Csehorsz g s az integr ci
Download
1 / 18

Csehország és az integráció - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Csehország és az integráció. – egy tanulmányút tapasztalatai – Dóczi-Vámos Gabriella [email protected] Az előadás tartalma. A pályázati kontextus A megpályázott projekt leírása Amit az oktatási rendszerről tanultunk Amit az SNI-vel kapcsolatos törvényekről tanultunk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Csehország és az integráció' - damia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Csehorsz g s az integr ci

Csehország és az integráció

– egy tanulmányút tapasztalatai –

Dóczi-Vámos Gabriella

[email protected]


Az el ad s tartalma
Az előadás tartalma

 • A pályázati kontextus

 • A megpályázott projekt leírása

  • Amit az oktatási rendszerről tanultunk

  • Amit az SNI-vel kapcsolatos törvényekről tanultunk

  • Amit az intézménylátogatások során tanultunk

 • Miért érdemes tanulmányutakra menni?


A Leonardo da Vinci alprogram általános célkitűzései(http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=579)

Az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén

 • Az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében

 • A szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren megvalósuló innovációk támogatása

 • A szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése


A programban r szt vev orsz gok k re priorit sok
A programban részt vevő országok köre - prioritások

 • Az Európai Unió 27 tagállama

 • 3 EFTA ország: Izland, Liechtenstein, Norvégia

 • Törökország

 • Horvátország, Svájc (folyamatban)

  Prioritások: kétféle mobilitást érint:(1) a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és a szakmai továbbképzésben részt vevő munkaerő-piaci szereplők mobilitása. (2) a szakképzési szakemberek mobilitása. Különleges prioritást élvez a tanárok, trénerek és oktatók kompetenciáinak fejlesztése.


A megp ly zott projekt le r sa
A megpályázott projekt leírása

 • Pályázat – finanszírozás

 • Tanulmányút 3 országba (Spanyolország, Csehország, Hollandia)

 • Cél: a fogyatékossággal, beilleszkedési- tanulási- és magatartászavarokkal (BTM) élők szakképzésének, jó gyakorlatainak megismerése, a mindennapi praxis szintjén, és a helyi szabályozás, oktatási rendszer tükrében is.

 • A projekt résztvevői: olyan szakemberek, akik képzéseket szerveznek, tartanak a fiatalok szakképzésében résztvevő szakemberek (tanárok, képzők stb.) számára.

 • Munkaprogram: intézménylátogatások, nemzetközi kapcsolatok építése, megerősítése


A csehorsz gi tanulm ny t
A csehországi tanulmányút

2010. November 7-13

November 10-13

November 7-10


Szakmai program
Szakmai program

Brünn – 2010. november 7-10.

 • 4 intézménylátogatás

  • Két általános iskola (hallássérült; BTM)

  • Két középiskola (emelt szintű angol; fogyatékossággal élők)

  • Oktatási Hivatal

   Prága – 2010. november 10-13.

 • 2 intézménylátogatás

  • Egy általános iskola

  • Oktatási Minisztérium2004-es Oktatási tv. (Education Act) §16-a – SNI 1. (http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/legislation/IM_novelizovanyzakon561rijen2008a.pdf)

 • Sajátos nevelési igényű az a tanuló aki egészségi állapota és szociális helyzetéből fakadóan hátrányos helyzetbe kerül

 • A fogyatékossággal élők: testi és értelmi fogyatékosság, látás-, hallássérülés; különböző zavarokkal együtt járó nyelvi zavar; autizmus és egyéb tanulási és magatartásbeli fejlődési zavarokkal küzdők

 • Az egészségi állapot szempontjából hátrányos helyzetű az, akinek komoly egészségügyi problémája, krónikus betegsége, vagy enyhe egészségügyi problémája van, ami beilleszkedési, tanulási vagy magatartási problémákat eredményez

 • A szociális hátrányos helyzet:

  • Alacsony szociokulturális státuszú családi környezet, veszélyeztetettség

  • A gyermekotthonokban élő vagy védelembe vett gyerekek kötelező intézményes oktatása

  • Menekültek, menedékkérők


Sni t rv nyi szab lyoz s 2
SNI – törvényi szabályozás 2.

 • A tanulási szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelő tartalmak, módszerek a megfelelő formában, a szükségleteikhez igazodó körülmények megteremtésével.

 • A sajátos nevelési igény figyelembe vétele az értékelésnél.

 • A tanulási időtartam meghosszabbítása (max. +2 év) /intézményvezető/

 • Speciális felszerelések biztosítása a tanulássegítésre (Braille írógép, ingyenes jelnyelvi képzés stb.)

 • A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, adaptív speciális nevelési-oktatási programmal osztályok, tanulócsoportok indíthatóak fogyatékosságokkal élő tanulók számára. Speciális általános iskolai oktatásra abban az esetben kerül sor, ha a tanuló fogyatékossága ezt megkívánja

 • A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, az intézményvezető pedagógiai asszisztenseket biztosíthat azokba az osztályokba, ahol SNI tanulók tanulnak.


