upravljanje rizicima u me unarodnoj razmjeni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni. Zoran Wittine, asistent Katedra za međunarodnu ekonomiju. Razvoj teorije vjerojatnosti. Isprva je proučavana iz religioznih (manje) i kockarskih (više) razloga

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni' - damian-snow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upravljanje rizicima u me unarodnoj razmjeni

Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni

Zoran Wittine, asistent

Katedra za međunarodnu ekonomiju

razvoj teorije vjerojatnosti
Razvoj teorije vjerojatnosti
 • Isprva je proučavana iz religioznih (manje) i kockarskih (više) razloga
 • Motivacija - čovjekova težnja za sigurnošću i pokušaji da razumije zakone koji vladaju u prirodi
 • Mahabharata i Talmud
 • MarcusCornelius Fronto: “Sagradili smo tisuću hramova Sreći, a nijedan hram Razumu”
 • J. Bernoulli – definira vjerojatnosta priori i a posteriori
razvoj korporativnog upravljanja rizicima
Razvoj korporativnog upravljanja rizicima
 • Korporativno upravljanje rizicima razvija se tek od 50-ih godina 20.stoljeća, no prave zamahe dobiva 20 godina kasnije:
  • Propast sustava fiksnih deviznih tečajeva 1971.
  • Naftni šokovi 1973.
  • Crni ponedjeljak 1987. (u jednom danu ulagači izgubili 1 000 000000000 američkih dolara)
  • Japanska, Azijska i Ruska kriza 1989., 1997. te 1998.
  • Teroristički napad na WTC 2001.
 • Jedna stvar povezuje sve navedene događaje! Koja?
 • Globalizacija i deregulacija
odre enje rizika i srodnih pojmova
Određenje rizika i srodnih pojmova
 • Utjecaj neizvjesnosti na ciljeve, pri čemu pod utjecajem podrazumijevamo pozitivno ili negativno odstupanje od očekivanog, a ciljeve sagledavamo u širem smislu, kako s obzirom na aspekte (financijski, marketinški, društveni i drugi), tako i s obzirom na njihov značaj odnosno organizacijsku razinu na kojoj se ostvaruju (strateški, taktički, operativni, projektni i dr.). Neizvjesnost se odnosi na nedostatak informacija povezanih s razumijevanjem nekog događaja, posljedica koje izaziva ili vjerojatnosti njegovog nastupa.
 • Ugroza/šteta (eng. Harm)
 • Prijetnja (eng. Threat ili Hazard)
rizik i neizvjesnost1
Rizik i neizvjesnost

Rizik

0<p<1

Čisti

Špekulativni

Osigurljiv

Neosigurljiv

Osobni

rizik

Imovinski

rizik

Rizik od odgovornosti

izvori i posljedice rizika1
Izvori i posljedice rizika
 • Izvor rizika određuje i posljedicu njegovog nastupa, te samim time i metode i sustav upravljanja takvim rizikom
 • Unutarnji (inherentni poduzeću, npr. rizik likvidnosti ili R&D-a) i vanjski (u poslovnom okruženju poduzeća, npr. rizici zemlje) izvori
 • Poduzeće ima izravan utjecaj na izvore rizika unutar poduzeća, dok će na rizike koji proizlaze iz vanjskih izvora u pravilu teško moći aktivno utjecati. Ipak i u ovom slučaju utjecajpoduzeća je moguć, ali ovisi o mnogim varijablama (npr. tržišni položaj poduzeća, razvijenost tržišnog, gospodarskog i političkog sustava na kojemu poduzeće djeluje, poznavanje konkurencije, povezanost s političkim subjektima i dr.).
rizici poslovanja
Rizici poslovanja

Poslovni rizici

Ne-poslovni rizici

Rizici poslovnih odluka

Ostali rizici

Financijski rizici

Strateški rizik

Reputacijski rizik

Tržišni rizik

Rizik proizvoda

Regulatorni i politički rizik

Rizik likvidnosti

Rizik marketinga

Kreditni rizik

Rizik organizacije

Operativni rizik

Rizici poslovnog okruženja

Makroekonomski r.

