slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
מדדי בטיחות בדרכים דוד שנער, מדען ראשי

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

מדדי בטיחות בדרכים דוד שנער, מדען ראשי - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יחידת המדען ראשי. מדדי בטיחות בדרכים דוד שנער, מדען ראשי. כנס אור ירוק 6 27.12.2007. המדדים לבטיחות . מדדי יעד בתוכניות בטיחות לאומיות שיעורים של תאונות/נפגעים יחסית למדדי חשיפה מספרים מוחלטים של תאונות/נפגעים "משתנים מסבירים" הנגזרים ממודלים סטטיסטים

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'מדדי בטיחות בדרכים דוד שנער, מדען ראשי' - damia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
המדדים לבטיחות
 • מדדי יעד בתוכניות בטיחות לאומיות
  • שיעורים של תאונות/נפגעים יחסית למדדי חשיפה
  • מספרים מוחלטים של תאונות/נפגעים
 • "משתנים מסבירים" הנגזרים ממודלים סטטיסטים
 • משתנים מסבירים על סמך מודלים סיבתיים: מדדי ביניים כמותיים לניטור תוכניות הבטיחות
  • מדדים של אפיונים בטיחותיים: רכב, דרך
  • מדדים של תפקוד בטיחותי: מדדי התנהגות

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide3
מדדי יעד בתוכניות בטיחות לאומיות
 • מספרים מוחלטים
  • תאונות: עם נפגעים או קטלניות
  • נפגעים: פצועים או הרוגים
 • שיעורים – נתוני תאונות יחסית למדדי חשיפה
  • אחוז שינוי לעומת שנת בסיס
  • יחסית לגודל האוכלוסייה
  • יחסית למספר רכבים
  • יחסית לנסועה

3

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide4

מדד יעד – מספר הרוגים על פי תוכנית שיינין

17%-

דצמבר 26: 4%-

427 לעומת 443

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide5
מודלים סטטיסטים להסבר מדדי יעד: המודל הכלכלי: הפעילות הכלכלית --> נסועה --> תאונות.

R2 = 0.93

שנים 1975-1982

partyka
מודל Partyka לאורך תקופה ארוכה יותר אחורה

R2 = 0.98

שנים 1960-1982

Fatalities = -96.781 – 1.857xUnemployed workers/1000 + 0.497xEmployed Workers/1000 +0.962 Non-Labor Force/1000 – 3995 if 1974 – 4824 if 1974 or later

partyka1
יפה... אבל – מוסיפה Partyka- חייבים לזכור ש:
 • המודל נותן אמד למדידת התרומה של המשתנים הכלולים בו, אך אינו מתייחס לתרומת משתנים שאינם כלולים בו.
 • המודל מצביע על קשר – אך לא על קשר סיבתי
 • ניבויים (לעתיד) על סמך המודל הם בעייתיים כאשר הם מסתמכים על נתונים של מעבר לטווח הערכים שעל פיהם פותח המודל.

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

partyka 1983 1989
האם Partyka ראתה את הנולד? תיקוף המודל על שנים 1983 – 1989.

R2 = 0.64

שנים 1960-1989

slide9
אז איך מקדמים את יעד ועדת שיינין? מגדירים יעדים של מדדי ביניים: מדדי תפקוד בטיחותי

עם קשר סיבתי מוכח

קונקרטיים וניתנים למדידה

ספציפיים

קשים אך ניתנים להשגה

מקובלים על האחראים להגשמתם

לעובדים צריכים להיות כלים להשגת היעדים

התהליך צריך להיות מלווה במשוב יחסית ליעד

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide10

דוגמא: מדדי תפקוד בטיחותי בניטור תוכנית לאומית של שוודיה לשנים 1995-2000

slide11

דוגמא: מדדי תפקוד בטיחותי בניטור תוכנית לאומית של שוודיה לשנים 1995-2000 (המשך)

slide12
באיזה מדדי התנהגות כדאי להתרכז?
 • מדדים עיקריים – "השילוש הקטלני"
  • הימנעות מנהיגה לאחר שתייה – "שתייה ונהיגה"
  • שמירה על המהירות המותרת – "מהירות"
  • שימוש באמצעי ריסון/הגנה – "חגורות"
 • מדדים משניים
  • מעבר באור אדום בצומת
  • ציות לתמרורים בכניסה לצומת
  • ציות לרמזור אדום על ידי הולכי רגל
  • חציית הולכי רגל במעברי חציה מוסדרים
  • שמירת מרחק
  • שימוש באורות יום