A d l morva r gi
A Dél-Morva Régió

 • Kb. 180.000 tanuló – 2000 SNI tanuló

 • Kb. 400 pedagógiai asszisztens

 • Pszichológiai szakértői bizottság döntési jogköre

 • Pedagógiai – pszichológiai központok a 7 megyében – kb. 110 alkalmazott

 • Osztálylétszám (ált. isk.): max. 20 fő

  • Speciális iskolákban 6-14 fő

  • Súlyos fogyatékossággal élők esetében 4-6 tanuló 3 tanár (2 tanár, 1 pedagógiai asszisztens)

 • Szakképzés: kertész, konyhai segéd

 • Utánkövetés nincs


Iskolal togat s 1
Iskolalátogatás 1.

 • Normál intellektusú hallássérült tanulókat befogadó szegregáltan általános iskola

 • Néhány osztály egyéb problémával küzdő tanulókat is befogad (pl.: autista)

 • A külvárosban van, lakótelepszerű környezetben

 • Az épület tiszta, a falakat tanulói munkák díszítik; az épület beosztása miatt közösségi tereket az osztálytermek biztosítanak

 • Hallássérült gyerekek fejlesztésére eszközszinten felszerelt az iskola

 • Pedagógiai asszisztensek minden osztályban

 • Kis létszámú osztályok (6-8 tanuló)

 • Hallássérült és ép hallású pedagógusok is tanítanak


Iskolal togat s 2
Iskolalátogatás 2.

 • Külváros

 • Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók.

 • 2 óvodai csoport, 25 általános iskolai osztály

 • Kb. 600 tanuló 3-15 éves korig

 • Kb. 50 pedagógus

 • 1930 óta működik az iskola, 18 éve Dalton-terv

 • Tehetséggondozási program 3 éve, 20 tanuló

 • Tanácsadó központ


Folytat s
Folytatás…

 • Két oktatási tutor (alsó / felső tagozat)

  • Egészségi problémák, tehetségek, magatartásproblémák kezelése, a munka koordinálása

 • Iskolapszichológus (krízis vonal, pályaorientáció)

 • 4 fejlesztőpedagógus (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

 • 1 drog, alkohol, iskolai agresszió megelőzésével és kezelésével foglalkozó szakember

 • 6 pedagógiai asszisztens (2 éve)


Iskolal togat s 3
Iskolalátogatás 3.

 • Testi és értelmi fogyatékos tanulókat befogadó középiskola, 25%ban integráltan tanulnak épp értelműek is

 • 1954-ben alapították; a jelenlegi épület 2007-ben épült a külvárosban, zöld övezetben körülhatárolt területen. Körülötte: kollégium, általános iskola, középiskola, hipoterápia, medence, kert, tanműhelyek, rehabilitáció

 • Felszereltsége rendkívül modern (projektor, számítógép, rámpa, berendezés stb.)

 • Szoros kapcsolat a szociális minisztériummal (támogatás, lakhatás, egészségügyi ellátás)

 • Törekvések a szülőkkel való együttműködésre, speciális iskolaként sok a 18 év feletti tanuló és a vidéken élő szülő

 • Utánkövetés: nyílt napok, kulturális rendezvények

 • 26 éves korig ingyenes az iskola, utána is, de a tanulónak kell maga fizetnie után az egészségügyi járulékokat.


 • Felvételi: orvosi vélemény, szakértői vélemények, diagnózisok.

 • 250 tanuló – önellátástól az érettségiig

 • Többség gyógypedagógus

 • 18 szakirány – 3 éves szakok

  • Érettségit + szakmát adó szakirányok: üzlet-gazdaság, matematika, informatika

  • Érettségi nélkül szakmát adó szakirányok: kosárfonó, konyhai segéd, ékszerkészítő, elektromosság, kertészet

 • Középsúlyos és enyhe fogyatékossággal élők 1-2 éves képzése

  • Elméleti és gyakorlati képzés

  • Tanár + pedagógiai asszisztens

  • Önellátásra készíti fel a tanulókat

 • Önellátásra képtelen tanulók számára pedagógiai asszisztensek (egész nap) – 30-40 tanuló

 • Angol és német nyelvtanulás

 • 8-14 tanuló van egy osztályban

 • Konditerem, relaxáció, játéktér

 • Vizsgáztatás: külső szakemberek bevonásával.


Mi rt rdemes tanulm ny tra menni
Miért érdemes tanulmányútra menni? diagnózisok.

 • Nemzetközi ország összehasonlításában látni a hazai helyzetet

 • Kontextusában lehet értelmezni az információkat – jobban meg is marad

 • Sok múlik a partner kapcsolatrendszerén, szervezőkészségén, a felkínált intézményeken

 • Nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése, megerősítése – nemzetközi együttműködési, munkavállalási lehetőségek, mobilitás

 • Kulturális különbségek megismerése (pl.: tárgyalás)

 • Idegennyelvtudás erősítése, alkalmazása


K sz n m a figyelmet d czi v mos gabriella gab vamos@gmail com
Köszönöm a figyelmet! diagnózisok.Dóczi-Vámos [email protected]