1 / 12

Основні орієнтири виховання Початкова школа

Основні орієнтири виховання Початкова школа. Психологічні вікові особливості:. потреба в спілкуванні з людьми; в емоційному контакті, визнанні; оцінці своїх дій та вчинків; виявленні власних позицій у ставленні до інших; потреба в дружбі, товариськості, самоповазі;

damita
Download Presentation

Основні орієнтири виховання Початкова школа

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Основні орієнтири вихованняПочаткова школа

 2. Психологічні вікові особливості: • потреба в спілкуванні з людьми; • в емоційному контакті, визнанні; • оцінці своїх дій та вчинків; • виявленні власних позицій у ставленні до інших; • потреба в дружбі, товариськості, самоповазі; • набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.

 3. Педагогічні завдання • вирізняти мотив вчинку дитини, даючи можливість емоційного “переживання” разом із практичним застосуванням отриманих знань; • формувати ядро особистості (моральні почуття, цінності, переконання); • вчити не лише виконувати вимоги колективу, а й брати активну участь у постановці вимог, виборі доручень; • спрямовувати роботу на корекцію недоліків у поведінці .

 4. Ціннісне ставлення до себе Передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно – душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

 5. Ціннісне ставлення до свого фізичного “Я” Урок физкультури День здоров’я Прибирання шкільної території

 6. Ціннісне ставлення до свого психічного “Я” Робота в групах Робота в парах Змагання команд

 7. Ціннісне ставлення до свого соціального “Я” Всеукраїнські конкурси Свято осені

 8. 65 років Великої Перемоги Конкурс патріотичної пісні Дробицький яр Зустріч з ветеранами Екскурсія до дрогобицького яру Покладання квітів

 9. CПІЛЬНИЙ ВІДПОЧИНОК На природі День народження

 10. Наші екскурсії Кінологічний центр Харківський музей природи Чайна фабрика “Ахтад” Харківський планетарій

 11. Родинні свята Українські вечорниці

 12. Дякуємо за увагу!

More Related