12

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide13
1. מדדי ביניים של שתייה ונהיגה, שיטות שיפור, וניתוח מצבים ממוקדים
 • אחוז הנהגים בכביש:
  • עם אלכוהול בדם
  • עם או יותר מ"הרמה הקבועה בחוק" (0.05% מ"ג\מ"ל בדם)
 • מדיניות התערבות: חינוך, הסברה, אכיפה+פירסום, ענישה משמעותית ומיידית (למשל החרמת רכב)
 • מדידה באמצעות בדיקות אקראיות וניתוח לפי
  • מיקום: סוג כביש, קירבה לפאבים,
  • זמן: יום בשבוע, שעה
  • מאפייני הנהג: גיל, מגדר

13

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide14

עלות

חברתית

תפוקה סופית

נהגים שיכורים הרוגים/

כלל הנהגים ההרוגים

תפוקת ביניים

נהגים שיכורים/

כלל הנהגים בזרם התנועה

מספר בדיקות נשימה אקראיות

תוכניות לבטיחות בדרכים

שתייה ונהיגה במסגרת "התמונה הגדולה"

תוצאתהמדיניות

SUNflower+6 2005

safetynet spis 2007
מדדי "תפוקה" לתוכניות למניעת שתייה ונהיגה (לפי SafetyNet: SPIs, 2007)
 • אחוז ההרוגים בתאונות שבהם לפחות נהג אחד היה תחת השפעת אלכוהול.
 • מספר ואחוז הפצועים קשה והרוגים עקב תאונה בה לפחות משתמש דרך פעיל אחד היה תחת השפעת אלכוהול.

15

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide16

מה המצב בישראל? מעורבות האלכוהול/סמים בתאונות בישראל כאחוז מכלל הסיבות לתאונות

הבעיה:

1. המדידה של אלכוהול בקרב המעורבים בתאונות אינה שיטתית

2. אין לנו מדדי ביניים של מספר הנהגים על הכביש תחת השפעת אלכוהול

16

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

0 05 0 05
מדד ביניים של אלכוהול: % הנהגים עם 0.05% או יותר של אלכוהול במדינות עם רמה קובעת של 0.05%

ובישראל??

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

2 safetynet spis 2007
2. מדדי מהירות (לפי SafetyNet: SPIs, 2007)
 • מהירות ממוצעת
 • סטיית תקן של המהירות הממוצעת
 • האחוזון ה 85
 • אחוז הנהגים הנוהגים מעל למהירות המותרת
 • כל אלה בנפרד עבור סוגי כביש שונים, סוגי רכב שונים, יום בשבוע ושעה ביום

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide19

דוגמא: אחוז הנוהגים מעל למהירות המותרת בכבישים מהירים במדינות שונות לפי SafetyNet: SPIs, 2007

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide20

השוואה בינלאומית: אחוז הנהגים העוברים את המהירות המרבית המותרת והאחוזון ה 85

20

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide21

השוואה בינלאומית: שיעור העוברים את מגבלת המהירות המרבית המותרת (המשך)

21

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide22

ומה אצלנו? ממצאים עיקריים מסקר מהירויות של ועדת לבנה - 2003

22

 • בכל סוגי הדרכים, בזרימה חופשית, בנתיב הנסיעה המהיר (השמאלי):
  • 40%-90% מהנהגים בדרכים המהירות עוברים את המהירות המותרת
  • עד 95% מהנהגים בדרכים הדו-מסלוליות הממוחלפות.
 • האחוזון ה-85 של מהירויות הנסיעה בנתיב המהיר בזרימה חופשית עולה על המהירות המותרת והוא:
  • 120-130 קמ"ש בדרכים המהירות
  • 110-130 קמ"ש בדרכים הדו-מסלוליות הממוחלפות.

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide23

3. שימוש באמצעי ריסון ברכב וקסדות ברכב דו-גלגלי לפי SafetyNet: SPIs, 2007

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide24

מידת השימוש בחגורות בטיחות בקרב נהגים בישראל 2003 - 2007

הבדל מובהק

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

סקר חב' גיאוקרטוגרפיה עבור הרשות, 2007

slide25

השוואה בינלאומית- מידת השימוש בחגורות בטיחות

בתחום הבינעירוני – שנת 2006

25

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide26

השוואה בינלאומית – מידת השימוש בחגורות בטיחות

בתחום העירוני – שנת 2006

26

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide27
2. חגורות בטיחות: למה להמשיך להתאמץ? ככל שרמת השימוש גבוהה יותר, התרומה גדולה יותר

ב 2007 נהרגו בתאונות 116 נהגים: מהם 77 חגורים, 15 לא חגורים, ו 24 לא ידוע. כלומר 16% מההרוגים היו לא חגורים לעומת 6% מהנהגים בכביש. מכאן שהסיכון יחסי להיהרג בתאונה של 2.7 – כמעט פי שלושה!

slide28

מידת השימוש בחגורות בטיחות בישראל בשנת 2007

28

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

סקר חב' גיאוקרטוגרפיה עבור הרשות, 2007

slide29

מושבי בטיחות: אופן החגירה לפי קבוצות גיל - 2007

סקר שימוש באמצעי הבטיחות לילדים בכלי רכב פרטיים, בטרם עבורה רשות, 2007

29

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide30

שימוש בקסדות בקרב רוכבי אופניים – ישראל(דצמבר 2006), ילדים 3-17.

