rekrutacja 2003
Download
Skip this Video
Download Presentation
REKRUTACJA 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

REKRUTACJA 2003 - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

REKRUTACJA 2003. KOMUTEROWY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA POZNANIA. DOŚWIADCZENIA ORGANIZACYJNE. Co będzie decydować o sukcesie nowego systemu?. 1. Przekonanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o celowości wprowadzenia systemu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REKRUTACJA 2003' - damien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rekrutacja 2003

REKRUTACJA 2003

KOMUTEROWY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

MIASTA POZNANIA.

DOŚWIADCZENIA ORGANIZACYJNE

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

co b dzie decydowa o sukcesie nowego systemu
Co będzie decydować o sukcesie nowego systemu?

1. Przekonanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o celowości wprowadzenia systemu.

2. Opracowanie dobrych założeń do systemu.

3. Dobrze zorganizowana rekrutacja czyli dobra współpraca między zainteresowanymi (dyrektorzy szkół, Wielkopolski Kurator Oświaty, programiści PCSS, media).

4. Dobrze działający program.

5. Pełna wiedza o nowym systemie przekazana gimnazjalistom i ich rodzicom.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

za o enia
ZAŁOŻENIA

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide4
Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 grudnia 2002

1. Uczeń ma prawo złożyć dokumenty do co najwyżej trzech szkół, ale może wybrać dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach.

2. Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide5
3. Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z wybranych przez siebie oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału (Zgoda MENiS)

4 . Na liście przyjętych do oddziałów nie mogą znaleźć się kandydaci z mniejszą liczbą punktów, niż kandydat, który został w procesie rekrutacji odrzucony, a którego wybór dotyczył tego oddziału.

5. Optymalny przydział uczniów do oddziałów uwzględniający ich preferencje i liczbę punktów.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

organizacja rekrutacji
ORGANIZACJA REKRUTACJI

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide7
Rozpoczęcie prac nad systemem przy udziale pracowników Wydziału Oświaty, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektorów poznańskich szkół ponadgimnazjalnych i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego – od grudnia 2002r.

2. Przygotowanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych miasta Poznania i powiatu poznańskiego (każdy uczeń gimnazjum otrzymał bezpłatnie taki informator w lutym 2003r.)

3. Udział w Targach Edukacyjnych – 22 – 23 luty 2003r.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide8
4. Kampania informacyjna – luty – maj 2003r:

- stała informacja na stronach internetowych Urzędu Miasta: www.city.poznan.pl/oswiata

  • narady z dyrektorami szkół gimnazjalnych miasta Poznania i powiatu poznańskiego
  • informacje w lokalnej prasie
  • uruchomienie telefonów informacyjnych w Wydziale Oświaty
  • dyżury telefoniczne w prasie poznańskiej
  • informacje dla dyrektorów gimnazjów
  • informacje dla uczniów i rodziców

5. Stała współpraca Wydziału Oświaty z PCSS

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

faza wst pna
FAZA WSTĘPNA

UCZEŃ PODEJMUJE DECYZJĘ

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide10
Formularz zgłoszeniowy

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide11
Najbardziej interesuje mnie

1D w II LO

jeżeli się nie dostanę to 1C

SZKOŁA ODDZIAŁ

II LO 1D

II LO 1C

IV LO 1C

XIV LO 1C

IV LO 1F

IV LO 1H

XIV LO 1E

... ...

Interesuję się przedmiotami ścisłymi, więc następnym oddziałem niech będzie 1C w IV LO

Jeżeli się nie dostanę do oddziałów z przedmiotami ścisłymi to chcę się uczyć języków.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

etap pierwszy
ETAP PIERWSZY

UCZEŃ

DOSTARCZA DOKUMENTY DO WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE SZKÓŁ

termin od 16 kwietnia do 16 maja 2003r.

Dokumenty:

( należało złożyć zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły)

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide13
1. “Kartę pomocniczą” przygotowaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla całego województwa wielkopolskiego.

