Novelizace

Prameny práva ES
prameny pr va es2
Prameny práva ES
 • definuje cíle ES, instituce a jejich pravomoci a zákonodárné, výkonné a soudní procesy, které charakterizují právo ES a jeho implementaci
 • rovněž smlouvy o přistoupení dle čl. 49 SEU
prameny pr va es3
Prameny práva ES
 • změny dle čl. 48 SEU
  • jednomyslný souhlas všech členských států na zasedání Evropské rady a ratifikace všemi členskými státy vsouladu sjejich ústavními předpisy
prameny pr va es4
Prameny práva ES
 • Smlouva o založení ESUO (Pařížská smlouva) – 1951 (1952)
 • Smlouva o založení EHS (Římská smlouva) – 1957 (1958)
 • Smlouva o založení Euratom (Římská smlouva) – 1957 (1958)
 • Dohoda oorgánech společných pro Evropská společenství– 1957 (1958)
 • Slučovací smlouva – 1965
 • Smlouva o změně určitých rozpočtových předpisů– 1970 (1971)
 • Smlouva o přistoupení Velké Británie, Irska a Dánska – 1972 (1973)
 • Smlouva o změně určitých finančních předpisů– 1975
 • Smlouva o přistoupeníŘecka – 1979 (1981)
prameny pr va es5
Prameny práva ES
 • Smlouva pozměňující Smlouvy o založení Evropských společenství s ohledem na Grónsko – 1984 (1985)
 • Smlouva o přistoupeníŠpanělska a Portugalska – 1985 (1986)
 • Jednotný evropský akt – 1986 (1987)
 • Smlouva o EU (Maastrichtská smlouva) – 1992 (1993)
 • Smlouva o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska – 1994 (1995)
 • Amsterdamská smlouva – 1997 (1999)
 • Smlouva zNice – 2001 (2003)
 • Smlouva o přistoupeníČR, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (Athénská smlouva) – 2003 (2004)
 • Smlouva o Ústavě pro Evropu – 2004
 • Smlouva o přistoupení Bulharska a Rumunska – 2005
prameny pr va es6
Prameny práva ES
 • Podle současného trendu je možné mezi primární nepsané právo určitým způsobem zařadit rovněž obecné právní zásady (principy), které vycházejí z právních řádů členských států EU
prameny pr va es7
Sekundární právo – čl. 249 SES

Nařízení

Směrnice

Rozhodnutí

Doporučení

Stanoviska

Prameny práva ES
prameny pr va es8
Prameny práva ES
 • Atypické sekundární prameny
  • opatření
  • usnesení
  • prohlášení
  • pravidla
  • programy
  • hlavní směry atd.
prameny pr va es9
Prameny práva ES
 • posuzovány vždy podle obsahu (16 a 17/62 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes a další v. Rada [1962] ECR 471)
prameny pr va es10
Prameny práva ES
 • vydávány Radou, Radou s Parlamentem nebo Komisí
 • odůvodnění (čl. 253 SES)
 • publikace v Úředním věstníku EU
 • účinnost ve stanovené datum nebo 20 dní po publikaci
prameny pr va es11
Prameny práva ES
 • Nařízení (např. 20/2004)
  • má obecnou působnost
  • závazné v celém rozsahu
  • přímo použitelné ve všech čl. státech
  • čl. státy jej nemohou prováděcím předpisem včleňovat do svého pr. řádu (94/77 Fratelli Zerbone Snc v. Amministrazione delle Finanze dello Stato [1978] ECR 99)
prameny pr va es12
Prameny práva ES
 • Směrnice (např. 2004/20)
  • závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům
  • implementační lhůta
prameny pr va es13
Prameny práva ES
 • Rozhodnutí (např. 2006/38)
  • závazné v celém rozsahu pro své adresáty
 • Doporučení a stanoviska
  • nemají právně závazný charakter
  • C-322/88 Grimaldi – národní soudy musejí brát doporučení v úvahu jako výkladový prostředek při rozhodování sporů
dal prameny
Další prameny
 • Rozhodnutí SD - ?
 • Obyčej (usus longeavus a opinio iuris)
 • Obecné právní zásady
 • Terciální právo - ?
 • Vnější smlouvy
 • Smíšené smlouvy
dal prameny1
Další prameny
 • Rozhodnutí SD
  • SD není svými rozhodnutími vázán
  • nejsou závazná ani pro jiné subjekty než pro ty, kterým bylo rozhodnutí určeno
  • působí silou své přesvědčivosti
dal prameny2
Další prameny
 • Terciální právo
  • mezinárodní smlouvy, které mezi sebou uzavírají členské státy k plnění úkolů, které stanovuje evropské právo nebo k usnadnění fungování EU
  • zejména čl. 293 SES
  • Např. původní Schengenské dohody, Bruselská úmluva o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních
dal prameny3
Další prameny
 • Vnější smlouvy
  • mezinárodní smlouvy uzavírané ES se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi
  • dohody o přidružení, o spolupráci, obchodní dohody
  • zejména čl. 300 SES
  • vyjednává Komise, podepisuje Rada
dal prameny4
Další prameny
 • Vnější smlouvy
  • 181/73 Haegeman
   • smlouvy uzavřené mezi ES a třetími státy nebo mezinárodními organizacemi podle čl.300 SES tvoří od okamžiku, kdy vstoupí vplatnost, integrální součást komunitárního práva. Podle odst. 7 tohoto článku jsou takovéto smlouvy závazné pro orgány ES i pro členské státy
dal prameny5
Další prameny
 • Smíšené smlouvy
  • mezinárodní smlouvy uzavírané společně ES a členskými státy se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi
  • např. smlouva s WTO, smlouva o EHP
  • 12/86 Demirel – také součástí komunitárního práva
prameny pr va eu
Primární právo

- Smlouva o EU

Sekundární právo

- II. a III. pilíř

Prameny práva EU
prameny pr va eu1
II. pilíř – čl.12 an SEU

Zásady a obecné směry

Společné strategie

Rozhodnutí

Společné akce

Společné postoje

III. pilíř – čl. 34 SEU

Společné postoje

Rámcová rozhodnutí

Rozhodnutí

Opatření

Úmluvy

Prameny práva EU