ma opolskie regionalne centrum informacji europejskiej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Finansowe wsparcie europejskiego sektora MSP – granty, pożyczki, gwarancje. Unijne dotacje na e-biznes. DEFINICJA MSP. DOTACJE NA E-BIZNES Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej' - damita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ma opolskie regionalne centrum informacji europejskiej
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Finansowe wsparcie europejskiego sektora MSP – granty, pożyczki, gwarancje. Unijne dotacje na e-biznes

slide3

DOTACJE NA E-BIZNES

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

slide4

Źródło: strona internetowa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl

dlaczego warto korzysta z unijnych dotacji na e us ugi
Dlaczego warto korzystać z unijnych dotacji na e-usługi?

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Działanie 8.1 PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" w całym okresie 2007-2013 zostało przeznaczone 390 mln euro.

Te środki zostaną rozdysponowane w formie bezzwrotnej pomocy między przedsiębiorców, których wnioski o dofinansowanie spełnią merytoryczne i formalne kryteria przyznawania dotacji i zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą.

Warto więc poświęcić czas – firma, która zgłosi do dofinansowania dobrze przygotowany, przemyślany, innowacyjny projekt, ma realne szanse na zdobycie dotacji.

dzia anie 8 1 po ig
Działanie 8.1 PO IG

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02

www.parp.gov.pl

na co mo na pozyska fundusze
Na co można pozyskać fundusze?

projekty mające na celu

świadczenie usług drogą elektroniczną

(usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług

Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

us uga cyfrowa
Usługa cyfrowa

Usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informatycznych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

e us ug nie jest
E-usługą nie jest:
 • Usługa nadawcza radiowa i telewizyjna
 • Usługa telekomunikacyjna
do e us ug nie zaliczamy
Do e-usług nie zaliczamy:

Dostawy następujących towarów i świadczenia następujących usług:

 • Towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie
 • Płyty CD, DVD, dyskietki i inne nośniki
 • Gry na płytach CD
 • Usługi świadczone przez prawników lub doradców finansowych, którzy udzielają porad klientom za pomoca poczty elektronicznej

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

do e us ug nie zaliczamy1
Do e-usług nie zaliczamy:
 • Usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej
 • Usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego
 • Hurtownie danych off-line
 • Dostęp do Internetu
 • Usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie
 • Konwencjonalne usługi aukcyjne
 • Usługi telefoniczne świadczone przez Internet

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

produktem cyfrowym jest
Produktem cyfrowym jest:

Plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej

beneficjenci dzia ania 8 1
Beneficjenci Działania 8.1

O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub maliprzedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.

procent wsparcia
Procent wsparcia

Wielkość  wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

poziom dofinansowania
Poziom dofinansowania

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach  Działania 8.1 nie może być:

niższa niż 20 000 PLN

i nie może  przekroczyć 1 000 000PLN

nab r wniosk w
Nabór wniosków

W ramach Działania 8.1 PO IG w 2010 r. uruchomiony zostanie jeden konkurs wniosków o dofinansowanie.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 15 lipca 2010 r.
 • Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 30 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
regionalne instytucje finansuj ce rif
Regionalne Instytucje Finansujące RIF

W województwie małopolskim RIFem jest:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (RIF) współpracującym przy wdrażaniu programów adresowanych do przedsiębiorstw. MARR zaangażowana jest ponadto we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działania: 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2

slide18
MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Kordylewskiego 1131-542 Kraków

tel. 12 617 66 42

www.marr.pl

warto odwiedzi
Warto odwiedzić

Portal innowacji PARP

Portal web.gov.pl jest elementem projektu systemowego PARP, którego celem jest popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

pozyskiwanie finansowania i wsparcia
Pozyskiwanie finansowania i wsparcia

Dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie w kontekście zakładania przedsiębiorstwa lub rozszerzania jego działalności. UE zapewnia małym firmom finansowanie w różnych formach - dotacji, pożyczek, a w niektórych przypadkach gwarancji. Ponadto UE finansuje określone projekty.

Finansowanie UE można podzielić na dwie kategorie:

 • finansowanie bezpośrednie w formie dotacji
 • finansowanie pośrednie poprzez krajowych i lokalnych pośredników
si dmy program ramowy na rzecz bada i rozwoju technologicznego
Siódmy Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego

7. Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego (7. PR) zwraca w wielu różnych programach szczególną uwagę na MŚP: „Współpraca" (ok. 32,3 mld euro), „Pomysły" (ok. 7,5 mld euro), „Ludzie" (ok. 4,7 mld euro) oraz „Możliwości" (ok. 4 mld euro).

Krajowy Punk Kontaktowy

ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa

tel. 22-828-74-83

www.kpk.gov.pl

si dmy program ramowy na rzecz bada i rozwoju technologicznego2
Siódmy Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju technologicznego

Więcej szczegółów:

http://cordis.europa.eu/fp7

program ramowy na rzecz konkurencyjno ci i innowacji cip
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), wspiera działalność innowacyjną (w tym innowacje ekologiczne), zapewnia lepszy dostęp do środków finansowych oraz świadczy usługi wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym.

Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
 • Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP)
 • Inteligentna energia - program dla Europy (IEE)

Na CIP składają się trzy programy operacyjne:

kredyty unijne dla ma ych i rednich przedsi biorstw
Kredyty unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Unia Europejska (UE) wspiera finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mające na celu pomoc w rozpoczęciu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.

Kto się kwalifikuje?

O kredyt ubiegać się mogą MŚP, które spełniają kryteria określone przez Komisję Europejską dla potrzeb programu CIP.

1. Firmy zatrudniające do 250 pracowników

2. Firmy, których obroty nie przekraczają 50 mln EUR lub których suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR

3. Firmy uznawane za MŚP w rozumieniu przepisów prawa europejskiego.

slide28

Komisja Europejska

Komisja Europejska wykorzystuje fundusze Unii Europejskiej do tworzenia wspierającego MŚP programu CIP.

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny jest pierwszym ogniwem łańcucha podziału ryzyka. Dzieli się ryzykiem związanym z kredytami dla MŚP z instytucjami finansowymi, które są pośrednikami finansowymi CIP.

POŚREDNIK FINANSOWY PROGRAMU CIP MOŻE UDZIELAĆ MŚP GWARANCJI KREDYTOWYCH   W RAMACH WSPÓŁPRACY z innymi instytucjami finansowymi uczestniczącymi w mechanizmie podziału ryzyka

POŚREDNIK FINANSOWY PROGRAMU CIP MOŻE BEZPOŚREDNIO UDZIELAĆ KREDYTÓW MŚP

lub

MSP

program ramowy na rzecz konkurencyjno ci i innowacji cip1
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Więcej szczegółów:

http://www.access2finance.eu

http://ec.europa.eu/cip/index_pl.htm

granty komisji europejskiej
Granty Komisji Europejskiej

Jak aplikować?

Procedury składania wniosków określone są w Calls for Proposals dla konkretnych programów. Aplikacja odbywa się do określonej agencji wykonawczej.

Komisja dokonuje bezpośredniego wsparcia finansowego w formie dotacji na rzecz projektów i organizacji, które sprzyjają interesom UE lub przyczyniają się do realizacji polityki.

http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/

enterprise europe network
Enterprise Europe Network

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ul. Floriańska 331-019 Krakówtel.: 48124221866e-mail: szkola@iph.krakow.plwww.iph.krakow.pl

http://www.een.org.pl/

wi cej informacji
Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/small-business

slide33

ul. Mikołajska 4, Kraków

tel. 12 421 33 15, 12 42 30 15

sekretariat@regiony.org.pl

www.centrum.krakow.pl