Rizik konkurencije

Rizik tehnologije

subjektivnost u odlu ivanju
Subjektivnost u odlučivanju
 • Znanstvene teorije aksiomatski su pretpostavljale da ljudi u procesu donošenja odluka koriste sve dostupne informacije s ciljem donošenja optimalne odluke, te da su općenito racionalni u procesu donošenja odluka.
 • Upravljanje rizicima je iracionalno u ekonomskom smislu zbog toga što većina ili gotovo svi subjekti na tržištu loše procjenjuju veličinu i vjerojatnost nastupa različitih rizika.
 • Najslabija karika sustava za upravljanje rizicima jest ljudski faktor zbog toga što ljudi „nisu sposobni ispravno prosuđivati rizike“
subjektivnost u odlu ivanju1
Subjektivnost u odlučivanju
 • Glavna implikacija subjektivnosti jest u tome da individualne karakteristike donositelja odluke izravno utječu na procjenu vjerojatnosti i donošenje odluke.
 • Percipiranje rizika je kompleksan proces. Subjektivnost u percepciji rizika ovisi o četiri utjecajna čimbenika:
  • Načinu na koji razumijemo rizik,
  • Percepciji dobiti i gubitka,
  • Kognitivnoj pristranosti i
  • Obilježjima ličnosti.
subjektivnost u odlu ivanju2
Subjektivnost u odlučivanju

NAČIN NA KOJI RAZUMIJEMO RIZIK

 • Vjerojatnost nastupa i veličina utjecaja ključne su dimenzije rizika, no da li donositelji odluka vode računa samo o njima?
 • Dvije su dodatne komponente koje utječu na to kako ljudi razumijevaju rizik, a to su čimbenik straha (subjektivni stav donositelja odluke o tome koliko se boji posljedica nastupa određenog rizika)i čimbenik kontrole (subjektivna procjena donositelja odluke o tome koliko samostalno može utjecati na nastup rizika i njegove posljedice).
 • Primjeri?
subjektivnost u odlu ivanju3
Subjektivnost u odlučivanju

PERCEPCIJA DOBITI I GUBITKA

 • Ljudi su skloniji prihvaćati veće rizike u područjima percipiranih gubitaka, dok će suprotno vrijediti za područje percipiranih dobitaka.
 • Snažnije reagiraju na gubitak od dobitka u istom iznosu
 • Skloni precjenjivanju malih vjerojatnosti, a podcjenjivanju velikih vjerojatnosti
 • Percepcija dobitka ili gubitka ovisi o vrijednosti koju je donositelj odluke postavio kao referentnu točku, a koja je najčešće posve iracionalno utemeljene.
subjektivnost u odlu ivanju4
Subjektivnost u odlučivanju

KOGNITIVNA PRISTRANOST

 • Osobno sustavno iskrivljenje percepcije
 • Uvjetovana je načinom razmišljanja gdje ljudi koriste pravila ili prečace kako bi ubrzali odlučivanje i pojednostavili donošenje kompleksnih odluka.
 • Dostupnost informacija; pristranost potvrđivanja i iluzija kontrole
subjektivnost u odlu ivanju5
Subjektivnost u odlučivanju

OBILJEŽJA LIČNOSTI

 • Utječu na percepciju nekog događaja kao prilike ili prijetnje, odnosno izravno formiraju sklonost ili averziju prema rizicima
 • Osobe visoko rizičnog profila podcjenjuju nastup i veličinu rizika
 • Karakteristike visoko rizičnog profila: otvorenost, potraga za uzbuđenjem, tvrdoglavost, te niske razine emotivnosti i savjesnosti.
upravljanje subjektivno u u odlu ivanju
Upravljanje subjektivnošću u odlučivanju
 • S ciljem upravljanja vlastitom subjektivnošću u procesu odlučivanja, za donositelja odluka je prvenstveno najvažnije da prepozna čimbenike koji dovode do navedene subjektivnosti kako bi poboljšao vlastiti proces odlučivanja.
 • Svrha upravljanja vlastitom subjektivnošću nije postavljanje konzervativnog odnosa prema preuzimanju rizika, već preuzimanje rizika shodno objektivnim čimbenicima njegova nastupa i mogućnostima upravljanja.
 • Kako upravljanje vlastitom subjektivnošću u velikoj mjeri uključuje adaptacije u psihološkim karakteristikama osoba, događa se prilično rijetko jer te karakteristike zajedno predstavljaju integralnu cjelinu, te svaka osoba nesvjesno pruža veliki otpor takvim promjenama.