סקר בטיחות ילדים רוכבי אופניים בישראל, בטרם עבור הרשות, 2007

30

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide31

אילו עוד גורמי אנוש הם מועמדים למדדי ביניים?

 • נהיגה של נהגים צעירים/חדשים ונהגים קשישים
 • הליכה נכונה ובביגוד מתאים של הולכי רגל
 • התנהגויות שונות לפי מגזרים (חרדי, ערבי)
 • אופנועים
 • אופניים
 • עייפות, חוסר קשב והסחת דעת
 • נהיגה אגרסיבית

31

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide32
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתכוונת לאמץ מדדי תפקוד בטיחותיים
 • להיצמד לתוכנית המדדים של ה EU תוך מעקב ואימוץ הדרגתי של המדדים ההתנהגותיים הבאים:
  • מהירות בתנאי זרימה חופשית: ממוצעת, % מעל, אחוזון 85, אחוז מעל ל 10 קמ"ש מהמותר
  • שימוש באמצעי ריסון: יום ולילה, מושבים קדמיים ואחוריים, מושבים לתינוק, מושבים מגביהים
  • אלכוהול: % נהגים ברמות אלכוהול שונות בכבישים עירוניים ובין-עירוניים בשעות 19:00-06:00. כנ"ל לגבי מעורבים בתאונות
 • להגדיר תחומים ייחודיים לישראל המהווים נקודות חולשה בטיחותיות, ולאמץ מדדים עבורם (למשל % חגורים במגזר החרדי והערבי)
 • להגדיר ולמדוד מצב קיים עבור מדדי ביניים נוספים:
  • סביבתיים (למשל % אתרי עבודה העומדים בתקן מע"צ)
  • רכביים (למשל % רכבים עם צמיגים תקינים בחורף)

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide33
מהו המצב היום בכימות היעדים עבור שלושת מדדי התפקוד ההתנהגותיים העיקריים?
 • מהירות: מדידת מהירויות מתבצעת כעת
 • אלכוהול: מדידת אלכוהול בתאונות בשלבי ביצוע ראשוניים בשיתוף עם המשטרה ופרויקט למדידת אלכוהול בקרב נהגים בתכנון של קרן רן נאור.
 • ריסון:רמת השימוש ידועה וגבוהה. מהגבוהות בעולם מלפנים (95%~) אבל נמוכות יחסית במושב האחורי (40%~). צריך להגדיר יעדים לשנים הבאות מלפנים, מאחור, עבור תינוקות, עבור ילדים.

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide34
סיכום המצב כיום
 • ישראל כבר מודדת את מדדי התאונות המקובלים בעולם המערבי, והנתונים שלנו יצורפו מעתה לנתוני מדינות האיחוד האירופי (IRTAD)
 • לישראל יעד המוגדר על פי מספר הרוגים כמקובל ברוב מדינות אירופה
 • אנחנו כעת בשלבי פיתוח מעשיים של יעדי התפקוד הבטיחותיים של מהירות, ריסון, ואלכוהול.
 • אנחנו בתיאום עם הקהילה האירופאית בכל הנושאים הללו

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide35
מה צריכה ומתכוונת הרשות לעשות ב 2008
 • לתרגם את היעד העיקרי (שיינין) ליעדים קונקרטיים עבור מדדי התפקוד
 • לנתב את מאמצי הרשות להשגת היעדים של מדדי הביניים
 • להקפיד שהתהליך כאן יקביל עד כמה שאפשר לפעילות במדינות המפותחות על מנת שיהיה לנו בסיס להערכת קצב ההתקדמות

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide36

תודה

תודה על ההקשבה

דוד שנער

מדען ראשי

davids@rsa.org.il

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

slide37

מידת השימוש בחגורות בטיחות של נהגים בישראל

לפי סוג הדרך - 2007

37

הרשות הלאומית לבטיחות דרכים

סקר חב' גיאוקרטוגרפיה עבור הרשות, 2007