2. Formularz zgłoszeniowy

„PODANIE O PRZYJECIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ” – przygotowany specjalnie dla systemu i pobierany w gimnazjum , szkole ponadgimnazjalnej lub na stronie internetowej Urzędu Miasta www.city.poznan.pl/oswiata

3. Kwestionariusz osobowy.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

dodatkowe za wiadczenia
DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA:

4. Zaświadczenie lekarskie wymagane dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

5. Zaświadczenie lekarskie i opinię trenera wymagane dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół sportowych.

6. Zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu testu językowego w przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide15
7. Zaświadczenie o przysługujących mu preferencjach wynikających z rozporządzenia MENiS “W sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych”.

8. Oświadczenie o praktyce dla pracowników młodocianych.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

etap drugi
ETAP DRUGI

UCZEŃ

ZMIENIA DECYZJĘ

O WYBORZE SZKOŁY

Wypełnione ponownie dokumenty kandydat składał w szkole pierwszego wyboru w terminie

do 13 czerwca 2003r. do godz. 15.00

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

informacja na stronach internetowych urz du miasta
Informacja na stronach internetowych Urzędu Miasta

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

etap trzeci
ETAP TRZECI

UCZEŃ

DOSTARCZA ŚWIADECTWO

termin od 18 czerwca do 21 czerwca 2003r. godz. 13.00

Kandydat dostarczał kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kolejno do wybranych przez siebie szkół zaczynając od szkoły ostatniego wyboru.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

dzia ania wydzia u o wiaty w fazie wst pnej rekrutacji
Działania Wydziału Oświaty w fazie wstępnej rekrutacji

-Dzięki firmie PCSS było możliwe stałe monitorowanie liczby kandydatów w poszczególnych oddziałach.

- Na stronach internetowych Urzędu Miasta umieszczona była aktualna lista obłożenia miejsc w poszczególnych szkołach i oddziałach.

- Informacja o kandydatach do poszczególnych oddziałów pozwoliła Wydziałowi Oświaty i dyrektorom szkół przeprowadzić wstępną analizę celowości otwarcia dodatkowych oddziałów lub zamknięcia tych, do których było bardzo małochętnych.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

rekrutacja w a ciwa
REKRUTACJA WŁAŚCIWA

- Spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 22 czerwca 2003r. w siedzibie PCSS,

- Uruchomienie programu,

- Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

- Stworzenie list kandydatów do oddziałów.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

etap ko cowy
ETAP KOŃCOWY

24 czerwca 2003r. godz. 9.00

(jeden dzień wcześniej niż przewidywano)

W każdej szkole zostały wywieszone listy:

- kandydatów przyjętych do oddziału w danej szkole,

- przyjętych w innej szkole,

- nieprzyjętych oraz

- listy wolnych miejsc w szkołach na terenie Poznania.

Równocześnie od godz. 9.00 kandydaci mogli sprawdzić swoje dane w Internecie.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide22
Kandydat potwierdzał wolę nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwatermin od25 czerwca do 27 czerwca 2003r. godz. 12.00

30 czerwca 2003r. o godz. 9.00

SZKOŁY OGŁOSIŁY LISTY PRZYJĘTYCH DO POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

co da system
CO DAŁ SYSTEM

Jednolitość i czytelność regulaminu rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania

Sprawnie technicznie przeprowadzenie rekrutacji i zapewnienie większej liczbie kandydatów miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych w pierwszym naborze. ( 90% przyjętych w pierwszym naborze)

Optymalny przydział uczniów do oddziałów uwzględniający ich preferencje i liczbę punktów.

Spokój społeczny

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

statystyki
STATYSTYKI

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

preferencje uczni w przy sk adaniu dokument w do szk
Preferencje uczniów przy składaniu dokumentów do szkół

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

liczba przyj tych uczni w typami szk
Liczba przyjętych uczniów typami szkół

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

przedmioty wiod ce w lo
Przedmioty wiodące w LO

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

j zyki w lo
Języki w LO

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

zawody w technikach
Zawody w technikach

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

profile w lp
Profile w LP

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

zawody zsz
Zawody ZSZ

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide32
Gazeta Wyborcza - czerwiec 2003r.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

slide33
Gazeta Wyborcza - czerwiec 2003r.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

ad